U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Online medicijnen kopen

Internet kan een waardevolle en nuttige informatiebron voor de gezondheid zijn maar… 

De informatie, reclame en commerciële aanbiedingen in het kader van de gezondheid die u er vindt, moeten wel met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Uw arts en uw apotheker kunnen u daarbij helpen. Door geen gebruik te maken van hun advies, dreigt u, zonder het te willen, uw gezondheid schade toe te brengen wanneer u medicijnen online koopt.

Medicijnen kopen online buiten het wettelijk circuit, met andere woorden buiten de websites van de Belgische apotheken die werden genotificeerd bij de bevoegde overheid, ontsnappen aan de controle van de overheid en de gezondheidswerkers. Hun kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en hun goed gebruik kunnen niet worden gewaarborgd. 

Naast het feit dat niemand hun kwaliteit, doeltreffendheid, of veiligheid kan waarborgen, kan u het slachtoffer worden van kwakzalverij en bedrog bij het online medicijnen kopen. Deze producten, die worden voorgesteld als mirakeloplossingen, soms in de behandeling van ernstige aandoeningen, hebben in werkelijkheid niet de aangekondigde therapeutische effecten en kunnen patiënten soms weghouden van een behandeling die ze echt nodig hebben. 

Sommige producten die op het Internet worden aangeprezen als gewone voedingssupplementen, bevatten soms geneesmiddelensubstanties zonder dat dit wordt aangegeven en dus zonder dat u het weet. Deze substanties kunnen door hun werking in het lichaam echt gevaarlijk voor uw gezondheid zijn.

Namaak is trouwens schering en inslag op het Internet. In 2011 onderschepte de douane zowat 17 000 doosjes namaakgeneesmiddelen. De verkoop van vervalste of bedrieglijke geneesmiddelen via het Internet gebeurt vaak onder het mom van een aantrekkelijke prijs, een mirakelbelofte en voldoet aan een wens van absolute discretie. 

Op het Belgisch grondgebied is medicijnen online kopen, zelfs via een buitenlandse website, onderworpen aan de Belgische reglementering. In ons land kan u geen voorschriftplichtige geneesmiddelen kopen via het Internet, ook niet voor persoonlijk gebruik. Deze praktijk is immers verboden en kan worden bestraft met strafrechterlijke sancties en inbeslagneming van de goederen. 

Medicijnen kopen online kan, maar wees voorzichtig bij het online medicijnen kopen, surf niet met uw gezondheid! 

Pas op met ongewenste brieven en e-mails die u medicijnen online aanbieden die normaal voorschriftplichtig zijn. Dit is illegaal en het gaat vaak om namaakgeneesmiddelen. Uw medicijn online kopen kan mits dit bij een genotificeerde apotheekwebsite zoals pharma2go.be gebeurd.

Heb geen vertrouwen in websites die u online “medische” raadplegingen aanbieden met als sleutel een voorschrift voor het online medicijnen kopen van voorschriftplichtige geneesmiddelen. Het gaat om een onwettige uitoefening van de geneeskunde.

Pas op met websites die de identiteit van de verantwoordelijken voor de website en zijn doelstellingen niet duidelijk vermelden. Wanneer u online medicijnen wenst aan te kopen, gaat u best na of de website wel degelijk op de lijst met genotificeerde apotheekwebsites voorkomt zoals dit met deze website het geval is.

Praat erover met uw arts of apotheker ingeval van twijfel!

Om te weten of u dreigt een gemakkelijke prooi te worden voor allerlei vervalsers en kwakzalvers, of gewoonweg om uw kennis over medicijnen online kopen na te gaan, doe de test:  http://www.geneesmiddelen-via-internet.be/nl/ En koop veilig uw medicijn online.

Volgende produkten hebben hun eigen pagina op onze apotheek online: Ibuprofen, Ibuprofen 400, Ibuprofen 600, Dafalgan, Corega

Merken