U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vogel Symphosan Gutt 50ml1526177-30

Meer afbeeldingen

Vogel Symphosan Gutt 50ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 7,56

fabrieksprijs: € 8,45

Details

Symphosan

Bij zwaarbelaste spieren en ter verzorging van de huid bij littekens (met smeerwortel)

Extra informatie

Producent Biohorma Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing Nee
Gebruik

Dosering en gebruik

Meerdere malen per dag zachtjes inwrijven of op een kompres toepassen.

Niet innemen. Voor gebruik schudden.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.

Bewaring/Houdbaarheid Nee
Samenstelling

Ingrediënten Plantenextracten: smeerwortel (Symphytum officinale) 84,8%, sint-janskruid (Hypericum perforatum), echte guldenroede (Solidago virgaurea), huislook (Sempervivum tectorum), heelkruid (Sanicula europea), valkruid (Arnica montana), toverhazelaar (Hamamelis virginiana). Alcoholgehalte ca. 36% v/v

Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen Nee
Actieve stof Nee
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen Nee
Bijsluiter /var/www/vhosts/pharma2go.be/httpdocs/media/leaflet/1526177De werkzaamheid van dit homeopathische genees-
Het flesje met druppels schudden voor gebruik.
tenniselbow et à cause de l'utilisation intensive de
middel is door het 'Directoraat Generaal voor de
l'ordinateur. En prévention de cicatrisation.
Bescherming van de Volksgezondheid: Geneesmiddelen'Bij het aanhouden van de klachten is het raadzaam
L'efficacité de ce remède homéopathique n'a pas
niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.
een arts te raadplegen.
été évaluée à l'aide de critères scientifiques par
la 'Direction Générale de la Protection de la Santé
A.Vogel Symphosan is verkrijgbaar in een verpakking
Wat u moet doen wanneer u A.Vogel Symphosan
Publique: Médicaments'.
Symphosan® druppels
Symphosan® gouttes
van 50 ml.
vergeet te gebruiken
Druppels voor oraal gebruik.
Gebruik nooit een dubbele dosis van A.Vogel
Symphosan de A.Vogel est disponible en emballages
Overbelasting spieren 1 ml = 19 druppels
Symphosan om zo de vergeten dosis in te halen.
Surmenage
de 50 ml.
Gouttes pour administration orale.
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Symphosan
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behande-
1 ml = 19 gouttes
des muscles
druppels gebruikt'
ling met A.Vogel Symphosan wordt gestopt
Er zijn geen ef ecten te verwachten na het stoppen met
2.Quelles sont les informations à connaître avant
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat
Gebruik A.Vogel Symphosan niet'
de behandeling.
d'utiliser Symphosan gouttes de A.Vogel'
er voor u belangrijke informatie in staat.
Als u overgevoelig bent voor Arnica montana, Hama-
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijg-
melis virginiana ethanolum decoctum, Hypericum per-
Wat u moet doen als u meer van A.Vogel Symphosan
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette
N'utilisez pas Symphosan de A.Vogel '
baar. Desalniettemin dient u A.Vogel Symphosan
foratum, Sanicula europea, Sempervivum tectorum,
heeft gebruikt dan u zou mogen
notice avant de prendre ce médicament. Elle
Si vous êtes hypersensible à Arnica montana, Hama-
druppels zorgvuldig te gebruiken om er de beste
Solidago virgaurea, Symphytum officinale of één van deVolgens de homeopathie is het ef ect gerelateerd aan
contient des informations importantes pour
melis virginiana ethanolum decoctum, Hypericum
resultaten mee te bereiken.
andere bestanddelen van A.Vogel Symphosan druppels.
de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.
votre traitement.
perforatum, Sanicula europea, Sempervivum tectorum,
'Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem
Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het
Ce médicament est délivré sans ordonnance. Vous
Solidago virgaurea, Symphytum officinale ou à un des
nog een keer nodig.
Pas goed op met A.Vogel Symphosan...
ef ect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwer-
devez néanmoins utiliser Symphosan gouttes
autres composants de Symphosan de A.Vogel.
'Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of
Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat
kingen te verwachten.
de A.Vogel avec soin pour obtenir les meilleurs
advies nodig hebt.
er een beginverergering optreedt in de eerste week van
résultats.
Faites attention '
'Ga naar uw arts, als de verschijnselen
inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie
Wanneer u teveel van A.Vogel Symphosan heeft
'Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin
Lorsque vous prenez un médicament homéopathique,
verergeren of na 2 weken niet verbeteren.
toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval
gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
de la relire.
une aggravation initiale peut apparaître au cours de la
de inname van het homeopathische geneesmiddel en
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
'Si vous avez besoin de plus d'informations et de
première semaine du traitement, ce qui veut dire que
begin een paar dagen later met de halve dosering.
conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
les symptômes peuvent augmenter au lieu de diminuer.
Inhoud van deze bijsluiter
4. Mogelijke bijwerkingen
'Si les symptômes s'aggravent ou persistent
Si cela devait être le cas, cessez de prendre ce médica-
1.Wat is A.Vogel Symphosan Ø druppels en waarvoor
Gebruik van A.Vogel Symphosan in combinatie
Zoals alle geneesmiddelen kan A.Vogel Symphosan
après 15 jours, consultez un médecin.
ment et recommencez le traitement quelques jours plus
wordt het gebruikt'
met voedsel en drank
bijwerkingen hebben.
tard en prenant la moitié de la dose.
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Symphosan Ø
Niet van toepassing.
druppels gebruikt'
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen
Contenu de cette notice
Utilisation de Symphosan de A.Vogel en association
3.Hoe wordt A.Vogel Symphosan Ø druppels
Zwangerschap
bijwerkingen bekend.
1.Qu'est-ce qu'est Symphosan gouttes de A.Vogel et
avec des aliments ou des boissons
gebruikt'
Niet gebruiken bij zwangerschap.
dans quel cas est-il utilisé'
Non applicable.
4. Mogelijke bijwerkingen
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in
2.Quelles sont les informations à connaître avant
5.Hoe bewaart u A.Vogel Symphosan Ø druppels'
Borstvoeding
deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
d'utiliser Symphosan gouttes de A.Vogel'
Grossesse
6. Aanvullende informatie.
Niet gebruiken bij borstvoeding.
informeer dan uw arts of apotheker.
3. Comment utiliser Symphosan gouttes de A.Vogel'
Ne pas utiliser pendant la grossesse.
4. Effets indésirables éventuels.
A.Vogel Symphosan druppels
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
5. Hoe bewaart u A.Vogel Symphosan druppels'
5. Comment conserver Symphosan gouttes de A.Vogel'
Allaitement
De werkzame stof en zijn: Arnica montana Ø = D1
Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de
A.Vogel Symphosan buiten het bereik en het zicht van
6. Informations supplémentaires.
Ne pas utiliser pendant l'allaitement.
1,0%, Hamamelis virginiana ethanolum decoctum Ø
rijvaardigheid en het vermogen om machines te
kinderen houden.
= D1 0,2%, Hypericum perforatum Ø 5,0%, Sanicula
gebruiken niet.
Rechtop, droog, donker, bij 25°C of koeler.
Symphosan gouttes de A.Vogel
Conduite d'un véhicule et utilisation de machines
europea Ø 2,5%, Sempervivum tectorum Ø 2,5%,
In dit middel kan enig bezinksel ontstaan. Dit heeft
Les substances actives sont: Arnica montana Ø = D1
Ce médicament homéopathique n'exerce pas d'influen-
Solidago virgaurea Ø 4,0%, Symphytum officinale Ø
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen
geen nadelige invloed op de geneeskrachtige werking.
1,0%, Hamamelis virginiana ethanolum decoctum Ø
ce sur la capacité de conduire un véhicule et d'utiliser
(PA-vrij/ AP-libre / PA-frei) 84,8%.
van A.Vogel Symphosan
= D1 0,2%, Hypericum perforatum Ø 5,0%, Sanicula
des machines.
De druppelvorm bevat alcohol. Per dosering bevat
Uiterste gebruiksdatum
europea Ø 2,5%, Sempervivum tectorum Ø 2,5%,
Andere bestanddelen (hulpstof en) zijn: ethanol.
het slechts heel weinig alcohol.
Gebruik A.Vogel Symphosan niet meer na de datum op
Solidago virgaurea Ø 4,0%, Symphytum officinale Ø
Informations importantes concernant certains
Alcoholgehalte: 35% v/v.
de verpakking achter: 'EX'(maand/jaar)
(PA-vrij/ AP-libre / PA-frei) 84,8%.
composants de Symphosan de A.Vogel
Gebruik van A.Vogel Symphosan in combinatie
A.Vogel Symphosan contient de l'alcool. Il ne contient
Notificatiehouder
met andere geneesmiddelen
6. Aanvullende informatie
Les autres composants (excipients) sont: éthanol.
que très peu d'alcool par dose.
Biohorma Belgium N.V.
U kunt dit homeopathisch geneesmiddel in het alge-
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit
Teneur en alcool: 35% v/v.
Bosstraat 54
meen zonder bezwaar gelijktijdig met andere genees-
geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Utilisation de Symphosan de A.Vogelen association
B-3560 Lummen
middelen gebruiken.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de
Titulaire de notification
avec d'autres médicaments
contactpersoon van de notificatiehouder.
S.A. Biohorma Belgium
Vous pouvez généralement employer ce produit
Fabrikant
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmid-
Bosstraat 54
homéopathique sans objection en combinaison avec
Biohorma B.V.
delen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
Biohorma Belgium N.V.
B-3560 Lummen
d'autres médicaments.
Postbus 33
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift
Bosstraat 54
En cas de doute, vous devez vous référer à votre méde-
NL-8080 AA Elburg
noodzakelijk is.
B-3560 Lummen
Fabricant:
cin ou pharmacien.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Biohorma B.V.
Notificatienummer: 1466 CH 36 F11
3.Hoe wordt A.Vogel Symphosan druppels
www.avogel.be
Postbus 33
3. Comment utiliser Symphosan gouttes de A.Vogel'
gebruikt'
avogel@biohorma.be
NL-8080 AA Elburg
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins
1.Wat is A.Vogel Symphosan druppels en waarvoor
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een
que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas
wordt het gebruikt'
ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw
Vrije aflevering.
Numéro de notification: 1466 CH 36 F 11
d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre
A.Vogel Symphosan is een homeopathisch geneesmid-
arts of apotheker.
pharmacien.
del dat gebruikt wordt bij bewegingsproblemen en
De getrof en plek enige malen per dag zachtjes
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012. 1.Qu'est-ce qu'est Symphosan gouttes de A.Vogel
gevolgen van overbelasting zoals tennisarm of door
inwrijven of op een kompres aanbrengen.
et dans quel cas est-il utilisé'
Frotter doucement l'endroit indiqué plusieurs fois par
veelvuldig gebruik van computer (muisarm en delete-
Indien noodzakelijk kan dit middel langdurig worden
Symphosan de A.Vogel est un médicament homéopa-
jour ou l'apposer à l'aide d'une compresse.
pink). Ter voorkoming van littekenweefsel.
toegepast.
thique qui est utilisé comme aide en cas de problèmes
Si nécessaire, ce produit homéopathique peut être
de locomotion et conséquences de surmenage comme
utilisé à long terme.
Agiter le flacon de gouttes avant l'emploi.
Tennisarm und dem intensiven Gebrauch des Com-
Die bezügliche stelle einige Male pro Tag leicht
Biohorma Belgium A.G.
puters zufolge. Zur Verhütung bei Narbengewebe.
einmassieren, oder auf eine Kompresse anwenden.
Bosstraat 54
12L2
Si les problèmes persistent, il est conseillé de
Die Wirksamkeit dieses homöopathischen Mittels
Wenn nötig kann dieses homöopathisches Mittel
B-3560 Lummen
consulter un médecin.
ist vom 'Generaldirektion Gesundheitsschutz:
langfristig eingenommen werden.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Arzneimittel' nicht nach wissenschaftlichen Kriterien
www.avogel.be
Si vous avez oublié d'utiliser Symphosan de A.Vogel
beurteilt worden.
Flasche mit Tropfen: vor Gebrauch schütteln.
avogel@biohorma.be
Symphosan® Tropfen
N'utilisez jamais une double dose de Symphosan de
A.Vogel pour compenser la dose que vous avez oublié
A.Vogel Symphosan wird in 50 ml angeboten.
Klingen die Beschwerden nicht ab, fragen Sie Ihren Arzt.
Frei erhältlich.
© 07525510 /
de prendre.
ÜberanstrengungTropfen zur oralen Verabreichung.
1 ml = 19 Tropfen
Wenn Sie die Anwendung von A.Vogel Symphosan
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt Dezember 2012
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par
vergessen haben
überprüft.
Muskeln
Symphosan de A.Vogel est arrêté
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von A.Vogel
Wenden Sie niemals eine doppelte Dosis an, wenn Sie
Il ne faut s'attendre à aucun ef et après la fin du
Symphosan Tropfen beachten'
die vorherige Dosis vergessen haben.
traitement.

Wann darf A.Vogel Symphosan nicht angewendet
Auswirkungen, wenn die Behandlung mit A.Vogel
Si vous avez utilisé plus de Symphosan de A.Vogel
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage
werden ...
Symphosan abgebrochen wird
que vous n'auriez dû
sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige
Wenn Sie überempfindlich gegenüber Arnica montana,
Es sind keine Wirkungen am Ende der Behandlung
Dans l'homéopathie, l'efficacité est liée au degré de
Informationen für Sie.
Hamamelis virginiana ethanolum decoctum, Hyperi-
zu erwarten.
dilution et pas tellement au dosage. Si vous utilisez
Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung
cum perforatum, Sanicula europea, Sempervivum
une double dose, vous n'en renforcez pas l'ef et et il
erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungs-
tectorum, Solidago virgaurea, Symphytum officinale
Wenn Sie eine grössere Menge von A.Vogel
ne devrait pas y avoir d'ef et secondaire.
erfolg zu erzielen muss A.Vogel Symphosan
oder einem der sonstigen Bestandteile von A.Vogel
Symphosan angewendet haben, als Sie sollten
Tropfen jedoch sorgfältig angewendet werden.
Symphosan sind.
In der Homöopathie ist die Wirksamkeit mit dem
Si vous avez utilisé trop de Symphosan de A.Vogel,
'Heben Sie die Packungsbeilage auf.
Verdünnungsgrad verbunden und nicht so sehr mit der
prenez immédiatement contact avec votre médecin,
Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung
Dosierung. Wenn Sie eine doppelte Dosis anwenden
votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison
'Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere
von A.Vogel Symphosan erforderlich ...
sollten, wird die Wirksamkeit dadurch nicht stärker
(05.245).
Informationen oder einen Rat benötigen.
Bei einem homöopathischen Mittel kann es vorkom-
und es sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.
'Wenn sich ihr Krankheitsbild verschlimmert oder
men, dass eine anfängliche Verschlechterung innerhalb
4. Effets indésirables éventuels
nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen
der ersten Einnahmewoche auftritt. Das heisst, dass
Wenn Sie zuviel A.Vogel Symphosan angewendet
Comme tous les médicaments, Symphosan de A.Vogel
Sie einen Arzt aufsuchen.
die Beschwerden zuerst stärker werden anstelle abzu-
haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt,
peut avoir des ef ets indésirables.
nehmen. In diesem Fall sollten Sie die Einnahme des
Apotheker oder mit dem Antigiftzentrum auf
homöopathischen Mittels abbrechen und ein paar Tage
(05.245).
Aucun ef et indésirable n'est connu pour ce
Diese Packungsbeilage beinhaltet
später mit der halben Dosis die Behandlung erneut
médicament homéopathique.
1.Was ist A.Vogel Symphosan Tropfen und wofür wird
starten.
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
es angewendet'
Wie alle Arzneimittel kann A.Vogel Symphosan
Si vous constatez un ef et indésirable non mentionné
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von A.Vogel
Gebrauch von A.Vogel Symphosan zusammen mit
Nebenwirkungen haben.
dans cette notice et que vous considérez comme
Symphosan Tropfen beachten'
Nahrungsmitteln und Getränken
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre
3. Wie ist A.Vogel Symphosan Tropfen anzuwenden'
Nicht zutref end.
Es sind keine Nebenwirkungen für dieses
pharmacien.
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
homöopathische Mittel bekannt.
5. Wie ist A.Vogel Symphosan Tropfen aufzubewahren'
Schwangerschaft
5.Comment conserver Symphosan gouttes
6. Weitere Angaben.
Nicht gebrauchen während der Schwangerschaft.
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
de A.Vogel'
Sie Nebenwirkungen bemerken die Sie als ernsthaft
Tenir hors de portée et de la vue des jeunes enfants.
A.Vogel Symphosan Tropfen
Stillzeit
erfahren, die nicht in dieser Packungsbeilage aus-
Droit, au sec, à l'abri de la lumière, à 25°C ou plus frais.
Die arzneilich wirksamen Bestandteile sind: Arnica
Nicht gebrauchen während der Stillzeit.
geführt sind.
Pour les gouttes il est possible que vous constatiez
montana Ø = D1 1,0%, Hamamelis virginiana ethano-

la présence d'un dépôt dans ce produit. Cela n'a
lum decoctum Ø = D1 0,2%, Hypericum perforatum Ø
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
5.Wie ist A.Vogel Symphosan Tropfen
toutefois aucune influence négative sur les vertus
5,0%, Sanicula europea Ø 2,5%, Sempervivum tecto-
Dieses homöopathische Mittel beeinflusst nicht die
aufzubewahren'
thérapeutiques.
rum Ø 2,5%, Solidago virgaurea Ø 4,0%, Symphytum
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit Maschine zu
Arzneimittel für Kinder unzugänglich und ausser
officinale Ø (PA-vrij/ AP-libre / PA-frei) 84,8%.
bedienen.
Sicht aufbewahren.
Date de péremption
Stehend, trocken, lichtgeschützt und bei 25°C oder
N'utilisez plus Symphosan de A.Vogel après la date de
Die sonstigen Bestandteile sind: Äthanol.
Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile
kühler bewahren.
péremption figurant sur l'emballage après la mention:
Alkoholgehalt: 35% v/v.
von A.Vogel Symphosan
Im Mittel kann sich ein wenig Bodensatz bilden,
EX' (mois-année).
Enthält Alkohol. Pro dosierung enthält es ein ganz
jedoch ohne nachteilige Wirkung auf seine heilende
Inhaber der Marktzulassung:
wenig Alkohol.
Wirkung.
6. Informations supplémentaires
Biohorma Belgium A.G.
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharma-
Bosstraat 54
Wechselwirkungen von A.Vogel Symphosan mit
Verfalldatum
cien pour toute information relative à ce médicament.
B-3560 Lummen
anderen Arzneimitteln
Sie dürfen A.Vogel Symphosan nach dem auf dem
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact
Im Allgemeinen können Sie dieses Mittel gefahrlos
Umkarton angegebenen Verfalldatum 'EX' (Monat-Jahr)
avec le représentant local du titulaire de notification.
Hersteller:
zusammen mit anderen Arzneimitteln einnehmen.
nicht mehr verwenden.
Biohorma B.V.

S.A. Biohorma Belgium
Postbus 33
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
6. Weitere Angaben
Bosstraat 54
NL-8080 AA Elburg
Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
B-3560 Lummen
angewendet haben, auch wenn es sich um nicht
Informationen hinsichtlich dieses Medikaments
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Nummer der Marktzulassung: 1466 CH 36 F11
verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
benötigen.
www.avogel.be
Falls weitere Informationen über das Arzneimittel
avogel@biohorma.be
1.Was ist A.Vogel Symphosan Tropfen und wofür
3. Wie wenden Sie Symphosan Tropfen an'
gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem ört-
wird es angewendet'
Wenden Sie A.Vogel Symphosan immer genau nach
lichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers
Délivrance libre.
A.Vogel Symphosan ist ein homöopathisches
der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte
in Verbindung.
Arzneimittel das angewendet wird bei Bewegungs-
fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn
Cette notice a été revue pour la
problemen und Folgen von Überanstrengung wie
Sie sich nicht ganz sicher sind.
dernière fois en décembre 2012.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Vogel Symphosan Gutt 50ml

EUR

8.4500