U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vogel Sabal Complex Gutt 100ml1075829-31

Meer afbeeldingen

Vogel Sabal Complex Gutt 100ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 14,34

Normale prijs: € 15,99

Extra informatie

Producent Biohorma Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Sabal complex van A.Vogel is goed voor de prostaatfunctie en is tevens goed voor de nier-en blaasfunctie. Bij het ouder worden kunnen in het lichaam van de man veranderingen optreden. Een gevolg daarvan is dat de prostaat in omvang kan toenemen. Dit kan invloed hebben op het urineren.

Wanneer u de veertig gepasseerd bent en alledaagse problemen hebt bij het plassen, wordt aanbevolen een arts te raadplegen.

Gebruik

3 x daags 10-15 druppels vóór de maaltijd in wat water innemen.

Voor gebruik schudden.

Bewaring/Houdbaarheid Nee
Samenstelling

Serenoa serrulata 93 %, Solidago virgaurea, Echinacea purpurea, Populus tremuloides, Delphinium staphisagria

Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen Nee
Actieve stof Nee
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen Nee
apblegcode Nee
Bijsluiter /var/www/vhosts/pharma2go.be/httpdocs/media/leaflet/1075829Geneesmiddelen' niet met wetenschappelijke criteria
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmid-
Biohorma Belgium N.V.
Fabricant
beoordeeld.
delen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
Bosstraat 54
Biohorma B.V.
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift
B-3560 Lummen
Postbus 33
A.Vogel Sabal complex is verkrijgbaar in een
noodzakelijk is.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
NL-8080 AA Elburg
verpakking van 100 ml.
www.avogel.be
Druppels voor oraal gebruik.
3.Hoe wordt A.Vogel Sabal complex druppels
avogel@biohorma.be
Numéro de notification: 1466 CH 31 F11
Sabal complex druppels
1 ml = 18 druppels
ingenomen'
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u
Vrije aflevering.
1.Qu'est-ce qu'est Sabal complex gouttes de A.Vogel
Plasproblemen bij2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Sabal
een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
et dans quel cas est-il utilisé'
complex druppels inneemt'
uw arts of apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012. Sabal complex de A.Vogel est un médicament homéo-
pathique qui est utilisé en cas de problèmes urinaires
mannen
Gebruik A.Vogel Sabal complex niet'
3x daags 15-20 druppels voor de maaltijd in een
chez les hommes.
Als u overgevoelig bent voor Echinacea purpurea,
weinig water innemen.
L'efficacité de ce remède homéopathique n'a pas été
Populus tremuloïdes, Sabal serrulata, Solidago virgau-
évaluée à l'aide de critères scientifiques par la 'Direction
rea, Staphisagria of één van de andere bestanddelen
Indien noodzakelijk kan dit homeopathische middel
Générale de la Protection de la Santé Publique:
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat
van A.Vogel Sabal complex.
langdurig worden toegepast.
Médicaments'.
er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijg-
Pas goed op met A.Vogel Sabal complex...
Het flesje met druppels schudden voor gebruik.
Sabal complex de A.Vogel est disponible en emballage
baar. Desalniettemin dient u A.Vogel Sabal com-
Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat
Sabal complex gouttes
de 100 ml.
plex druppels zorgvuldig te gebruiken om er de
er een beginverergering optreedt in de eerste week van
Bij het aanhouden van de klachten is het raadzaam
Gouttes pour administration orale.
beste resultaten mee te bereiken.
inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie
een arts te raadplegen.
Problèmes urinaires1 ml = 18 gouttes
'Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem
toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval
nog een keer nodig.
de inname van het homeopathische geneesmiddel en
Wat moet u doen wanneer u A.Vogel Sabal complex
2.Quelles sont les informations à connaître avant
chez les hommes
'Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of
begin een paar dagen later met de halve dosering.
vergeet in te nemen'
d'utiliser Sabal complex gouttes de A.Vogel'
advies nodig hebt.
Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Sabal
'Ga naar uw arts, als de verschijnselen
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve
complex om zo de vergeten dosis in te halen.
N'utilisez pas Sabal complex de A.Vogel '
verergeren of na 2 weken niet verbeteren.
ook de rubriek 'Gebruik van A.Vogel Sabal complex in
Si vous êtes hypersensible à Echinacea purpurea,
combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behan-
Veuillez lire attentivement l'intégralité de
Populus tremuloïdes, Sabal serrulata, Solidago virgaurea,
deling met A.Vogel Sabal complex wordt gestopt
cette notice avant de prendre ce médicament.
Staphisagria ou à un des autres composants de Sabal
Inhoud van deze bijsluiter
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande
Er zijn geen ef ecten te verwachten na het stoppen
Elle contient des informations importantes pour
complex de A.Vogel.
1.Wat is A.Vogel Sabal complex druppels en
waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
met de behandeling.
votre traitement.
waarvoor wordt het gebruikt'
het verleden is geweest.
Ce médicament est délivré sans ordonnance. Vous
Faites attention '
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Sabal complex
Wat u moet doen als u meer van A.Vogel Sabal
devez néanmoins utiliser Sabal complex gouttes
Lorsque vous prenez un médicament homéopathique,
druppels inneemt'
Gebruik van A.Vogel Sabal complex in combinatie
complex heeft gebruikt dan u zou mogen
de A.Vogel avec soin pour obtenir les meilleurs
une aggravation initiale peut apparaître au cours de la
3.Hoe wordt A.Vogel Sabal complex druppels
met voedsel en drank
Volgens de homeopathie is het ef ect gerelateerd aan
résultats.
première semaine du traitement, ce qui veut dire que
ingenomen'
Vermijd voedingsmiddelen die een prikkelend ef ect
de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.
'Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin
les symptômes peuvent augmenter au lieu de diminuer.
4.Mogelijke bijwerkingen.
hebben op het mondslijmvlies (koffie, thee, munt,')
Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal
de la relire.
Si cela devait être le cas, cessez de prendre ce médica-
5.Hoe bewaart u A.Vogel Sabal complex druppels'
onmiddellijk voor of na de inname van dit homeopa-
het ef ect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen
'Si vous avez besoin de plus d'informations et de
ment et recommencez le traitement quelques jours plus
6.Aanvullende informatie.
thische middel.
bijwerkingen te verwachten.
conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
tard en prenant la moitié de la dose.
'Si les symptômes s'aggravent ou persistent
A.Vogel Sabal complex druppels
Zwangerschap
Wanneer u teveel van A.Vogel Sabal complex
après 15 jours, consultez un médecin.
Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire
De werkzame stof en zijn: Echinacea purpurea Ø
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
également la rubrique 'Utilisation de Sabal complex de
2,0%, Populus tremuloïdes Ø 1,5%, Sabal serrulata
geneesmiddel gebruikt.
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
A.Vogel en association avec d'autres médicaments'.
D1 93,0%, Solidago virgaurea Ø 3,0%, Staphisagria
Voor zover bekend kan dit homeopathische genees-
(05.245).
Contenu de cette notice
Ø = D1 0,5%.
middel zonder bezwaar in overeenstemming met de
1.Qu'est-ce qu'est Sabal complex gouttes de
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en
aanbevolen dosering worden gebruikt.
4. Mogelijke bijwerkingen
A.Vogel et dans quel cas est-il utilisé'
garde mentionnées ci-dessus est d'application pour
Alcoholgehalte: 65% v/v.
Zoals alle geneesmiddelen kan A.Vogel Sabal complex
2.Quelles sont les informations à connaître avant
vous, ou si elle l'a été dans le passé.
Borstvoeding
bijwerkingen hebben.
de prendre Sabal complex gouttes de A.Vogel'

Notificatiehouder
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen
3.Comment prendre Sabal complex gouttes de
Utilisation de Sabal complex de A.Vogel en association
Biohorma Belgium N.V.
geneesmiddel gebruikt.
bijwerkingen bekend.
A.Vogel'
avec des aliments ou des boissons
Bosstraat 54
Voor zover bekend kan dit homeopathische genees-
4. Effets indésirables éventuels.
Evitez les aliments qui ont un ef et irritant sur les
B-3560 Lummen
middel zonder bezwaar in overeenstemming met de
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in
5.Comment conserver Sabal complex gouttes
muqueuses buccales (café, thé, menthe') immédia-
aanbevolen dosering worden gebruikt.
deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
de A.Vogel'
tement avant ou après la prise de ce produit homéo-
Fabrikant
informeer dan uw arts of apotheker.
6. Informations supplémentaires.
pathique.
Biohorma B.V.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Postbus 33
Dit homeopathisch geneesmiddel beïnvloedt de
5. Hoe bewaart u A.Vogel Sabal complex druppels'
Sabal complex gouttes de A.Vogel
Grossesse
NL-8080 AA Elburg
rijvaardigheid en het vermogen om machines te
A.Vogel Sabal complex buiten het bereik en het zicht
Les substances actives sont: Echinacea purpurea Ø
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
gebruiken niet.
van kinderen houden.
2,0%, Populus tremuloïdes Ø 1,5%, Sabal serrulata
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
Notificatienummer: 1466 CH 31 F11
Rechtop, droog, donker, bij 25°C of koeler.
D1 93,0%, Solidago virgaurea Ø 3,0%, Staphisagria
autant que connu, ce médicament homéopathique
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen
Ø = D1 0,5%.
peut être utilisé sans problèmes dans les doses recom-
1.Wat is A.Vogel Sabal complex druppels en
van A.Vogel Sabal complex
Uiterste gebruiksdatum
mandées.
waarvoor wordt het gebruikt'
A.Vogel Sabal complex bevat alcohol. Per dosering
Gebruik A.Vogel Sabal complex niet meer na de datumTeneur en alcool: 65% v/v.
A.Vogel Sabal complex is een homeopathisch
bevat het slechts heel weinig alcohol.
op de verpakking achter: 'EX'(maand/jaar)
Allaitement
geneesmiddel dat gebruikt wordt bij plasproblemen
Titulaire de notification
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
bij mannen.
Gebruik van A.Vogel Sabal complex in combinatie
6. Aanvullende informatie
S.A. Biohorma Belgium
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
met andere geneesmiddelen
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit
Bosstraat 54
autant que connu, ce médicament homéopathique
De werkzaamheid van dit homeopathisch
U kunt dit homeopathische geneesmiddel in het
geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
B-3560 Lummen
peut être utilisé sans problèmes dans les doses recom-
geneesmiddel is door het 'Directoraat Generaal
algemeen zonder bezwaar gelijktijdig met andere
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de
mandées.
voor de Bescherming van de Volksgezondheid:
geneesmiddelen gebruiken.
contactpersoon van de notificatiehouder.
Conduite d'un véhicule et utilisation de machines
Si vous constatez un ef et indésirable non mentionné
Diese Packungsbeilage beinhaltet
Wenn Sie weitere Arzneimittel einnehmen, lesen
Wenn Sie die Anwendung von A.Vogel Sabal
Ce médicament homéopathique n'exerce pas d'in-
dans cette notice et que vous considérez comme
1. Was ist A.Vogel Sabal complex Tropfen und wofür
Sie bitte ebenfalls die Rubrik 'Wechselwirkungen von
complex vergessen haben
12L2
fluence sur la capacité de conduire un véhicule
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre
wird es angewendet'
A.Vogel Sabal complex mit anderen Arzneimitteln.'
Nehmen Sie niemals eine doppelte Dosis ein, wenn
et d'utiliser des machines.
pharmacien.
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von A.Vogel
Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.
Sabal complex Tropfen beachten'
Bitte befragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der oben
Informations importantes concernant certains
5.Comment conserver Sabal complex gouttes
3. Wie ist A.Vogel Sabal complex Tropfen anzuwenden'
genannten Vorsichtsmassnahmen Sie betrifft bzw.
Auswirkungen, wenn die Behandlung mit
composants de Sabal complex de A.Vogel
de A.Vogel'
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
Sie früher betrof en hat.
A.Vogel Sabal complex abgebrochen wird
A.Vogel Sabal complex contient de l'alcool. Il ne
Tenir hors de portée et de la vue des jeunes enfants.
5. Wie ist A.Vogel Sabal complex Tropfen
Es sind keine Wirkungen am Ende der Behandlung
© 07523110 /
contient que très peu d'alcool par dose.
Droit, au sec, à l'abri de la lumière, à 25°C ou plus frais.
aufzubewahren'
Gebrauch von A.Vogel Sabal complex zusammen
zu erwarten.
6. Weitere Angaben.
mit Nahrungsmitteln und Getränken
Utilisation de Sabal complex gouttes de A.Vogel
Date de péremption:
Vermeiden Sie Nahrungsmittel, welche die
Wenn Sie eine grössere Menge von A.Vogel Sabal
en association avec d'autres médicaments
N'utilisez plus Sabal complex de A.Vogel après
A.Vogel Sabal complex Tropfen
Rachenschleimhaut reizen wie Kaf ee, Tee,
complex angewendet haben, als Sie sollten
Vous pouvez généralement employer ce produit
la date de péremption figurant sur l'emballage
Die arzneilich wirksamen Bestandteile sind: Echinacea
Pfef erminze unmittelbar vor oder nach Einnahme
In der Homöopathie ist die Wirksamkeit mit dem
homéopathique sans objection en combinaison avec
après la mention: 'EX' (mois-année).
purpurea Ø 2,0%, Populus tremuloïdes Ø 1,5%, Sabal
dieses homöopathischen Mittels.
Verdünnungsgrad verbunden und nicht so sehr mit der
d'autres médicaments.
serrulata D1 93,0%, Solidago virgaurea Ø 3,0%,
Dosierung. Wenn Sie eine doppelte Dosis einnehmen
6. Informations supplémentaires
Staphisagria Ø = D1 0,5%.
Schwangerschaft
sollten, wird die Wirksamkeit dadurch nicht stärker
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharma-
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimittelnund es sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.
si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en
cien pour toute information relative à ce médicament.
Alkoholgehalt: 65% v/v.
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
avez pris récemment même s'il s'agit de médicamentsSi vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
Wenn Sie zuviel A.Vogel Sabal complex eingenom-
obtenus sans ordonnance.
avec le représentant local du titulaire de notification.
Inhaber der Marktzulassung
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
men haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem
Biohorma Belgium A.G.
Arzt, Apotheker oder mit dem Antigiftzentrum auf
3.Comment prendre Sabal complex gouttes de
S.A. Biohorma Belgium
Bosstraat 54
Stillzeit
(05.245).
A.Vogel'
Bosstraat 54
B-3560 Lummen
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à
B-3560 Lummen
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
moins que votre médecin vous en ait donné d'autres.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Hersteller
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
Wie alle Arzneimittel kann A.Vogel Sabal complex
En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin
www.avogel.be
Biohorma B.V.
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
Nebenwirkungen haben.
ou votre pharmacien.
avogel@biohorma.be
Postbus 33
NL-8080 AA Elburg
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von
Es sind keine Nebenwirkungen für dieses homöopathi-
Prendre 3x par jour avant le repas 15-20 gouttes
Délivrance libre.
Maschinen
sche Mittel bekannt.
dans un peu d'eau.
Nummer der Marktzulassung: 1466 CH 31 F11
Dieses homöopathische Mittel beeinflusst nicht die
Cette notice a été revue pour la dernière fois en
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit Maschine zu
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Si nécessaire, ce produit homéopathique peut être
décembre 2012. 1.Was ist A.Vogel Sabal complex Tropfen
bedienen.
Sie Nebenwirkungen bemerken die Sie als ernsthaft
utilisé à long terme.
und wofür wird es angewendet'
erfahren, die nicht in dieser Packungsbeilage aus-
A.Vogel Sabal complex ist ein homöopathisches
Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteilegeführt sind.
Agiter le flacon de gouttes avant l'emploi.
Arzneimittel, das angewendet wird bei Problemen
von A.Vogel Sabal complex

beim Wasserlassen bei Männern.
Enthält Alkohol. Pro dosierung enthält es ein ganz
5.Wie ist A.Vogel Sabal complex Tropfen
Si les problèmes persistent, il est conseillé de
wenig Alkohol.
aufzubewahren'
consulter un médecin.
Die Wirksamkeit dieses homöopathischen Mittels
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
ist vom 'Generaldirektion Gesundheitsschutz:
Wechselwirkungen von A.Vogel Sabal complex
Stehend, trocken, lichtgeschützt und bei 25°C oder
Si vous avez oublié de prendre Sabal complex
Arzneimittel' nicht nach wissenschaftlichen Kriterien
mit anderen Arzneimitteln
kühler bewahren.
Sabal complex Tropfen
de A.Vogel
beurteilt worden.
Im Allgemeinen können Sie dieses Mittel gefahrlos
Ne prenez jamais une double dose de Sabal complex
zusammen mit anderen Arzneimitteln einnehmen.
Verfalldatum
de A.Vogel pour compenser la dose que vous avez
Probleme mit
A.Vogel Sabal complex wird in 100 ml angeboten.
Sie dürfen A.Vogel Sabal complex nach dem auf dem
oublié de prendre.
Tropfen zur oralen Verabreichung.
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Umkarton angegebenen Verfalldatum 'EX' (Monat-Jahr)
1 ml = 18 Tropfen
Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem
nicht mehr verwenden.
dem Wasserlassen
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement
angewendet haben, auch wenn es sich um nicht

par Sabal complex de A.Vogel est arrêté
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von
verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
6. Weitere Angaben
Il ne faut s'attendre à aucun ef et après la fin du
A.Vogel Sabal complex Tropfen beachten'
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
bei Männern
traitement.

3. Wie wenden Sie Sabal complex Tropfen an'
Informationen hinsichtlich dieses Medikaments
Wann darf A.Vogel Sabal complex nicht angewendet
Wenden Sie A.Vogel Sabal complex immer genau nachbenötigen.
Si vous avez pris plus de Sabal complex de
werden ...
der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte
Falls weitere Informationen über das Arzneimittel
A.Vogel que vous n'auriez dû
Wenn Sie überempfindlich gegenüber Echinacea pur-
fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn
gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem ört-
Dans l'homéopathie, l'efficacité est liée au degré de
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage
purea, Populus tremuloïdes, Sabal serrulata, Solidago
Sie sich nicht ganz sicher sind.
lichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers
dilution et pas tellement au dosage. Si vous prenez
sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige
virgaurea, Staphisagria oder einem der sonstigen
in Verbindung.
une double dose, vous n'en renforcez pas l'ef et et il
Informationen für Sie.
Bestandteile von A.Vogel Sabal complex sind.
3x täglich 15-20 Tropfen vor den Mahlzeiten in
ne devrait pas y avoir d'ef et secondaire.
Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung
ein wenig Wasser einnehmen.
Biohorma Belgium A.G.
erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungs-
Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung
Bosstraat 54
Si vous avez utilisé ou pris trop de Sabal complex de
erfolg zu erzielen muss A.Vogel Sabal complex
von A.Vogel Sabal complex erforderlich ...
Wenn nötig kann dieses homöopathische Mittel
B-3560 Lummen
A.Vogel, prenez immédiatement contact avec votre
Tropfen jedoch sorgfältig angewendet werden.
Bei einem homöopathischen Mittel kann es vorkom-
langfristig eingenommen werden.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison
'Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht
men, dass eine anfängliche Verschlechterung inner-
www.avogel.be
(05.245).
möchten Sie sie später nochmals lesen.
halb der ersten Einnahmewoche auftritt. Das heisst,
Flasche mit Tropfen: vor Gebrauch schütteln.
avogel@biohorma.be
'Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere
dass die Beschwerden zuerst stärker werden anstelle
4. Effets indésirables éventuels
Informationen oder einen Rat benötigen.
abzunehmen. In diesem Fall sollten Sie die Einnahme
Klingen die Beschwerden nicht ab, fragen Sie
Frei erhältlich.
Comme tous les médicaments, Sabal complex de
'Wenn sich ihr Krankheitsbild verschlimmert oder
des homöopathischen Mittels abbrechen und ein paar
Ihren Arzt.
A.Vogel peut avoir des ef ets indésirables.
nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen
Tage später mit der halben Dosis die Behandlung
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt Dezember 2012
Sie einen Arzt aufsuchen.
erneut starten.
überprüft.
Aucun ef et indésirable n'est connu pour ce
médicament homéopathique.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Vogel Sabal Complex Gutt 100ml

EUR

15.9900