U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vogel Dormeasan Gutt 50ml1385640-3

Meer afbeeldingen

Vogel Dormeasan Gutt 50ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 8,91

fabrieksprijs: € 9,95

Details

Extra informatie

Producent Biohorma Belgium
Onze keuze Nee
Omschrijving Nee
Toepassing

Bij slapeloosheid.

Gebruik

Hoe wordt A.Vogel Dormeasan® gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven, een half uur vóór het naar bed gaan 40 druppels met wat water innemen. Indien gewenst bij het naar bed gaan nog 20 druppels extra. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Kinderen van 2-6 jaar: een half uur vóór het naar bed gaan 12 druppels.

Kinderen van 6-12 jaar: een half uur vóór het naar bed gaan 20 druppels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Voor gebruik schudden Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik. Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°)

Bewaring/Houdbaarheid Nee
Samenstelling

A.Vogel Dormeasan® druppels De actieve bestanddelen zijn Avena sativa Ø 38%, Lupulus humulus Ø 9%, Lupulinum Ø=D1 1%, Melissa officinalis Ø 40%, Passiflora incarnata Ø 10%, Valeriana officinalis Ø=D1 2%. Alcoholgehalte ca. 60% v/v Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn niet aanwezig

Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen Nee
Actieve stof Nee
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen Nee
Bijsluiter /var/www/vhosts/pharma2go.be/httpdocs/media/leaflet/1385640A.Vogel Dormeasan is verkrijgbaar in een verpakking
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmid-
6. Aanvullende informatie
Fabricant
van 50 ml en 100 ml.
delen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit
Biohorma B.V.
Druppels voor oraal gebruik.
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift
geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Postbus 33
1 ml = 18 druppels
noodzakelijk is.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de
NL-8080 AA Elburg
contactpersoon van de notificatiehouder.
Dormeasan® druppels
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Dormeasan
3.Hoe wordt A.Vogel Dormeasan druppels
Numéro de notification: 1466 CH 9 F11
druppels inneemt'
ingenomen'
Biohorma Belgium N.V.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u
Bosstraat 54
1.Qu'est-ce qu'est Dormeasan gouttes de A.Vogel
Nachtrust
Gebruik A.Vogel Dormeasan niet'
een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
B-3560 Lummen
et dans quel cas est-il utilisé'
Als u overgevoelig bent voor Avena sativa, Humulus
uw arts of apotheker.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Dormeasan de A.Vogel est un médicament homéo-
lupulus, Lupulinum, Melissa officinalis, Passiflora
www.avogel.be
pathique qui aide à favoriser un meilleur sommeil en
incarnata, Valeriana officinalis of één van de andere
Een half uur voor het naar bed gaan 40 druppels of,
avogel@biohorma.be
cas de problèmes de s'endormir et rester endormi et
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat
bestanddelen van A.Vogel Dormeasan.
anderhalf uur, één uur en een half uur voor het naar
apporte une vraie sensation de repos.
er voor u belangrijke informatie in staat.
bed gaan 20 druppels in een weinig water.
Vrije aflevering.
L'efficacité de ce remède homéopathique n'a pas été
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijg-
Pas goed op met A.Vogel Dormeasan...
Kinderen tot 6 jaar: een half uur voor het slapen gaan
évaluée à l'aide de critères scientifiques par la 'Direction
baar. Desalniettemin dient u A.Vogel Dormeasan
Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk
10 druppels.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012. Générale de la Protection de la Santé Publique:
druppels zorgvuldig te gebruiken om er de beste
dat er een beginverergering optreedt in de eerste
Kinderen van 6 tot 12 jaar: een half uur voor het
Médicaments'.
resultaten mee te bereiken.
week van inname. Dit betekent dat de klachten in
slapen gaan 20 druppels.
'Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem
eerste instantie toenemen in plaats van afnemen.
Dormeasan de A.Vogel est disponible en emballages
nog een keer nodig.
Stop in dat geval de inname van het homeopathische
Indien noodzakelijk kan dit homeopathische middel
de 50 ml et de 100 ml.
'Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of
geneesmiddel en begin een paar dagen later met de
langdurig worden toegepast.
Gouttes pour administration orale.
advies nodig hebt.
halve dosering.
1 ml = 18 gouttes
'Ga naar uw arts, als de verschijnselen ver-
Het flesje met druppels schudden voor gebruik.
ergeren of na 2 weken niet verbeteren.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook
Dormeasan® gouttes
2.Quelles sont les informations à connaître avant
de rubriek 'Gebruik van A.Vogel Dormeasan in combi-
Bij het aanhouden van de klachten is het raadzaam
d'utiliser Dormeasan gouttes de A.Vogel'
natie met andere geneesmiddelen' te lezen.
een arts te raadplegen.
Sommeil réparateur
Inhoud van deze bijsluiter
N'utilisez pas Dormeasan de A.Vogel '
1.Wat is A.Vogel Dormeasan druppels en waarvoor
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande
Wat moet u doen wanneer u A.Vogel Dormeasan
Si vous êtes hypersensible à Avena sativa, Humulus
wordt het gebruikt'
waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
vergeet in te nemen'
lupulus, Lupulinum, Melissa officinalis, Passiflora incar-
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Dormeasan
het verleden is geweest.
Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel
nata, Valeriana officinalis ou à un des autres composants
druppels inneemt'
Dormeasan om zo de vergeten dosis in te halen.
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette
de Dormeasan de A.Vogel.
3. Hoe wordt A.Vogel Dormeasan druppels ingenomen'
Gebruik van A.Vogel Dormeasan in combinatie
notice avant de prendre ce médicament. Elle
4. Mogelijke bijwerkingen.
met voedsel en drank
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behan-
contient des informations importantes pour
Faites attention '
5. Hoe bewaart u A.Vogel Dormeasan druppels'
Vermijd voedingsmiddelen die een prikkelend ef ect
deling met A.Vogel Dormeasan wordt gestopt
votre traitement.
Lorsque vous prenez un médicament homéopathique,
6. Aanvullende informatie.
hebben op het mondslijmvlies (koffie, thee, munt,')
Er zijn geen ef ecten te verwachten na het stoppen
Ce médicament est délivré sans ordonnance. Vous
une aggravation initiale peut apparaître au cours de la
onmiddellijk voor of na de inname van dit homeopa-
met de behandeling.
devez néanmoins utiliser Dormeasan gouttes
première semaine du traitement, ce qui veut dire que
A.Vogel Dormeasan druppels
tische middel.
de A.Vogel avec soin pour obtenir les meilleurs
les symptômes peuvent augmenter au lieu de diminuer.
De werkzame stof en zijn: Avena sativa Ø 38,0%,
Wat u moet doen als u meer van A.Vogel Dormeasan
résultats.
Si cela devait être le cas, cessez de prendre ce médica-
Humulus lupulus Ø 9,0%, Lupulinum Ø = D1 1,0%,
Zwangerschap
heeft gebruikt dan u zou mogen
'Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin
ment et recommencez le traitement quelques jours plus
Melissa officinalis Ø 40,0%, Passiflora incarnata Ø
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
Volgens de homeopathie is het ef ect gerelateerd aan
de la relire.
tard en prenant la moitié de la dose.
10,0%, Valeriana officinalis Ø = D1 2,0%.
geneesmiddel gebruikt.
de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.
'Si vous avez besoin de plus d'informations et
Voor zover bekend kan dit homeopathische genees-
Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal
de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire
Andere bestanddelen (hulpstof en) zijn: ethanol.
middel zonder bezwaar in overeenstemming met de
het ef ect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen
'Si les symptômes s'aggravent ou persistent
également la rubrique 'Utilisation de Dormeasan de
Alcoholgehalte: 60% v/v.
aanbevolen dosering worden gebruikt.
bijwerkingen te verwachten.
après 15 jours, consultez un médecin.
A.Vogel en association avec d'autres médicaments'.
Notificatiehouder
Borstvoeding
Wanneer u teveel van A.Vogel Dormeasan heeft inge-
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en
Biohorma Belgium N.V.
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
nomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
Contenu de cette notice
garde mentionnées ci-dessus est d'application pour
Bosstraat 54
geneesmiddel gebruikt.
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
1.Qu'est-ce qu'est Dormeasan gouttes de A.Vogel
vous, ou si elle l'a été dans le passé.
B-3560 Lummen
Voor zover bekend kan dit homeopathische genees-
et dans quel cas est-il utilisé'

middel zonder bezwaar in overeenstemming met de
4. Mogelijke bijwerkingen
2.Quelles sont les informations à connaître avant
Utilisation de Dormeasan de A.Vogel en association
Fabrikant
aanbevolen dosering worden gebruikt.
Zoals alle geneesmiddelen kan A.Vogel Dormeasan
de prendre Dormeasan gouttes de A.Vogel'
avec des aliments ou des boissons
Biohorma B.V.
bijwerkingen hebben.
3. Comment prendre Dormeasan gouttes de A.Vogel'
Evitez les aliments qui ont un ef et irritant sur les
Postbus 33
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
4. Effets indésirables éventuels.
muqueuses buccales (café, thé, menthe') immédia-
NL-8080 AA Elburg
Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen
5. Comment conserver Dormeasan gouttes de A.Vogel'
tement avant ou après la prise de ce produit homéo-
rijvaardigheid en het vermogen om machines te
bijwerkingen bekend.
6. Informations supplémentaires.
pathique.
Notificatienummer: 1466 CH 9 F11
gebruiken niet.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in
Dormeasan gouttes de A.Vogel
Grossesse
1.Wat is A.Vogel Dormeasan druppels en waarvoor
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen
deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
Les substances actives sont: Avena sativa Ø 38,0%,
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
wordt het gebruikt'
van A.Vogel Dormeasan
informeer dan uw arts of apotheker.
Humulus lupulus Ø 9,0%, Lupulinum Ø = D1 1,0%,
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
A.Vogel Dormeasan is een homeopathisch genees-
A.Vogel Dormeasan bevat alcohol. Per dosering bevat
Melissa officinalis Ø 40,0%, Passiflora incarnata Ø
autant que connu, ce médicament homéopathique
middel dat gebruikt wordt om de nachtrust te helpen
het slechts heel weinig alcohol.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Dormeasan druppels'
10,0%, Valeriana officinalis Ø = D1 2,0%.
peut être utilisé sans problèmes dans les doses recom-
bevorderen bij in- en doorslaapproblemen. Dormeasan
A.Vogel Dormeasan buiten het bereik en het zicht
mandées.
zorgt voor een uitgerust gevoel.
Gebruik van A.Vogel Dormeasan in combinatie
van kinderen houden.
Les autres composants (excipients) sont: éthanol.
De werkzaamheid van dit homeopathische genees-
met andere geneesmiddelen
Rechtop, droog, donker, bij 25°C of koeler.
Teneur en alcool: 60% v/v.
Allaitement
middel is door het 'Directoraat Generaal voor de
U kunt dit homeopathische geneesmiddel in het
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
Bescherming van de Volksgezondheid: Geneesmiddelen'algemeen zonder bezwaar gelijktijdig met andere
Uiterste gebruiksdatum
Titulaire de notification
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.
geneesmiddelen gebruiken.
Gebruik A.Vogel Dormeasan niet meer na de datum
S.A. Biohorma Belgium
autant que connu, ce médicament homéopathique
op de verpakking achter: 'EX'(maand/jaar).
Bosstraat 54
peut être utilisé sans problèmes dans les doses recom-
B-3560 Lummen
mandées.
Conduite d'un véhicule et utilisation de machines
peut avoir des ef ets indésirables.
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von A.Vogel
Wenn Sie weitere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie
Klingen die Beschwerden nicht ab, fragen Sie Ihren
Ce médicament homéopathique n'exerce pas
Aucun ef et indésirable n'est connu pour ce médica-
Dormeasan Tropfen beachten'
bitte ebenfalls die Rubrik 'Wechselwirkungen von
Arzt.
12L2
d'influence sur la capacité de conduire un véhicule
ment homéopathique.
3. Wie ist A.Vogel Dormeasan Tropfen anzuwenden'
A.Vogel Dormeasan mit anderen Arzneimitteln.'
et d'utiliser des machines.
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
Wenn Sie die Anwendung von A.Vogel Dormeasan
Si vous constatez un ef et indésirable non mentionné
5. Wie ist A.Vogel Dormeasan Tropfen aufzubewahren'
Bitte befragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der oben
vergessen haben
Informations importantes concernant certains
dans cette notice et que vous considérez comme
6. Weitere Angaben.
genannten Vorsichtsmassnahmen Sie betrifft bzw. Sie
Nehmen Sie niemals eine doppelte Dosis ein, wenn
composants de Dormeasan de A.Vogel
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre
früher betrof en hat.
Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.
A.Vogel Dormeasan contient de l'alcool. Il ne contient
pharmacien.
A.Vogel Dormeasan Tropfen
© 07508710 /
que très peu d'alcool par dose.
Die arzneilich wirksamen Bestandteile sind:
Gebrauch von A.Vogel Dormeasan zusammen mit
Auswirkungen, wenn die Behandlung mit A.Vogel
5.Comment conserver Dormeasan gouttes
Avena sativa Ø 38,0%, Humulus lupulus Ø 9,0%,
Nahrungsmitteln und Getränken
Dormeasan abgebrochen wird
Utilisation de Dormeasan de A.Vogel en association
de A.Vogel'
Lupulinum Ø = D1 1,0%, Melissa officinalis Ø 40,0%,
Vermeiden Sie Nahrungsmittel, welche die
Es sind keine Wirkungen am Ende der Behandlung
avec d'autres médicaments
Tenir hors de portée et de la vue des jeunes enfants.
Passiflora incarnata Ø 10,0%, Valeriana officinalis Ø
Rachenschleimhaut reizen wie Kaf ee, Tee,
zu erwarten.
Vous pouvez généralement employer ce produit
Droit, au sec, à l'abri de la lumière, à 25°C ou plus frais.
= D1 2,0%.
Pfef erminze unmittelbar vor oder nach Einnahme
homéopathique sans objection en combinaison avec
dieses homöopathischen Mittels.
Wenn Sie eine grössere Menge von A.Vogel
d'autres médicaments.
Date de péremption
Die sonstigen Bestandteile sind: Äthanol.
Dormeasan angewendet haben, als Sie sollten
N'utilisez plus Dormeasan de A.Vogel après la date de
Alkoholgehalt: 60% v/v.
Schwangerschaft
In der Homöopathie ist die Wirksamkeit mit dem
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien
péremption figurant sur l'emballage après la mention:
Fragen Sie vor der Anwendung von allen ArzneimittelnVerdünnungsgrad verbunden und nicht so sehr mit der
si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en
EX' (mois-année).
Inhaber der Marktzulassung
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
Dosierung. Wenn Sie eine doppelte Dosis einnehmen
avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments
Biohorma Belgium A.G.
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
sollten, wird die Wirksamkeit dadurch nicht stärker
obtenus sans ordonnance.
6. Informations supplémentaires
Bosstraat 54
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
und es sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharma-
B-3560 Lummen
3. Comment prendre Dormeasan gouttes de A.Vogel'cien pour toute information relative à ce médicament.
Stillzeit
Wenn Sie zuviel A.Vogel Dormeasan eingenommen
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact
Hersteller
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimittelnhaben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt,
moins que votre médecin vous en ait donné d'autres.
avec le représentant local du titulaire de notification.
Biohorma B.V.
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
Apotheker oder mit dem Antigiftzentrum auf
En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin
Postbus 33
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
(05.245).
ou votre pharmacien.
S.A. Biohorma Belgium
NL-8080 AA Elburg
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
Bosstraat 54
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
Une demi-heure avant de se coucher 40 gouttes ou,
B-3560 Lummen
Nummer der Marktzulassung: 1466 CH 9 F11
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von
Wie alle Arzneimittel kann A.Vogel Dormeasan
une heure et demie, une heure et une demi-heure
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Maschinen
Nebenwirkungen haben.
avant de se coucher prendre 20 gouttes dans un
www.avogel.be
1.Was ist A.Vogel Dormeasan Tropfen und wofür
Dieses homöopathische Mittel beeinflusst nicht die
peu d'eau.
avogel@biohorma.be
wird es angewendet'
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit Maschine zu
Es sind keine Nebenwirkungen für dieses homöopathi-
Enfants jusqu'à 6 ans: une demi-heure avant de se
A.Vogel Dormeasan ist ein homöopathisches
bedienen.
sche Mittel bekannt.
coucher 10 gouttes.
Délivrance libre.
Arzneimittel das angewendet wird bei unzureichen-
Enfants de 6 jusqu'à 12 ans: une demi-heure avant
dem Widerstand. Hilft den natürlichen Widerstand
Wichtige Warnhinweise über bestimmte BestandteileInformieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
de se coucher 20 gouttes.
Cette notice a été revue pour la dernière fois en
zu erhöhen.
von A.Vogel Dormeasan
Sie Nebenwirkungen bemerken die Sie als ernsthaft
décembre 2012. Die Wirksamkeit dieses homöopathischen Mittels
Enthält Alkohol. Pro dosierung enthält es ein ganz
erfahren, die nicht in dieser Packungsbeilage aus-
Si nécessaire, ce produit homéopathique peut être
ist vom 'Generaldirektion Gesundheitsschutz:
wenig Alkohol.
geführt sind.
utilisé à long terme.
Arzneimittel' nicht nach wissenschaftlichen Kriterien

beurteilt worden.
Wechselwirkungen von A.Vogel Dormeasan mit
5.Wie ist A.Vogel Dormeasan Tropfen
Agiter le flacon de gouttes avant l'emploi.
anderen Arzneimitteln
aufzubewahren'
A.Vogel Dormeasan wird in 50 ml und 100 ml
Im Allgemeinen können Sie dieses Mittel gefahrlos
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Si les problèmes persistent, il est conseillé de
angeboten.
zusammen mit anderen Arzneimitteln einnehmen.
Stehend, trocken, lichtgeschützt und bei 25°C oder
consulter un médecin.
Tropfen zur oralen Verabreichung.
kühler bewahren.
Dormeasan® Tropfen
1 ml = 18 Tropfen
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Si vous avez oublié de prendre Dormeasan de
Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem
Verfalldatum
A.Vogel
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von
angewendet haben, auch wenn es sich um nicht ver-
Sie dürfen A.Vogel Dormeasan nach dem auf dem
Gute Nachtruhe
Ne prenez jamais une double dose de Dormeasan de
A.Vogel Dormeasan Tropfen beachten'
schreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
Umkarton angegebenen Verfalldatum 'EX' (Monat-Jahr)
A.Vogel pour compenser la dose que vous avez oublié

nicht mehr verwenden.
de prendre.
Wann darf A.Vogel Dormeasan nicht angewendet
3. Wie wenden Sie A.Vogel Dormeasan Tropfen an'

werden ...
Wenden Sie A.Vogel Dormeasan immer genau nach
6. Weitere Angaben
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage
Wenn Sie überempfindlich gegenüber Avena sativa,
der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
Dormeasan de A.Vogel est arrêté
sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige
Humulus lupulus, Lupulinum, Melissa officinalis,
fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn
Informationen hinsichtlich dieses Medikaments
Il ne faut s'attendre à aucun ef et après la fin du
Informationen für Sie.
Passiflora incarnata, Valeriana officinalis oder einem
Sie sich nicht ganz sicher sind.
benötigen.
traitement.
Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung
der sonstigen Bestandteile von A.Vogel Dormeasan
Falls weitere Informationen über das Arzneimittel
erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungs-
sind.
Eine halbe stunde vor dem Schlafengehen 40 Tropfen
gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem ört-
Si vous avez pris plus de Dormeasan de A.Vogel que
erfolg zu erzielen muss A.Vogel Dormeasan
oder, anderthalb Stunden, eine Stunde und eine halbe
lichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers
vous n'auriez dû
Tropfen jedoch sorgfältig angewendet werden.
Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung
Stunde vor dem Schlafengehen 20 Tropfen in ein
in Verbindung.
Dans l'homéopathie, l'efficacité est liée au degré de
'Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht
von A.Vogel Dormeasan erforderlich ...
wenig Wasser einnehmen.
dilution et pas tellement au dosage. Si vous prenez
möchten Sie sie später nochmals lesen.
Bei einem homöopathischen Mittel kann es vorkom-
Kinder unter 6 Jahre: eine halbe Stunde vor dem
Biohorma Belgium A.G.
une double dose, vous n'en renforcez pas l'ef et et il
'Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere
men, dass eine anfängliche Verschlechterung inner-
Schlafengehen 10 Tropfen.
Bosstraat 54
ne devrait pas y avoir d'ef et secondaire.
Informationen oder einen Rat benötigen.
halb der ersten Einnahmewoche auftritt. Das heisst,
Kinder von 6 bis 12 Jahren: eine halbe Stunde vor
B-3560 Lummen
'Wenn sich ihr Krankheitsbild verschlimmert oder
dass die Beschwerden zuerst stärker werden anstelle
dem Schlafengehen 20 Tropfen.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Si vous avez utilisé ou pris trop de Dormeasan de
nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen
abzunehmen. In diesem Fall sollten Sie die Einnahme
www.avogel.be
A.Vogel, prenez immédiatement contact avec votre
Sie einen Arzt aufsuchen.
des homöopathischen Mittels abbrechen und ein paar
Wenn nötig kann dieses homöopathisches Mittel
avogel@biohorma.be
médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison
Tage später mit der halben Dosis die Behandlung
langfristig eingenommen werden.
(05.245).
erneut starten.
Frei erhältlich.
Diese Packungsbeilage beinhaltet
Flasche mit Tropfen: vor Gebrauch schütteln.
4. Effets indésirables éventuels
1.Was ist A.Vogel Dormeasan Tropfen und wofür wird
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt Dezember 2012
Comme tous les médicaments, Dormeasan de A.Vogel
es angewendet'
überprüft.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Vogel Dormeasan Gutt 50ml

EUR

9.9500