U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vogel Allisan Drag 601070226-31

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 9,84

Normale prijs: € 10,99

Extra informatie

Producent Biohorma Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Het is goed voor de lichaamsdruk en heeft een positieve invloed op de cholesterol.

Gebruik

s Morgens en ’s avonds 1 dragee voorhet eten met een weinig water innemen

Bewaring/Houdbaarheid Nee
Samenstelling

Knoflookextract (Allium sativum L.) 155mg, sucrose, anti-klontermiddel: talk (E553b), melksuiker, knoflookpoeder (Allium sativum L.) buffer: calciumcarbonaat (E170), vulstof: microkristallijne cellulose (E460), verstevigingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose (E466), verstevigingsmiddel: siliciumdioxide (E551), stabilisator: arabische gom (E414), glansmiddel: stearine-palmitinezuur (E570), magnesiumstearaat (E470b), kleurstof: titaniumdioxide (E171), weekmaker: diëthylftalaat, verdikkingsmiddel: tragacanthgom (E413), glansmiddel: montaanglycolwas

Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen Nee
Actieve stof Nee
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen Nee
apblegcode Nee
Bijsluiter /var/www/vhosts/pharma2go.be/httpdocs/media/leaflet/1070226Niet gebruiken bij
Ten minste houdbaar tot het eind van de
het moment dat de plant de hoogste con-
Indien er een overgevoeligheid is voor
maand vermeld op de bovenzijde van decentratie aan werkstof en bevat. Om de
één van de componenten.
verpakking.
plant vervolgens direct vers te verwerken
tot een natuurlijk A.Vogel product.
Allisan®
Combinatie met andere producten
Bewaren buiten het bereik van jonge

U kunt dit product in het algemeen gelijk- kinderen.
Zorg voor het milieu
Cholesterol
tijdig met andere producten gebruiken.
A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min
Het is raadzaam om bij twijfel overleg te
Verpakking
mogelijk te belasten. Daarom maken we
plegen met een arts of apotheker.
A.Vogel Allisan is verkrijgbaar in een ver-
zoveel mogelijk gebruik van milieuvrien-
pakking van 60 dragees (24,6 g).
delijk geproduceerde verpakkingsmate-
Dragees
Verdraagzaamheid
1 tablet = 410 mg
rialen. Deze materialen hebben bij ver-
In de aanbevolen hoeveelheden wordt
branding geen schadelijke ef ecten op het
Voedingssupplement
het product over het algemeen prima
Gezondheid
milieu of zijn geschikt voor recycling.
verdragen.
Gezondheid is leven in harmonie met de
Gebruiken bij
natuur.' Dat is wat Alfred Vogel altijd zei.
Helpt de cholesterol te beheersen.
Ingrediënten
En dat is precies waar we bij A.Vogel voor
Geurloos.
Knoflookextract (Allium sativum L.) 155
staan. Wij helpen u op een natuurlijke
mg, sucrose, anti-klontermiddel: talk
manier gezond te blijven. Met natuur-
Gebruikswijze
(E553b), melksuiker, knoflookpoeder
lijke gezondheidsproducten, ontwikkeld
Persoonlijk advies
s Morgens en 's avonds 1 dragee voor
(Allium sativum L.) buffer: calciumcar-
volgens de nieuwste wetenschappelijke
We kennen allemaal de bouwstenen
het eten met een weinig water innemen.
bonaat (E170), vulstof: microkristallijne
inzichten. Daarbij volgen wij onze visie,
voor een gezond leven: gevarieerde en
cellulose (E460), verstevigingsmid-
die uitgaat van de kracht van de natuur,
gezonde voeding, verantwoord bewe-
Wat u moet weten voordat u Allisan
del: natriumcarboxymethylcellulose
het zelfherstellende vermogen van het
gen en voldoende afwisseling in werk
gebruikt
(E466), verstevigingsmiddel: siliciumdi-
lichaam en het evenwicht tussen lichaamen ontspanning. Als het nodig is, helpt
De aangegeven dosering niet overschrij-
oxide (E551), stabilisator: arabische gom
en geest.
A.Vogel met een natuurlijk gezondheids-
den.
(E414), glansmiddel: stearine-palmitine-
product. Om daarmee het zelfherstel-
zuur (E570), magnesiumstearaat (E470b),Alfred Vogel, een wereldreiziger gefasci- lende vermogen van het lichaam extra
Een voedingssupplement mag niet als
kleurstof: titaniumdioxide (E171), week-
neerd door de natuur
te ondersteunen. Wij geven u hierover
vervanging van een gevarieerde en even- maker: diëthylftalaat, verdikkingsmiddel:
Op jonge leeftijd reisde Alfred Vogel naargraag meer informatie of een persoonlijk
wichtige voeding en van een gezonde
tragacanthgom (E413), glansmiddel:
Afrika, Azië en Amerika. De inheemse
advies. Kijk op www.avogel.be, stuur een
levensstijl worden gebruikt.
montaanglycolwas.
bevolking toonde hem het verband tus-
mailtje naar avogel@biohorma.be of bel
sen voeding, leefwijze en gezondheid. Namet de A.Vogel infolijn op het nummer
Bij klachten is het verstandig een arts te
De dagelijkse hoeveelheid (2 dragees)
elke reis bracht hij een schat aan planten0.51.72. raadplegen.
komt overeen met 4.000 mg zuivere
mee die hij verwerkte tot natuurlijke
knoflook en bevat minimaal 10 mg alli-
gezondheidsproducten. Producten die
Informatie
Gebruik tijdens zwangerschap of borst-
ine dat in minstens 5 mg allicine wordt
vandaag de dag miljoenen tevreden
Biohorma Belgium N.V.
voeding
omgezet.
gebruikers over de gehele wereld helpen.Kolmen 1114
Voor zover bekend kan dit product zonder
Producten waarmee wij ook u graag hel-
3570 Alken
bezwaar in overeenstemming met de
Productie en distributie
pen gezond te worden of te blijven.
0.51.72
aanbevolen dosering worden gebruikt.
A.Vogel Allisan wordt geproduceerd door
www.avogel.be
Het verdient in het algemeen aanbeve-
Biohorma B.V., Postbus 33, NL-8080 AA
A.Vogeltuinen: EKO-keurmerk
avogel@biohorma.be
ling bij gebruik van voedingssupplemen-
Elburg en gedistribueerd door Biohorma
De planten die we nodig hebben voor de
ten tijdens de zwangerschap en de peri-
Belgium N.V., Kolmen 1114, B-3570
A.Vogel producten kweken we groten-
De tekst voor deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst
ode waarin borstvoeding wordt gegeven,Alken.
deels in eigen tuinen. Vanzelfsprekend opherzien in maart 2008. eerst uw arts te raadplegen.
ecologische wijze (EKO-keur). Er komen
Bewaren
dus geen kunstmest en chemische bestrij-
Droog, donker, niet bewaren boven 25°C.
dingsmiddelen aan te pas. We oogsten op
Ne pas utiliser
A utiliser de préférence avant la fin
majorité d'entre elles dans nos propres
Information
Si vous présentez une hypersensibilité à
du mois mentionné en dessus de
jardins. Il va de soi que ces cultures sont
S.A. Biohorma Belgium
/
08E1
l'un des composants.
l'emballage.
écologiques (EKO-label). Nous n'utilisons
Kolmen 1114
donc aucun engrais chimique ni aucun
3570 Alken
Allisan®
Combinaison avec d'autres produits
Tenir hors de la portée des jeunes
pesticide, herbicide ou insecticide chi-
0.51.72
07501060
En général, vous pouvez utiliser ce produitenfants.
mique. Nous récoltons au moment où la
www.avogel.be
©
Cholestérol
en même temps que d'autres. En cas de
plante possède la plus forte concentrationavogel@biohorma.be
doute, il est conseillé de s'adresser à sonPrésentation
en substances actives. Pour ensuite traiter
médecin ou pharmacien.
A.Vogel Allisan est disponible en embal-
directement la plante alors qu'elle est
Le texte de cette notice a été revu pour la dernière fois
lage de 60 dragées (24,6 g).
fraîche pour en faire un produit naturel
en mars 2008. Dragées
Tolérance
1 comprimé = 410 mg
A.Vogel.
En général, ce produit est bien toléré si
Complément alimentaire
l'on suit le dosage prescrit.
Santé
Protégez l'environnement
Comme Alfred Vogel avait coutume de
A.Vogel a pour philosophie de peser le
Usage
Ingrédients
dire, 'la santé, c'est vivre en harmonie
moins possible sur l'environnement. C'est
Aide à maîtriser le cholestérol. Sans
Extrait d'ail cultivé (Allium sativum L.)
avec la nature". Et c'est précisément
pourquoi nous favorisons autant que
odeur.
155 mg, sucrose, anti-agglomérant: talc
la philosophie que défend aujourd'hui
nous pouvons l'utilisation de matériaux
(E553b), sucre de lait, poudre d'ail cultivéA.Vogel. Vous aider à rester en bonne
d'emballage fabriqués selon des procédés
Mode d'emploi
(Allium sativum L.) stabilisant: carbonatesanté de manière tout à fait naturelle.
qui ne nuisent pas à l'environnement.
Le matin et le soir, prendre avant le repasde calcium (E170), agent de charge: cellu- Avec des produits de santé naturels
Ces matériaux n'ont aucun ef et nocif sur
1 dragée avec un peu d'eau.
lose microcristalline (E460), épaississant:
développés selon les avancées scientifi-
l'environnement en cas d'incinération et
carboxyméthylcellulose de sodium (E466),ques les plus récentes. Et à chaque fois,
sont tout à fait recyclables.
Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser
épaississant: dioxyde de silicium (E551),
nous suivons notre vision qui repose sur
Allisan de A.Vogel
stabilisant: gomme arabique (E414),
la force de la nature, le pouvoir auto-
Ne pas dépasser la dose journalière
revêtement: acide stéarique et palmitiquerégénérateur du corps et l'équilibre entre
recommandée.
(E570), agent anti-coagulant: stéarate dele corps et l'esprit.
magnésium (E470b), colorant: dioxyde de
Un complément alimentaire ne peut pas
titane (E171), plastifiant: diethylphtalate,Alfred Vogel, un globe-trotter fasciné
Conseil personnel
être utilisé comme substitut d'un régime
épaississant: gomme tragacanthe (E413),par la nature
Nous savons tous qu'une vie saine repose
alimentaire varié et équilibré et d'un
revêtement: cire de Montana.
Très jeune déjà, Alfred Vogel a voyagé
sur une alimentation saine et variée, suf-
mode de vie sain.
en Afrique, en Asie et en Amérique.
fisamment d'exercice et une alternance
L'apport journalier (2 dragées) correspondLes populations indigènes lui ont fait
suffisante entre travail et détente. Si
En cas de problèmes, il est conseillé de
à 4.000 mg d'ail cultivé pur et contient audécouvrir le lien qui existe entre la
nécessaire, A.Vogel peut vous y aider
consulter un médecin.
minimum 10 mg d'alliine, qui sera trans-
nourriture, le mode de vie et la santé.
avec un produit naturel pour la santé.
formé en 5 mg d'allicine.
Lors de chaque voyage, il a ramené un
Pour donner ainsi un coup de pouce
Utilisation pendant la grossesse ou
trésor de plantes qu'il a transformées en
au pouvoir auto-régénérateur de votre
l'allaitement
Production et distribution
produits naturels pour la santé. Des pro-
corps. Nous nous ferons un plaisir de
En l'état actuel des études, ce produit
A.Vogel Allisan est produit par Biohorma
duits qui aident aujourd'hui des millions
vous donner davantage d'informations
peut être utilisé sans objection si l'on suitB.V., Postbus 33, NL-8080 AA
d'utilisateurs satisfaits aux quatre coins
ou un conseil personnel. Surfez sur
le dosage prescrit.
Elburg et distribué par S.A. Biohorma
du monde. Des produits avec lesquels
www.avogel.be, envoyez un mail à
Il est généralement recommandé de
Belgium, Kolmen 1114, B-3570 Alken.
nous nous ferons également un plaisir deavogel@biohorma.be ou téléphonez à
consulter votre médecin avant d'utiliser
vous aider à rester en bonne santé.
la ligne info de A.Vogel en composant
des produits de santé pendant la gros-
Conservation
le numéro 0.51.72. sesse ou la période au cours de laquelle
Sec, à l'abri de la lumière et à une tem-
Jardins de A.Vogel: EKO-labellisé
vous allaitez.
pérature ne dépassant pas 25°C.
Les plantes dont nous avons besoin pour
les produits A.Vogel poussent pour la

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Vogel Allisan Drag 60

EUR

10.9900