U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Tribvit Comp 601775055-30

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 15,21

fabrieksprijs: € 16,95

Extra informatie

Producent Meda Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Vit. B6, vit. B12 en foliumzuurdeficiëntie

Gebruik

1 tablet per dag met water.

Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Foliumzuur 0,8 mg, cyanocobalamine 0,5 mg, pyridoxine 3 mg.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen. Secundaire preventie van neuraalbuisdefecten.

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A11JA
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Foliumzuur en vitamine B12 zijn noodzakelijk voor bepaalde transmethyleringsprocessen, bijvoorbeeld in de synthese van DNA en RNA. Foliumzuur deficiëntie leidt tot megaloblastaire anemie van hetzelfde type als bij vitamine B12-deficiënties.
  • Homocysteine is een metaboliet die gevormd wordt tijdens het metabolisme van het essentiële aminozuur methionine. Er is een leeftijdsgebonden toename van de homocysteïnespiegel waargenomen.
  • De omzetting van homocysteïne wordt beïnvloed door foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 en de plasmaspiegel van homocysteine stijgt aanzienlijk bij foliumzuur en vitamine B12-deficiëntie.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter - TriBvit - januari 2010
                                                               
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
TRIBVIT, tabletten
Foliumzuur, cyanocobalamine (B12) , pyridoxinehydrochloride (B6)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit   geneesmiddel   kan   zonder   voorschrift   verkregen   worden.   Desondanks   moet   u   TriBvit
zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
'
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
'
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
'
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
'
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is TriBvit en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u TriBvit inneemt
3. Hoe wordt TriBvit ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TriBvit
6.    Aanvul ende informatie
1. WAT IS TRIBVIT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
TriBvit bevat 3 vitamines B (foliumzuur, vitamine B6, en vitamine B12). Vitamines B zijn van
belang   voor   het   behoud   van   de   natuurlijke   celfuncties.   TriBvit   is   aangewezen   bij   het
voorkomen van de verschijnselen van een tekort aan vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur
veroorzaakt   door   te   weinig   eten   of   een   verstoorde   opname   van   voedingsstoffen,
voornamelijk bij ouderen. 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TRIBVIT INNEEMT
Neem TriBvit niet in
-
Bij   al ergie   (overgevoeligheid)   voor   de   werkzame   bestanddelen   of   voor   één   van   de
andere bestanddelen van TriBvit.
-
Ter preventie van een neuraalbuisdefect (onvol edige sluiting van de neurale buis tijdens
de embryonale ontwikkeling) als u bij een vorige zwangerschap een kindje met deze
afwijking hebt gehad, want hiervoor moet de toegediende dosis foliumzuur hoger zijn dan
deze bevat in TriBvit. 
Wees extra voorzichtig met TriBvit
-
TriBvit is niet bedoeld voor de behandeling van de symptomen van een tekort van de
betrokken vitamines. 
-
Sommige   anemieën   (tekort   aan   rode   bloedcel en)   kunnen   doeltreffend   behandeld
worden door injectie van vitamine B12. 
-
TriBvit mag niet gebruikt worden als grote gedeeltes van de dunne darm operatief zijn
verwijderd
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Inname met andere
geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Bijsluiter - TriBvit - januari 2010
                                                               
Inname met andere geneesmiddelen
Let   op:   de   volgende   opmerkingen   kunnen   ook   van   toepassing   zijn   op   het   gebruik   van
geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
' Foliumzuur   vermindert   de   werkzaamheid   van   bepaalde   middelen   die   bij   epilepsie
(val ende ziekte) gebruikt worden, zoals fenobarbital en fenytoïne.
' Het   effect   van   foliumzuur   kan   verminderd   worden   door   middelen   die   het
foliumzuurmetabolisme   beïnvloeden,   zoals   methotrexate,   trimethropim   en
pyrimethamine.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt  of  kort  geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
TriBvit heeft geen negatief effect op de zwangerschap.
TriBvit heeft geen negatief effect op het geven van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
TriBvit heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.
3. HOE WORDT TRIBVIT INGENOMEN
Volg bij het innemen van TriBvit nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of uw apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Het normale gebruik is 1 tablet per dag. De tabletten mogen gekauwd worden of in hun
geheel doorgeslikt.
Wat moet u doen als u meer van TriBvit heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u teveel van TriBvit heeft ingenomen, of als een kind per vergissing een tablet
heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum
(05.245).
Wat moet u doen wanneer u bent vergeten TriBvit in te nemen
Mocht u 1 dosis vergeten hebben in te nemen, dan moet u deze alsnog innemen, tenzij het
bijna tijd is voor de volgende dosis.
Als u stopt met het innemen van TriBvit
Uw arts zal u vertel en hoe lang u TriBvit moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig
omdat de werking onvoldoende zal zijn.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan TriBvit bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Indien u het  geneesmiddel  aan de aanbevolen dosis neemt  is  het risico op ongewenste
effecten kleiner. 
In zeldzame geval en (minder dan 1 patiënt op 1000) kunnen huideffecten optreden zoals
acne-achtige verschijnselen en al ergische verschijnselen (rode huid, jeuk).

Bijsluiter - TriBvit - januari 2010
                                                               
Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TRIBVIT
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen
vocht.
Gebruik TriBvit niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter EXP.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zul en helpen bij de bescherming van het milieu.
Lege doosjes kunnen via de papierophaling gerecycleerd worden. Flesjes en dopjes zijn te
sorteren bij de verpakkingen uit hard plastiek.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat TriBvit
De werkzame bestanddelen zijn: foliumzuur 0,8 mg; cyanocobalamine (vitamine B12) 0,5 mg;
pyridoxinehydrochloride (vitamine B6) 3,0 mg.
De   andere   bestanddelen   zijn:  calciumwaterstoffosfaatdihydraat,   microkristal ijne   cel ulose,
natriumzetmeelglycol aat, magnesiumstearaat, col oïdaal watervrij siliciumdioxide.
Hoe ziet TriBvit er uit en wat is de inhoud van de verpakking
TriBvit tabletten zijn rond, vaalgeel met kleine stipjes,  met een diameter van 10 mm, en
verpakt per 30, 60, 100 of 250 stuks in een plastic flesje met schroefdop.
Niet al e verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
TrioBe (Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden)
TriBvit (België)
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Recip AB, Box 906, 170 09 Solna, Zweden
Vertegenwoordiger in België:
Meda Pharma nv. - Terhulpsesteenweg 166 -  1170 Brussel 
Fabrikant:
Recipharm Stockholm AB, Lagervägen 7, SE-136 50 Haninge, Zweden
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 244517
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 10
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 10


Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Tribvit Comp 60

EUR

16.9500