U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Prosta Urgenin Caps 30 X 320mg1274273-31

Meer afbeeldingen

Prosta Urgenin Caps 30 X 320mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 15,94

fabrieksprijs: € 17,77

Extra informatie

Producent Meda Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Behandeling en controle van - benigne prostaathypertrofie..., (BPH, stadia I, II en III), na uitsluiting van elke maligniteit!

Gebruik

Mannen

  • Posologie: 1 capsule per dag

Toedieningswijze

  • De capsule dient ingenomen te worden met een weinig water, bij voorkeur na de maaltijd
  • De capsule wordt ingeslikt zonder te kauwen
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Serenoae respens lipofiel extract 320 mg per capsule (uit de vruchten)

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzaame bestanddelen of voor de hulpstoffen of voor de residu's.Prostaatkanker of een gekende allergische reactie aan één van de bestanddelen.

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof G04CX02
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Het lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens bereidt vanuit een ethanol-extract aan 90 % is het actief bestanddeel van Prosta-Urgenin, het bezit perifere anti-androgene eigenschappen.
  • Het werkingsmechanisme van het anti-androgeen effect is nog niet volledig opgehelderd, wel is aangetoond dat Prosta-Urgenin een inhiberend effect heeft op de oestrogene en androgene receptoren van de celkern.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
PROSTA-URGENIN zachte capsule
Lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of 
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw
arts. 
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is PROSTA-URGENIN zachte capsules en waarvoor wordt het  gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u PROSTA-URGENIN zachte capsules inneemt
3.
Hoe wordt PROSTA-URGENIN zachte capsules ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u PROSTA-URGENIN zachte capsules
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS PROSTA-URGENIN ZACHTE CAPSULES EN WAARVOOR WORDT HET 
GEBRUIKT

Zachte capsules om in te slikken, voorgesteld in blisters van 10 capsules, doos van 30 capsules.
Geneesmiddel, op basis van planten, werkzaam op prostatisme (toegenomen volume van de prostaat 
samengaand met mictiestoornissen).
Prosta-Urgenin wordt toegepast als adjuvans bij mictiestoornissen ten gevolge van benigne 
prostaathypertrofie, na uitsluiting van alle ernstige pathologieën.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U PROSTA-URGENIN ZACHTE CAPSULES INNEEMT
 
Neem PROSTA-URGENIN niet in

-
Indien allergisch aan het lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens of aan 
één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
-     Indien U prostaatkanker hebt
Waarschuwingen en voorzorgen
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Indien U reeds andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan de rubriek ' Andere geneesmiddelen en 
PROSTA-URGENIN
' te lezen.
Leaflet (NL) ' 19.12.2013
Bijsluiter
Vrouwen en kinderen: Prosta-Urgenin is een geneesmiddel uitsluitend bestemd voor de volwassen 
man.
Bij prostaatziekte, is het aangeraden om Uw arts te raadplegen teneinde de oorzaak hiervan te vinden.
De verbetering van de symptomen sluit geenszins regelmatig medisch onderzoek uit.
Alvorens men Prosta-Urgenin voorschrijft, moet Uw dokter het kwaadaardige of goedaardige karakter 
van Uw aandoening evalueren.
Prosta-Urgenin vermindert de klachten die optreden bij een goedaardige vergroting van de prostaat. 
Zij nemen de vergroting niet weg.
Het is aangewezen om regelmatig Uw dokter te raadplegen voor een controle. Dit is zeer belangrijk 
indien de urine bloed bevat of indien er sprake is van een acute urinaire retentie.
GEEN langdurig gebruik ZONDER medisch advies.
U moet uw huisarts raadplegen indien één van de hierboven vermelde waarschuwingen voor U van 
toepassing zijn, of indien deze in het verleden van toepassing waren.
Andere geneesmiddelen en PROSTA-URGENIN
Gebruikt u naast PROSTA-URGENIN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat 
dan uw arts of apotheker.
PROSTA-URGENIN met voedsel, drank en alcohol
De literatuur beschrijft geen enkele interactie met voedingswaren of dranken.
Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid
Zonder opmerking, geneesmiddel uitsluitend bestemd voor het mannelijke geslacht.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zonder opmerking
PROSTA-URGENIN bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
3.
HOE WORDT PROSTA-URGENIN ZACHTE CAPSULES INGENOMEN'
Gebruik dit geneesmiddel altijd  precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 
juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
De aanbevolen dosering is: 
één capsule per dag, na de maaltijd in te nemen, met een weinig water.
NIET BIJTEN op de capsule, de inhoud heeft een bittere smaak.
Uw huisarts zal U zeggen hoelang U Prosta-Urgenin moet innemen.
Wat u moet doen als u meer van PROSTA-URGENIN heeft ingenomen dan u zou mogen
Leaflet (NL) ' 19.12.2013
Bijsluiter
Neem bij het gebruik van te hoge dosissen Prosta-Urgenin, onmiddellijk contact op met Uw huisarts, 
Uw apotheker of het Anti-Gifcentrum (05.245)
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten PROSTA-URGENIN in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van PROSTA-URGENIN
Het is afgeraden om de voorgeschreven behandeling plots stop te zetten, vraag vooraf advies aan Uw huisarts.  
Uw huisarts heeft U dit voorgeschreven om U te verzorgen.  Leg Uw huisarts uit waarom U de behandeling wil 
stopzetten.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt.
Zelden werden gastro-intestinale bijwerkingen gemeld, hoofdzakelijk bij inname vóór de maaltijd.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker . Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via de website: www.fagg.be of e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, 
kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U PROSTA-URGENIN ZACHTE CAPSULES
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de 
doos na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Vb : 'EXP ' betekent vervallen op 31 juli 2004
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker 
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier 
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Wat bevat PROSTA-URGENIN
Het werkzaam bestanddeel is 320 mg lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens (Bartram-Small) 
bereid vanuit een ethanol-extract aan 90 %.
De andere bestanddelen zijn : Capsule : Gelatine, Glycerol, Sorbitol, gezuiverd water.
Hoe ziet PROSTA-URGENIN eruit en wat is de inhoud van de verpakking'
Zachte capsules om in te slikken, voorgesteld in blisters van 10 capsules, doos van 30 capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Leaflet (NL) ' 19.12.2013
Bijsluiter
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
MADAUS PHARMA N.V. ; Drie Bomenstraat, 16 1180 Brussel
Fabrikant : Madaus GmbH ; 51101 Cologne ; Allemagne
Registratienummer
BE175497
Aflevering 
Vrije aflevering.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de houder van de vergunning voor
het in de handel brengen:
België
Madaus Pharma N.V.
Driebomenstraat 16 a
1180 Brussel
Tel : +32 2 370 47 77
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in  december 2013.
Leaflet (NL) ' 19.12.2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ERHet is afgeraden om de voorgeschreven behandeling plots stop te zetten, vraag vooraf advies aan Uw huisarts. Uw huisarts heeft U dit voorgeschreven om U te verzorgen. Leg Uw huisarts uit waarom U de behandeling wil stopzetten.Vb : 'EXP ' betekent vervallen op 31 juli 2004Registratienummer

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Prosta Urgenin Caps 30 X 320mg

EUR

17.7700