U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Perdolan Compositum Supp Ad 12 Nieuw-nouveau1638311-32

Meer afbeeldingen

Perdolan Compositum Supp Ad 12 Nieuw-nouveau

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 6,11

fabrieksprijs: € 6,84

Extra informatie

Producent Johnson & Johnson Consumer Otc
Onze keuze Nee
Omschrijving Nee
Toepassing

Pijn en koorts.

Gebruik

Volwassenen

 • 1 tot 3 zetpillen /24 u
 • Max. 8 zetpillen /dag

Toedieningswijze

 • Het inbrengen van de zetpillen wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen
Bewaring/Houdbaarheid Nee
Samenstelling Nee
Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen

Te wijten aan acetylsalicylzuur

 • Abdominale pijnen, maagulcera, bloedingen in het gastro-intestinaal stelsel.
 • Hemorragische syndromen en verlengde bloedingstijd.
 • Overgevoeligheid.
 • Hyperurikemie.

Te wijten aan coffeïne

 • Hartkloppingen.

Te wijten aan paracetamol

 • Geen frequente of zeer frequente nevenwerkingen.
Actieve stof N02BE51
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen

Acetylsalicylzuur

 • Acetylsalicylzuur behoort tot de groep van de salicylaten en heeft analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen.
 • De analgetische en antipyretische werking wordt verklaard door de inhiberende invloed op het cyclo-oxygenase, waardoor de biosynthese van de prostaglandines geinhibeerd wordt, zowel in het perifeer zenuwstelsel, als ter hoogte van de hypothalamus.
 • Acetylsalicylzuur heeft anti-aggregerende eigenschappen omdat het de synthese van thromboxane A2 inhibeert

Coffeïne

 • Coffeïne is een xanthinederivaat.
 • Coffeïne stimuleert het centraal zenuwstelsel en veroorzaakt een cerebrale vasoconstrictie.
 • Coffeïne wordt gebruikt als analgetisch adjuvans.

Paracetamol

 • Paracetamol is een para-aminofenolderivaat en heeft analgetische en antipyretische eigenschappen.
 • Inhibitie van de prostaglandinesynthese (centraal, en in mindere mate perifeer) verklaart de analgetische werking.
 • De antipyretische werking berust op een ingrijpen op het centraal warmteregulerend centrum waarbij vervolgens een perifere vasodilatatie optreedt.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfjuni 2011
Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM ' VOLWASSENEN
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in 
staat.
Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN COMPOSITUM 
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
' Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
' Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet 
verbeteren.
 
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is PERDOLAN COMPOSITUM en waarvoor wordt het gebruikt'
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN COMPOSITUM gebruikt.
3. Hoe wordt PERDOLAN COMPOSITUM gebruikt'
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN COMPOSITUM.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN COMPOSITUM'
6. Aanvul ende informatie
Naam van het geneesmiddel
PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpil en  
De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en coffeïne.
Tabletten volwassenen bevatten 200 mg acetylsalicylzuur, 200 mg paracetamol en 46 mg 
coffeïne per tablet.
Zetpil en volwassenen bevatten 400 mg acetylsalicylzuur, 400 mg paracetamol en 92 mg 
coffeïne per zetpil.
Andere bestanddelen zijn talk, maïszetmeel, microkristal ijn cel ulose en copolyvidon (voor 
de tabletten) en halfsynthetische glyceriden (voor de zetpil en).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17 
B-2340 Beerse
V3.1_B3.0
1
juni 2011
Fabrikant
Tabletten:
Janssen Pharmaceutica
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
België
Janssen-Cilag Spa
Via C. Janssen
04010 Borgo San Michele
Latina
Italië
Zetpil en:
Janssen Pharmaceutica
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
België
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten : BE228006
PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, zetpil en : BE228277
1. Wat is PERDOLAN COMPOSITUM en waarvoor wordt het gebruikt'
Tabletten om in te nemen door de mond:
De tabletten zijn beschikbaar in een verpakking met 20 of 30 tabletten, en in een 
kliniekverpakking met 250 tabletten (unit-dose).
Zetpil en om aan te brengen in de aars:
De zetpil en volwassenen  zijn beschikbaar in een verpakking met 6 of 12 zetpil en.
Niet al e vormen zijn gecommercialiseerd.
PERDOLAN COMPOSITUM is een pijnstillend en koortswerend middel.
PERDOLAN COMPOSITUM is te gebruiken bij pijn en koorts.
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN COMPOSITUM gebruikt.
Gebruik PERDOLAN COMPOSITUM niet:
V3.1_B3.0
2
juni 2011
-
Als u een bijzonder zwakke lever of nieren hebt;
-
Als u last hebt van een maagzweer;
-
Als u problemen hebt met de bloedstol ing;
-
Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van PERDOLAN 
COMPOSITUM.
Pas goed op met PERDOLAN COMPOSITUM:
-
Als u astma hebt;
-
Als u lijdt aan een ernstige lever- of nierziekte;
-
Als u een maagzweer hebt gehad;
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van 
PERDOLAN COMPOSITUM in combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van 
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Dit geneesmiddel bevat paracetamol en acetylsalicylzuur. Overschrijd de voorgeschreven 
of aanbevolen hoeveelheden niet. Verleng de behandeling nooit zelf. Raadpleeg uw arts als
de pijn of koorts aanhoudt.
Gebruik geen PERDOLAN COMPOSITUM meer, wanneer de koorts of de pijn verdwenen 
is.
Gebruik van PERDOLAN COMPOSITUM in combinatie met voedsel en drank
Vermijd overdreven gebruik van alcohol tijdens de behandeling.
Zwangerschap 
Als u het middel goed gebruikt, levert PERDOLAN COMPOSITUM geen gevaar op voor de 
vrucht. Voorzichtigheid is echter aangeraden tijdens de eerste drie maanden van de 
zwangerschap.
Gebruik PERDOLAN COMPOSITUM niet, als u binnen een paar dagen moet beval en.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
Als u het middel goed gebruikt, levert PERDOLAN COMPOSITUM geen gevaar op voor de 
zuigeling.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
V3.1_B3.0
3
juni 2011
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PERDOLAN COMPOSITUM heeft geen invloed op het besturen van voertuigen of het 
bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERDOLAN COMPOSITUM
Niet van toepassing
Gebruik van PERDOLAN COMPOSITUM in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft 
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 
-
Heparines of coumarinederivaten (geneesmiddelen die de bloedstol ing vertragen) 
zul en in combinatie met acetylsalicylzuur de bloedingsneiging doen toenemen. Bij 
gelijktijdig gebruik van PERDOLAN COMPOSITUM en geneesmiddelen die de 
bloedstol ing vertragen, kan een regelmatige controle van het bloed nodig zijn.  
-
Geneesmiddelen tegen jicht verliezen hun werking, zelfs in combinatie met zeer lage 
doses acetylsalicylzuur.
-
Acetylsalicylzuur verhoogt de nevenwerkingen van methotrexaat (geneesmiddel 
gebruikt bij rheuma). 
-
Gebruik PERDOLAN COMPOSITUM niet samen met niet-steroïdale 
ontstekingsremmende geneesmiddelen of cortisone. 
-
Gebruik PERDOLAN COMPOSITUM ook niet te samen met het antibioticum 
Chloramphenicol of met geneesmiddelen tegen val ende ziekte (epilepsie). 
-
De werking van bepaalde geneesmiddelen bij diabetes kan versterkt worden, bij 
gelijktijdige inname van acetylsalicylzuur.
Noot voor diabetici: PERDOLAN COMPOSITUM kan de meting van uw bloedsuikerspiegel 
beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of diabetesverpleegkundige.
3. Hoe wordt PERDOLAN COMPOSITUM gebruikt'
Volg deze instructies nauwgezet tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel'
De gebruikelijke tijd tussen 2 toedieningen is 4 uur. 
De tabletten neemt u het best in samen met wat vloeistof, bij voorkeur na de maaltijden.
Zetpil en zijn aangewezen voor volwassenen met een moeilijke spijsvertering (bv. 
Misselijkheid, braken). Bevochtig de zetpil eerst met water, dan glijdt ze beter. 
Tabletten voor volwassenen :
V3.1_B3.0
4
juni 2011
De normale dagdosis is 1 à 2 tabletten, 1 tot 3 maal per dag.
Zetpil en voor volwassenen :
De normale dagdosis is 1 zetpil volwassenen, tot 3 maal per dag.
Als de klachten langer dan enkele dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Toedieningswijze
Tabletten om in te nemen langs de mond.
Zetpil en om aan te brengen in de aars.
Wat u moet doen wanneer u PERDOLAN COMPOSITUM vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PERDOLAN 
COMPOSITUM wordt gestopt
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van PERDOLAN COMPOSITUM heeft gebruikt dan zou 
mogen
Wanneer u vermoedt dat u per ongeluk overdreven veel PERDOLAN COMPOSITUM hebt 
gebruikt, moet u dringend contact opnemen met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum 
(070.245.245). De eerste tekenen van overdosering zijn: braken, zweten, misselijkheid, 
buikpijn, draaierigheid en oorsuizen.
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN COMPOSITUM 
Zoals al e geneesmiddelen kan PERDOLAN COMPOSITUM bijwerkingen hebben. 
Uitzonderlijk kunnen maaglast, bloedingen in de maag, verstopping of misselijkheid 
voorkomen. Overgevoeligheidsreacties in de vorm van huiduitslag, jeuk of 
ademhalingsproblemen worden uiterst zelden waargenomen. Uitzonderlijk kunnen ernstige 
leverproblemen en veranderingen in het bloed ontstaan.
Bij langdurig gebruik van PERDOLAN COMPOSITUM zetpil en werden er plaatselijk 
darmontstekingen of 'vernauwingen gemeld.
Indien u een bijwerking ondervindt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, gelieve dit te melden aan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN COMPOSITUM'
V3.1_B3.0
5
juni 2011
PERDOLAN COMPOSITUM tabletten voor volwassenen mogen niet boven 25°C worden 
bewaard. PERDOLAN COMPOSITUM zetpil en voor volwassenen mogen niet boven 30°C 
worden bewaard. 
Houd het geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen.
Uiterste gebruiksdatum
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het middel vervalt op de laatste dag van 
de maand die na de afkorting vermeld staat (de eerste twee cijfers geven de maand aan, 
de volgende het jaar). 
6. Aanvullende informatie
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 
apotheker. 
Afleveringswijze
De verpakkingen van 6 en 12 zetpil en van PERDOLAN COMPOSITUM zijn vrij van 
medisch voorschrift. De verpakkingen van 20 en 30 tabletten van PERDOLAN 
COMPOSITUM zijn vrij van medisch voorschrift. De verpakking van 250 tabletten van 
PERDOLAN COMPOSITUM is op medisch voorschrift of schriftelijke aanvraag van de 
patiënt.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2011
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is augustus 2011.
V3.1_B3.0
6

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Perdolan Compositum Supp Ad 12 Nieuw-nouveau

EUR

6.8400