U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Nurofen 400 Fastcaps Caps 30 X 400mg3042082-31

Meer afbeeldingen

Nurofen 400 Fastcaps Caps 30 X 400mg

Availability: In voorraad

Special Price € 10,65

fabrieksprijs: € 11,89

Extra informatie

Producent Reckitt Benckiser Healthcare
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Milde tot matige pijn.
 • Koorts.
Gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

 • Aanvangsdosis: 1 à 2 capsulen naargelang de ernst van de pijn
 • Indien nodig 1 à 2 capsulen om de 4 à 6 uur met een maximum van 2 per inname en van 6 per dag

Toedieningswijze

 • Innemen met een half glas water
 • Patiënten met een gevoelige maag: inname tijdens een maaltijd.
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof M01AE01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Ibuprofen bezit analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen.
 • Het is een verbinding welke deel uitmaakt van de klasse der propionzuurderivaten.
 • Ibuprofen is een niet steroïdaal anti-inflammatoir middel (NSAID) dat zijn effectiviteit heeft aangetoond in de gebruikelijke dierenmodellen door inhibitie van de prostaglandinesynthese (cyclo-oxygenase).
 • Daardoor vermindert ibuprofen ontstekingspijn, zwelling en koorts. Verder heeft ibuprofen een reversibel inhiberend effect op de bloedplaatjesaggregatie.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIK(ST)ER
Nurofen 400 Fastcaps 400 mg capsules zacht
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
'
Neem contact op met uw arts als uw symptomen erger worden of niet verbeteren:
'  na 3 dagen bij adolescenten, 
'  na 3 dagen met koorts of na 4 dagen met pijn bij volwassenen.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Nurofen 400 Fastcaps en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2. Wanneer mag u Nurofen 400 Fastcaps niet innemen of moet u er extra voorzichtig 
mee zijn.
3. Hoe neemt u Nurofen 400 Fastcaps in'
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Nurofen 400 Fastcaps'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.  Wat is Nurofen 400 Fastcaps en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
'
Nurofen 400 Fastcaps bevat 400 mg ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep van 
geneesmiddelen die Niet-steroïdale Anti-Inflammatoire Geneesmiddelen (NSAIDs) 
wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn pijnstillende, koortswerende en 
ontstekingsremmende middelen.
'
Gebruik Nurofen tegen milde tot matige pijn en tegen koorts.
2. Wanneer mag u Nurofen 400 Fastcaps niet innemen of moet u extra 
voorzichtig zijn'
Wanneer mag u Nurofen niet gebruiken' 
'
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6.
'
U heeft ooit kortademigheid, astma, een lopende neus, zwelling van uw gezicht en/of 
handen of netelroos na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of vergelijkbare 
pijnstillers (NSAID's) doorgemaakt.
'
U heeft ernstig lever-, nier- of hartfalen.
'
U heeft twee of meer episoden doorgemaakt van een maagzweer of een maagbloeding.
'
U heeft een voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie bij een vroegere 
behandeling met NSAID's.
'
U heeft een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
'
U heeft onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming.
20141016
Pagina 1 van 8
Bijsluiter
'
U heeft een ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende 
vochtinname).
'
U bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap (zie verder).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nurofen
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
'
Als u bepaalde huidaandoeningen heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of 
gemengde bindweefselziekte).
'
Als u ernstige huidreacties vertoont zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens-
Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse. Het gebruik van Nurofen moet 
onmiddellijk worden stopgezet zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen 
van allergische reacties verschijnen.
'
Als u een bepaalde erfelijke stoornis van de bloedvorming heeft (zoals acute 
intermitterende porfyrie).
'
Als u coagulatiestoornissen vertoont.
'
Als u een darmaandoening heeft of ooit gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van 
Crohn).
'
Als u ooit een hoge bloeddruk en/of hartfalen heeft gehad.
'
Als uw nierfunctie verminderd is.
'
Als u leverstoornissen heeft.
'
Als u zwanger probeert te worden.
'
Als u astma of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft omdat dan kortademigheid 
kan optreden.
'
Als u hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructief longlijden vertoont, dan is het 
risico op allergische reacties hoger. Die allergische reacties kunnen zich voordoen als 
astma-aanvallen (zogenaamd analgetisch astma), Quincke-oedeem of urticaria.
'
Als u hartproblemen heeft, als u ooit een beroerte heeft gehad of als u denkt dat u een 
risico op hartproblemen of beroerte zou kunnen lopen (bijvoorbeeld als u een hoge 
bloeddruk, suikerziekte of een hoge cholesterol heeft of als u rookt), moet u uw 
behandeling bespreken met uw arts of apotheker.
'
Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen het risico op een hartaanval ('myocardinfarct') of 
een beroerte licht verhogen. Een eventueel risico zal groter zijn met hoge doseringen en 
bij een lange behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosering en behandelingsduur niet. 
Die bedraagt bij adolescenten 3 dagen en bij volwassenen 3 dagen voor koorts en 4 dagen
voor pijnstilling.
'
Tijdens een infectie met waterpokken (varicella) verdient het aanbeveling Nurofen te 
vermijden. 
'
Bij langdurige toediening van Nurofen moeten uw leverwaarden, de nierfunctie en het 
aantal bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd.
'
Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de minimale doeltreffende dosering te 
gebruiken gedurende een zo kort mogelijke tijd.
'
Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen.
'
Over het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers blijvende,
ernstige nierproblemen veroorzaken. Dat risico kan toenemen bij een lichamelijke 
belasting met verlies van zout en uitdroging. Daarom moet het worden vermeden.
'
Langdurig gebruik van onverschillig welk type pijnstiller voor hoofdpijn kan de 
hoofdpijn verergeren. Als die situatie zich voordoet of wordt vermoed, moet medisch 
advies worden gevraagd en moet de behandeling worden stopgezet. De diagnose van 
medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) moet worden vermoed bij patiënten die vaak of 
20141016
Pagina 2 van 8
Bijsluiter
dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of wegens) regelmatig gebruik van geneesmiddelen 
voor hoofdpijn.
'
Het gebruik samen met NSAID's met inbegrip van selectieve cyclo-oxygenase-2-
remmers verhoogt het risico op bijwerkingen (zie rubriek 'Neemt u nog andere 
geneesmiddelen in hieronder) en moet worden vermeden.
'
Er is een risico op nierstoornissen bij uitgedroogde adolescenten. 
'
Vooral na een zware operatie is controle door een arts vereist.
'
NSAID's kunnen de symptomen van infecties en koorts maskeren.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Gebruikt u naast Nurofen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' 
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Welke geneesmiddelen moet u vermijden als u Nurofen inneemt'
'
Bepaalde anticoagulantia (tegen bloedstolling) (zoals acetylsalicylzuur, warfarine, 
ticlopidine),
'
sommige geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, 
bètablokkers, angiotensine II-receptorantagonisten) en 
'
sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn en ontsteking te behandelen vb. 
acetylsalicylzuur (tenzij uw arts u een lage dosis heeft aangeraden) en 
'
andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID's), waaronder selectieve 
cyclo-oxygenase-2-remmers en zelfs
'
sommige andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de
behandeling met ibuprofen. 
 
Raadpleeg altijd een arts voor u ibuprofen samen met andere geneesmiddelen gebruikt.
Gebruikt u naast Nurofen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen 
voorschrift voor nodig heeft. U moet hen zeker op de hoogte brengen als u de volgende 
middelen inneemt:
Acetylsalicylzuur of andere NSAID's 
Omdat die het risico op maag-darmzweren of 
(ontstekingsremmende middelen en pijnstillers)
-bloeding kunnen verhogen.
Digoxine (voor hartfalen)
Omdat het effect van digoxine kan toenemen.
Glucocorticoïden (geneesmiddelen op basis van 
Omdat die het risico op maag-darmzweren of 
cortison of cortisonachtige stoffen)
-bloeding kunnen verhogen.
Plaatjesaggregatieremmers
Aangezien die het risico op bloeding kunnen 
verhogen.
Acetylsalicylzuur (lage dosis)
Aangezien het bloedverdunnende effect kan 
verminderen.
Geneesmiddelen die het bloed verdunnen (zoals 
Aangezien ibuprofen het effect van die 
warfarine)
geneesmiddelen kan versterken.
Fenytoïne (voor epilepsie)
Aangezien het effect van fenytoïne kan toenemen.
Selectieve serotonineheropnameremmers 
Omdat die het risico op gastro-intestinale bloeding 
(geneesmiddelen die worden gebruikt bij depressie)
kunnen verhogen.
Lithium (een geneesmiddel voor bipolaire stoornis en 
Omdat het effect van lithium kan toenemen.
20141016
Pagina 3 van 8
Bijsluiter
depressie)
Probenecide en sulfinpyrazonen (geneesmiddelen 
Omdat de excretie van ibuprofen vertraagd kan zijn.
tegen jicht)
Geneesmiddelen voor een hoge bloeddruk en 
Omdat ibuprofen de effecten van die geneesmiddelen 
plastabletten
kan verminderen en het risico voor de nieren kan 
toenemen.
Kaliumsparende diuretica
Omdat dit hyperkaliëmie kan veroorzaken.
Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of 
Omdat het effect van methotrexaat kan toenemen.
reuma)
Tacrolimus en ciclosporine (immunosuppressieve 
Omdat nierbeschadiging kan optreden.
geneesmiddelen)
Zidovudine (een geneesmiddel om hiv/aids te 
Aangezien het gebruik van Nurofen het risico kan 
behandelen)
verhogen op bloeding in een gewricht of bloeding die 
tot zwelling leidt bij hiv-positieve hemofiliepatiënten.
Sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen tegen 
Interacties zijn mogelijk.
suikerziekte)
Chinolonantibiotica
Omdat het risico op convulsies (toevallen) kan 
toenemen.
CYP2C9-remmers
Concomiterende toediening van ibuprofen met 
CYP2C9-remmers kan de blootstelling aan ibuprofen 
(CYP2C9-substraat) verhogen. In een studie met 
voriconazol en fluconazol (CYP2C9-remmers) werd 
een stijging van de blootstelling aan S(+)-ibuprofen 
met ongeveer 80 tot 100% aangetoond. Een verlaging 
van de dosering van ibuprofen moet worden 
overwogen als krachtige CYP2C9-remmers 
concomiterend worden toegediend, vooral als 
ibuprofen in hoge dosering wordt toegediend samen 
met voriconazol of fluconazol.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Patiënten met een gevoelige maag krijgen de raad Nurofen samen bij het eten in te nemen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd 
het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de 
arts u een ander advies geeft. 
Borstvoeding 
Dit geneesmiddel komt in de moedermelk terecht maar mag tijdens de periode van 
borstvoeding in de aanbevolen dosering en gedurende een zo kort mogelijke periode worden 
gebruikt.Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Vruchtbaarheid
Vermijd inname van dit geneesmiddel als u zwanger probeert te worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij een kort gebruik heeft dit geneesmiddel geen of een verwaarloosbare invloed op de 
rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken 
20141016
Pagina 4 van 8
Bijsluiter
Nurofen 400 Fastcaps bevat sorbitol en Ponceau 4R (E(124)
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op 
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Ponceau 4R (E124) kan allergische reacties veroorzaken.
3. Hoe neemt u Nurofen 400 Fastcaps in'
Niet voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.
Bij adolescenten:
Als dit product langer dan 3 dagen nodig is bij adolescenten of als de symptomen verergeren, 
moet een arts worden geraadpleegd.
Bij volwassenen:
Raadpleeg een arts als uw symptomen verergeren of niet verbeteren na 3 dagen bij koorts of 
na 4 dagen bij de behandeling van pijn.
Neem Nurofen altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw 
arts of apotheker.
Tenzij uw arts iets anders heeft voorgeschreven, is de aanbevolen dosering voor 
adolescenten ouder dan 12 jaar en volwassenen
:
Startdosis 1 capsule (400 mg ibuprofen), daarna indien nodig 1 capsule (400 mg) om de 4 à 6 
uur. Neem niet meer dan 1 capsule (400 mg) per inname en dan 3 capsules (1 200 mg) per 24 
uur.
De capsule inslikken zonder kauwen en met voldoende vloeistof (bv. een half glas water).
Bij ernstige pijn is maximaal 1 capsule (400 mg) per inname aangeraden.
Nurofen bereikt zijn optimale doeltreffendheid wanneer het nuchter of voor de maaltijden 
wordt ingenomen.
Neem contact op met uw arts of apotheker als u het gevoel heeft dat het effect van dit 
geneesmiddel sterker of zwakker is dan u verwacht had.
Heeft u te veel van Nurofen ingenomen'
Wanneer u te veel van Nurofen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts, apotheker of het antigifcentrum (tel.: 05.245). 
Raadpleeg onmiddellijk een arts. De volgende tekenen kunnen optreden: misselijkheid, 
braken, maagpijn of meer zelden diarree. Daarnaast is ook melding gemaakt van hoofdpijn, 
maag-darmbloeding, vertigo, duizeligheid, sufheid, nystagmus, wazig zicht, oorsuizen, lage 
bloeddruk, opwinding, desoriëntatie, coma, convulsies, bewustzijnsverlies, hyperkaliëmie, 
metabole acidose, verhoogde protrombinetijd/INR, acuut nierfalen, leverbeschadiging, 
onderdrukking van de ademhaling, cyanose en verergering van astma bij astmapatiënten. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker.
20141016
Pagina 5 van 8
Bijsluiter
4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Bijwerkingen kunnen worden tegengegaan door de laagste dosis zo kort 
mogelijk in te nemen, de tijd nodig om de symptomen te verlichten. U kunt last krijgen van 
een van de bekende bijwerkingen van NSAID's (zie hieronder). Als dat het geval is of als u 
zich zorgen maakt, stop dan met de inname van dit geneesmiddel en spreek zo snel mogelijk 
met uw arts. Oudere mensen die dit geneesmiddel gebruiken, lopen een hoger risico op 
ontwikkeling van problemen als gevolg van die bijwerkingen.
Zet de inname van dit geneesmiddel STOP en zoek onmiddellijk medische hulp als u een
van de volgende krijgt:
' Tekenen van darmbloeding 
zoals: hevige buikpijn, pekzwarte stoelgang, braken van bloed
of donkere partikels die eruitzien als koffiedik.
' Tekenen van een zeer zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van
astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht, de
tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, snelle hartslag, daling van de bloeddruk leidende
tot shock. Dat kan zelfs gebeuren bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel.
' Ernstige huidreacties zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling, blaarvorming of
afschilfering van de huid.
Licht uw arts in als u de onderstaande andere mogelijke bijwerkingen vertoont
Vaak: (kan optreden bij tot 1 op de 10 mensen)
' Maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn en misselijkheid, indigestie, diarree, 
braken, winderigheid en verstopping en licht bloedverlies in het maag-darmkanaal dat 
in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kan veroorzaken.
Soms: (kan optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
' Zweren, bloeding of perforatie van het maag-darmstelsel, ontsteking van het 
mondslijmvlies met verzwering, verergering van een bestaande darmziekte (colitis 
ulcerosa of ziekte van Crohn), ontsteking van het maagslijmvlies.
' Stoornissen van het centrale zenuwstelsel zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid,
opgewondenheid, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
' Stoornissen van het gezichtsvermogen.
' Verschillende vormen van huiduitslag.
' Overgevoeligheidsreacties met netelroos en jeuk.
Zelden: (kan optreden bij tot 1 op de 1 000 mensen)
' Tinnitus (oorsuizen).
' Verhoogde concentraties van ureum in het bloed, pijn in de flanken en/of de buik, 
bloed in de urine en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrose). 
' Gedaald hemoglobinegehalte.
Zeer zelden: (kan optreden bij tot 1 op de 10 000 mensen)
' Oesofagitis, pancreatitis, en vorming van diafragma-achtige darmstricturen. 
' Hartfalen, hartaanval en zwelling van het gezicht of de handen (oedeem).
' Minder plassen dan normaal en zwelling (vooral bij patiënten met een hoge bloeddruk 
of een verminderde nierwerking), zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch 
syndroom); inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut 
nierfalen. Als u een van de bovenstaande symptomen krijgt of als u zich algemeen 
20141016
Pagina 6 van 8
Bijsluiter
onwel voelt, stop dan met de inname van Nurofen en raadpleeg onmiddellijk uw arts, 
want dit kunnen de eerste tekenen zijn van nierbeschadiging of nierfalen. 
' Psychotische reacties, depressie.
' Hoge bloeddruk, vasculitis.
' Hartkloppingen.
' Gestoorde leverwerking, leverbeschadiging (de eerste tekenen kunnen een verkleuring
van de huid zijn), vooral tijdens een langdurige behandeling, leverfalen, acute 
ontsteking van de lever (hepatitis).
' Problemen met de productie van bloedcellen - de eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, 
oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en 
huidbloeding en onverklaarde blauwe plekken. In dergelijke gevallen moet u de 
behandeling meteen stopzetten en een arts raadplegen. U mag niet op eigen initiatief 
een pijnstiller of koortswerend middel innemen.
' Ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels tijdens een infectie met 
waterpokken (varicella).
' Er zijn gevallen beschreven van verergering van aan een infectie gerelateerde 
ontstekingen (zoals necrotiserende fasciitis) tijdens het gebruik van bepaalde 
pijnstillers (NSAID's). Als er tekenen van een infectie optreden of als die tekenen 
verergeren, dan moet u meteen naar een arts gaan. Er moet worden onderzocht of er 
een indicatie is voor behandeling met anti-infectieuze middelen/antibiotica.
' Er zijn symptomen van aseptische meningitis zoals stijve nek, hoofdpijn, 
misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie waargenomen bij gebruik van ibuprofen.
Patiënten met auto-immuunziekten (SLE, gemengde bindweefselziekte) kunnen 
daarop meer risico lopen. Als dergelijke symptomen optreden, neem dan meteen 
contact op met een arts.
' Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bijv. Stevens-
Johnsonsyndroom, erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse/syndroom 
van Lyell), haarverlies (alopecia).
Niet bekend: (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
' Reactiviteit van de luchtwegen waaronder astma, bronchospasme of dyspneu.
Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen het risico op een hartaanval ('myocardinfarct') of een 
beroerte licht verhogen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook 
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. 
België: Website: www.fagg.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg: Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-
medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Nurofen 400 Fastcaps'
'
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
20141016
Pagina 7 van 8
Bijsluiter
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos en blisterverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
Welke stoffen zitten er in Nurofen 400 Fastcaps'

'
De werkzame stof in dit middel is 400 mg ibuprofen per capsule.
'
De andere stoffen in dit middel zijn: polyethyleenglycol 600, kaliumhydroxide, 
gelatine, sorbitol, gezuiverd water, Ponceau 4R (E124) en drukinkt.
Hoe ziet Nurofen 400 Fastcaps eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
'
Nurofen 400 Fastcaps zijn rode, transparante zachte gelatine capsules met identificatie 
bedrukking in het wit. Verpakt per 10, 12, 20, 24 en 30. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA 
Researchdreef 20, B-1070 Brussel
Fabrikant
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham NG90 2DB, Verenigd Koninkrijk
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE305724
Afleveringswijze: geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.
20141016
Pagina 8 van 8
Ibuprofen

Klantenreviews

Useful product! Review by BARBARA
Werking
Gebruik
Veiligheid
Great product. Very useful for everyday life. I use it for headaches and always carry one with me for any case. It effects immediately. (Geplaatst op 17-02-2014)

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Nurofen 400 Fastcaps Caps 30 X 400mg

EUR

11.8900

5

1