U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Norit Carbomix Fl Gran. 61,5g1066612-31

Meer afbeeldingen

Norit Carbomix Fl Gran. 61,5g

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 12,33

fabrieksprijs: € 13,75

Extra informatie

Producent Kela Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Diarree

 • Slechts als adjuvans in gevallen van ernstige diarree waarvoor hydratatie nodig is

Intoxicaties

 • Als hulpmiddel ter behandeling van acute orale vergiftigingen of bij overdosering van geneesmiddelen
Gebruik

Diarree

 • 2,5 tot 3,5 g actieve kool per dag in aangepaste doses
 • In gevallen van ernstige diarree is het belangrijk parenteraal vocht toe te dienen evenals elektrolyten

Intoxicatie

 • VOLWASSENE

 • 50 à 100 g (= 1 à 2 flessen)

 • Ernstige vergiftigingen: na de eerste dosis, een dosis van 20 g iedere 4-6 uur toe te dienen
 • KINDERE
 • Circa 1 g actieve kool/kg lichaamsgewicht
 • Wanneer men actieve kool heeft toegediend, moet men indien nodig nog een maagspoeling uitvoeren
 • Het is mogelijk een suspensie van actieve kool via een maagsonde toe te dienen met behulp van bijgeleverde tuit

Toedieningswijze

 • Vul de fles (éénmalige dosis) met water tot aan de rode lijn (ca. 300 ml water)
 • Schud krachtig gedurende 1 minuut
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Tablet: Carbo activatus 250 mg.

Capsule: Carbo activatus 200 mg.

Contra-indicaties

- Overgevoeligheid voor actieve kool of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.- Niet gebruiken bij vergiftigingen (veroorzaakt) door sterke zuren, basen, petroleumhoudende stoffen of wanneer onmiddellijk oesofagoscopie of gastroscopie noodzakelijk zou zijn.- Niet gebruiken bij patiënten met verminderd bewustzijn of slikstoornissen omwille van het risico van aspiratie.

Nevenwerkingen

Zeer vaak

 • Donkerdere stoelgang.
Actieve stof A07BA01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Actieve kool is een kool van plantaardige oorsprong die in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke stoffen kan adsorberen en mee kan afvoeren.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
NORIT CARBOMIX, 50 g granulaat voor orale suspensie
NORIT CARBOMIX, 5 g granulaat voor orale suspensie
Actieve kool
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken  want er staat belangrijke 
informatie in voor u
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking      
die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt zij zelfs erger' Neem dan contact op met uw 
arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Norit Carbomix gebruikt'
2. Wanneer mag u Norit Carbomix niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u Norit Carbomix'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Norit Carbomix'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
1.
WAARVOOR WORDT NORIT CARBOMIX GEBRUIKT'
Norit Carbomix bevat actieve kool. Dit zal schadelijke stoffen binden in het maagdarmkanaal en ze op 
deze manier mee afvoeren.
Norit Carbomix wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen en bij de symptomen
van diarree. Soms wordt Norit Carbomix toegediend bij een maagspoeling. Dat gebeurt dan meestal in 
het ziekenhuis.
Norit Carbomix bestaat onder de vorm van zakjes (bevatten 5 g) en een fles (bevat 50 g).
2.
WANNEER MAG U NORIT CARBOMIX NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN'
Wanneer mag u Norit Carbomix niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder rubriek 6.
-
Bij vergiftigingen (veroorzaakt) door sterke zuren, basen of petroleumhoudende stoffen.
-
Vlak voor een inwendig onderzoek van slokdarm of maag (endoscopie).
-
Bij een verminderd bewustzijn of slikstoornissen omwil e van het risico van aanzuiging van Norit
Carbomix in de longen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Norit Carbomix'
-
Als u nog andere geneesmiddelen inneemt waaronder ook voorbehoedsmiddelen. Gelieve ook 
de rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen te lezen.
-
Als bij vergiftiging ook een ander tegengif via de mond moet worden toegediend, gebruik dan 
geen Norit Carbomix.
-
Norit Carbomix kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in zeer hoge 
doses wordt gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot spijsverteringsmoeilijkheden en 
vitaminetekort.
-
Norit Carbomix kan vlekken op de kleding veroorzaken.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in 
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Norit Carbomix kan in de darm een hele reeks stoffen aan zich binden. Hierdoor kunnen ook 
geneesmiddelen gebonden en met de stoelgang mee uitgedreven worden. Op die manier kan er 
onvoldoende van dat geneesmiddel opgenomen worden en kan de werking verminderen.
-
Volgende producten kunnen o.a. aan Norit Carbomix gebonden worden: sommige antibiotica
middelen die inwerken op de bloedstollingbraakmiddelen.
-
De werking van orale voorbehoedsmiddelen ('de pil') kan worden verstoord bij gelijktijdige 
toediening van actieve kool. Gebruik daarom een ander en betrouwbaar voorbehoedsmiddel 
gedurende de behandeling met Norit Carbomix.
-
Aspirine (pijnstil er en bloedverdunner) en furosemide (geneesmiddel dat de urineproductie 
bevordert: 'plaspil') kunnen zich eveneens aan Norit Carbomix binden. Een dosisaanpassing kan 
noodzakelijk zijn.
-
Fenytoïne en carbamazepine (beiden gebruikt bij val ende ziekte (epilepsie)) binden zich ook 
aan Norit Carbomix. Bij gelijktijdig gebruik moet het gehalte van deze geneesmiddelen in het 
bloed gecontroleerd te worden. Een dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.
Gebruikt u naast Norit Carbomix nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Norit Carbomix kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in zeer hoge doses wordt 
gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot spijsverteringsmoeilijkheden en vitaminetekort.
Zwangerschap en borstvoeding
Norit Carbomix kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en 
borstvoedingsperiode.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Norit Carbomix
Niet van toepassing.
3.
HOE GEBRUIKT U NORIT CARBOMIX'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt na 7 dagen, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Neem Norit Carbomix steeds via de mond in.
Bereiding van de suspensie:
-
Zakjes: voeg de inhoud van het zakje toe aan een half glas water en roer krachtig.
-
Fles: vul de fles met water tot aan de rode lijn (ongeveer 300 ml water) en schud de gesloten fles
krachtig gedurende 1 minuut. Open voorzichtig de fles.
Gebruikelijke dosering:
Dosis
Opmerkingen
Diarree
2,5 g (dit is een half zakje) tot 3,5 g 
Bij ernstige diarree moet het 
per dag.
vochtevenwicht hersteld worden. De 
arts kan dit doen door opgeloste 
zouten bij u in te spuiten.
Vergiftiging
- Volwassenen:
Deze dosis is een voorgestelde dosis. 
1 tot 2 flessen Norit Carbomix (dit is 
Volg de aanwijzingen van uw arts 
50 tot 100 g actieve kool) zo snel 
steeds nauwgezet op.
mogelijk toedienen. Bij bepaalde 
Na de inname van Norit Carbomix kan 
ernstige vergiftigingen wordt er iedere de arts een maagspoeling uitvoeren of
4 tot 6 uur nog 20 g toegediend.
de Norit Carbomix suspensie via een 
maagsonde toedienen.
- Kinderen:
1 g/kg lichaamsgewicht.
Heeft u te veel van Norit Carbomix ingenomen'
Wanneer u te veel van Norit Carbomix heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op 
met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten Norit Carbomix in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Norit Carbomix
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Norit Carbomix bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: zeer vaak 
('); vaak ('0, 

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Norit Carbomix Fl Gran. 61,5g

EUR

13.7500