U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Nicorette Inhaler 10mg 42+mondstuk1304237-30

Meer afbeeldingen

Nicorette Inhaler 10mg 42+mondstuk

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 29,25

fabrieksprijs: € 32,56

Extra informatie

Producent Johnson & Johnson Consumer Otc
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Bestrijding van de nicotine ontwenningsverschijnselen bij de behandeling van verslaving aan roken wat leidt tot een vermindering of tot het stoppen met roken.

Gebruik

Volwassenen

ROOKSTOP

 • Roken moet volledig gestopt worden. Van zodra er een drang naar roken is, moet de Inhaler genomen worden en dit om te beletten dat men teruggrijpt naar het roken.
 • Een voldoende aantal patronen, ten minste 4, moet elke dag gebruikt worden, tot een maximum van 12 patronen.
 • De duur van de behandeling verschilt individueel. Normaal zijn minstens drie maanden nodig. Na deze beginperiode moet men de dagelijkse dosis geleidelijk verminderen. Wanneer het verbruik tot 1 à 2 patronen per dag is gedaald, staakt men definitief iedere vorm van nicotineconsumptie. Enige reservepatronen moeten bijgehouden worden, aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.

ROOKVERMINDERING

 • Vervang zoveel mogelijk uw sigaret door de Inhaler.
 • De Inhaler moet gebruikt worden van zodra er een drang is tot roken en dit om de rookvrije periode zo lang mogelijk te houden. Daarenboven wordt hierbij de dagelijkse sigaretconsumptie gereduceerd.
 • Een voldoende aantal patronen, ten minste 4, moet elke dag gebruikt worden, tot een maximum van 12 patronen.
 • Een vermindering van de sigaretconsumptie moet voortgezet worden tot een volledige rookstop kan gehaald worden. Vervolgens moet het Inhaler-verbruik gradueel verminderd worden. Wanneer men een dagelijks verbruik van 1 patroon bereikt heeft, mag het gebruik gestopt worden. Enige reservepatronen moeten bijgehouden worden, aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.

Toedieningswijze

Via inhalatie. Bij iedere inhalatie komt er nicotine vrij, die in de mond wordt geabsorbeerd. Om het lagere nicotinegehalte bij het inhaleren te compenseren, moet er vaker worden geïnhaleerd dan bij het roken van een sigaret (de Inhaler moet telkens gedurende een langere periode worden gebruikt). Na gebruik van een aantal patronen heeft de patiënt een methode gevonden die hem het best ligt en het beste resultaat geeft.

Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling
 • Werkzame stof: 10 mg nicotine per patroon
 • Hulpstoffen: levomenthol, stikstof, poreuze plug
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Vaak

 • Hoofdpijn
 • Gastro-intestinaal ongemak, maagzuur, de hik, nausea, braken,
 • Hoesten.
 • Prikkeling/brandend gevoel in de mond, aften, keelpijn, irritatie van de mond en de keel, neusverstopping, sinusitis.
Actieve stof N07BA01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Nicotine compenseert de nicotine die de roker anders uit de tabak haalt.
 • De schadelijke werking van teerderivaten, koolmonoxide en irriterende bestanddelen van tabaksrook worden vanzelfsprekend meteen uitgeschakeld.
 • De belangrijkste farmacologische acties van nicotine zijn centrale stimulatie en/of depressie, voorbijgaande hypernoea, perifere vasoconstrictie (gewoonlijk geassocieerd met een stijging van de systolische druk), onderdrukking van de eetlust en stimulatie van de peristaltiek.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfPIL
februari 2014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Nicorette® Inhaler 10 mg, vloeistof voor inhalatiedamp
Nicotine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik   dit   geneesmiddel   altijd   precies   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Nicorette Inhaler en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u Nicorette Inhaler niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u Nicorette Inhaler'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nicorette Inhaler'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS NICORETTE INHALER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT '
Nicorette Inhaler bevat nicotine en wordt gebruikt om de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan, die
de meeste rokers ondervinden wanneer ze het roken willen verminderen of willen stoppen met roken.
2. WANNEER MAG U NICORETTE INHALER NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN '

Wanneer mag u Nicorette Inhaler niet gebruiken'
-
als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
Nicorette is niet bedoeld voor kinderen of voor personen die niet gewoon zijn om regelmatig te
roken.
-
Nicorette is ook niet aan te raden in de volgende omstandigheden: recent hartinfarct (in de voorbije
3 maanden), hartkramp (= angina pectoris), ernstige hartritmestoornissen, beroerte.
Nicotinesubstitutietherapie geeft minder risico op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf.
Stop volledig met roken of rook minder wanneer u begint met het gebruik van Nicorette Inhaler. 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nicorette Inhaler'
Bij patiënten die zowel blijven roken als de Inhaler gebruiken, kunnen er ongunstige effecten optreden
ten gevolge van nicotinepiekconcentraties die hoger zijn dan deze die bereikt worden bij roken alleen.
Nicorette heeft een lichte invloed op de bloedvaten, wat nadelig zou kunnen zijn voor personen met
een bestaande ziekte van hart- of bloedvaten (stabiele angina pectoris, ongecompenseerd hartfalen,
vasospasmen). Informeer uw arts. In ieder geval is doorgaan met roken zeker nadeliger voor hart- en
vaatpatiënten. 
NICORETTE Inhaler 10 mg
v5.2
1./6
PIL
februari 2014
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
Nicorette dient met voorzichtigheid gebruikt te worden in geval van
' hoge bloeddruk
' aandoeningen van de bloedvaten in de hersenen
' perifere vaataandoeningen
' maag- of darmzweren
' matige tot ernstige leverziekte
' overactieve schildklier (= hyperthyroïdie)
' insulineafhankelijke   suikerziekte   (lagere   dosissen   insuline   kunnen   nodig   zijn   na   het  
stoppen met roken)
' chronische keelziekten
' astma
' gezwel van de bijnieren (= feochromocytoom) (nicotine zorgt voor de vrijgave van catecholamines
vanuit het bijniermerg)
Enkel in geval van ernstige nierbeschadiging kan de uitscheiding van nicotine of de eraan verbonden
metabolieten via de stofwisseling in het gedrang komen.
Verhoogde nicotinespiegels werden vastgesteld bij rokers die hemodialyse ondergaan.
Allergische reacties zoals jeukend oedeem van huid en/of slijmvliezen, netelroos en ontsteking van het
mondslijmvlies zijn gerapporteerd.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar:
Nicorette dient niet te worden toegediend aan personen onder de 18 jaar zonder voorschrift van een arts.
Wanneer een kind nicotinepatronen (zowel gebruikt als ongebruikt) doorslikt, er op kauwt of zuigt, is
er een risico op vergiftiging. Lage doses nicotine, die door volwassenen worden verdragen, kunnen bij
kinderen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Nicorette Inhaler nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan  of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat
dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Stoppen met roken, met of zonder nicotinesubstitutie, kan een aanpassing vereisen van de dosis van
bepaalde, gelijktijdig ingenomen geneesmiddelen:
Roken kan de uitscheiding van sommige geneesmiddelen door het lichaam versnellen. Het stoppen
met roken, met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling, kan de reactie van ex-rokers op gelijktijdig
gebruikte   geneesmiddelen   veranderen.   Wanneer   u   bijvoorbeeld   geneesmiddelen   als   theofylline,
tacrine,   clozapine,  ropinirol,  imipramine,   olanzapine,   clomipramine,   fluvoxamine,   flecaïnide   of
pentazocine   gebruikt,   kan   het   stoppen   met   roken   leiden   tot   een   verhoging   van   de   hoeveelheid
geneesmiddel in uw bloed.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, is het het beste dat u stopt met roken zonder het gebruik van
nicotinesubstitutietherapie.   Het   is   echter   beter   om   te   stoppen   met   roken   met   gebruik   van
nicotinesubstitutietherapie dan te blijven roken. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het begin van de behandeling of bij overmatig gebruik kan eventueel duizeligheid optreden.
NICORETTE Inhaler 10 mg
v5.2
2./6

PIL
februari 2014
3. HOE GEBRUIKT U NICORETTE INHALER '
Gebruik   Nicorette   Inhaler   altijd   precies   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel'
De   dosering   is   individueel   verschillend   en   gebaseerd   op   de   noden   van   de   patiënt   om   de
ontwenningsverschijnselen   te   verminderen.   4   tot   12   patronen   moeten   per   dag   gebruikt   worden.
Klinische studies hebben aangetoond dat het beste effect wordt bereikt wanneer men een gemiddelde
van 6 patronen per dag gebruikt. Een maximumdosis wordt bereikt na 20 minuten intensief gebruik.
De aanbevolen behandelingsperiode bedraagt 3 maanden. Hierna moet de dagelijkse dosis afgebouwd
worden gedurende de volgende 6 tot 8 weken. Het is aan te bevelen het product niet langer dan 6
maanden te gebruiken. Sommige personen kunnen echter een langere behandeling nodig hebben om te
vermijden dat ze terug beginnen te roken.
Roken is een complexe verslaving en hoewel de Inhaler het verlangen naar roken doet verminderen,
zorgen sommige omstandigheden en sociale factoren ervoor dat de persoon in kwestie blijft roken.
Zelfs in het geval de persoon blijft roken, zorgt de vermindering van roken voor voordelen als gevolg
van een verminderde inname van teer, irriterende stoffen, koolstofmonoxide en carcinogenen. Het
succes van een rookvermindering kan motiveren om verder te gaan tot een volledige rookstop.
ROOKSTOP
-
Roken moet volledig gestopt worden. Van zodra er een drang naar roken is, moet de  Inhaler
genomen worden en dit om te beletten dat men teruggrijpt naar het roken.
-
Een voldoende aantal patronen, ten minste 4, moet elke dag gebruikt worden, tot een maximum
van 12 patronen.
-
De duur van de behandeling verschilt individueel. Normaal zijn minstens drie maanden nodig. Na
deze beginperiode moet men de dagelijkse dosis geleidelijk verminderen. Wanneer het verbruik
tot 1 à 2 patronen per dag is gedaald, staakt men definitief iedere vorm van nicotineconsumptie.
Enige reservepatronen moeten bijgehouden worden, aangezien het verlangen om te roken plots
kan weerkeren.
ROOKVERMINDERING
-
Vervang zoveel mogelijk uw sigaret door de Inhaler.
De Inhaler moet gebruikt worden van zodra er een drang is tot roken en dit om de rookvrije
periode zo lang mogelijk te houden. Daarenboven wordt hierbij de dagelijkse sigaretconsumptie
gereduceerd.
-
Een voldoende aantal patronen, ten minste 4, moet elke dag gebruikt worden, tot een maximum
van 12 patronen.
-
Een vermindering van de sigaretconsumptie moet voortgezet worden tot een volledige rookstop
kan   gehaald   worden.   Vervolgens   moet   het   Inhaler-verbruik   gradueel   verminderd   worden.
Wanneer men een dagelijks verbruik van 1 patroon bereikt heeft, mag het gebruik gestopt worden.
Enige reservepatronen moeten bijgehouden worden, aangezien het verlangen om te roken plots
kan weerkeren.
Gebruiksaanwijzing
Haal het mondstuk uit de doos en demonteer het in twee delen.
Neem een houder met patronen uit de doos en verwijder de aluminium beschermfolie.
Neem een verzegeld patroon (met nicotineplugje) uit de houder.
Berg de houder met de overige patronen opnieuw op in de doos.
Plaats het verzegelde patroon in het mondstuk. (zie figuur 1).
Figuur 1:
NICORETTE Inhaler 10 mg
v5.2
3./6

PIL
februari 2014
Monteer nu terug de 2 delen van het mondstuk. De verzegeling aan beide uiteinden van het patroon
wordt hierbij automatisch verbroken (zie figuur 2).
Figuur 2:
Uw Nicorette Inhaler is nu klaar voor gebruik. Bij iedere inhalatie komt er nicotine vrij, die in de
mond wordt geabsorbeerd.
Gebruik het patroon dadelijk nadat de verzegeling werd verbroken omdat bij niet gebruik de inhoud
geleidelijk in sterkte vermindert.
Na gebruik wordt het patroon uit het mondstuk genomen. Zorg voor een veilige verwijdering; houd het
buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Bewaar het mondstuk in de doos voor verder gebruik.
Om de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met het stoppen met roken op voldoende wijze
onder controle te houden, moeten er per dag minstens 4 patronen worden gebruikt. Een dosis van 12
stuks per dag mag niet worden overschreden.
De Nicorette Inhaler moet worden gebruikt telkens de patiënt de behoefte voelt aan een sigaret, of
zodra hij te kampen heeft met andere ontwenningsverschijnselen.
Het vereiste aantal inhalaties, de frequentie, de inhalatieduur en -techniek verschillen van persoon tot
persoon.   Studies   wijzen   nochtans   uit   dat   de   diverse   inhalatietechnieken   leiden   tot   gelijkaardige
effecten: een diepe inhalatie (zoals bij rokers van sigaretten) of oppervlakkig inhaleren (zoals bij
rokers van sigaren). De nicotinehoeveelheid bij het inhaleren is lager dan bij het roken van een sigaret.
Om het lagere nicotinegehalte bij het inhaleren te compenseren, moet er vaker worden geïnhaleerd dan
bij het roken van een sigaret (d.w.z. moet de Nicorette Inhaler telkens gedurende een langere periode
worden gebruikt). Na gebruik van een aantal patronen heeft de patiënt een methode gevonden die
hem/haar het meest ligt en die het beste resultaat geeft.
Het nicotinegehalte dat vrijkomt uit de Nicorette Inhaler daalt in een koude omgeving. Daarom wordt
het product best niet gebruikt bij een temperatuur beneden de 15°C.
Toedieningswijze en toedieningsweg
Nicorette Inhaler wordt toegediend door middel van inhalatie.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
De Nicorette Inhaler mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar.
Heeft u te veel van Nicorette Inhaler gebruikt'
Verschijnselen van overdosering
Overdosering met nicotine kan zich voordoen bij patiënten met een zeer geringe afhankelijkheid van
nicotine, of bij patiënten die gelijktijdig andere vormen van nicotinetoediening gebruiken.
De verschijnselen die optreden bij overdosering zijn die van acute nicotinevergiftiging: misselijkheid,
speekselvloed, buikpijn, diarree, zweten, hoofdpijn, duizeligheid, slecht horen en duidelijke tekenen
van zwakte. In extreme gevallen kunnen deze worden gevolgd door daling van de bloeddruk, een
zwakke   en   onregelmatige   polsslag,   ademhalingsmoeilijkheden,   algemene   zwakte,   afname   van
krachten in het organisme en, ten slotte, stuiptrekkingen.
Algemeen wordt aangenomen dat de minimale acute orale dodelijke dosis nicotine bij de mens 40 tot
60 mg bedraagt.
NICORETTE Inhaler 10 mg
v5.2
4./6
PIL
februari 2014
Behandeling bij overdosering
De opname van nicotine moet onmiddellijk worden gestaakt en de arts dient opgeroepen te worden,
zeker wanneer het om een kind zou gaan.
Wanneer u te veel van Nicorette Inhaler heeft gebruikt of het product heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten Nicorette te gebruiken'
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Nicorette
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   Nicorette   Inhaler   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet   iedereen
daarmee te maken.
De   Nicorette   Inhaler   kan   aanleiding   geven   tot   bijwerkingen,   die   vergelijkbaar   zijn   met   deze   die
waargenomen worden bij toediening van nicotine met andere middelen.
Ongeveer 40 % van alle behandelde patiënten ervaren milde nevenwerkingen onder de vorm van
lokale reacties zoals hoesten en irritatie van de mond en de keel tijdens de start van de behandeling.
Deze reacties verminderen gradueel na de eerste weken.
Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers):
' hoofdpijn,  maagdarmklachten, maagzuur, de hik, misselijkheid, braken, een  prikkelend of
brandend gevoel in de mond, aften, keelpijn, irritatie van mond en keel, neusverstopping en
sinusitis.
Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers):
' slaapstoornissen, duizeligheid en hartkloppingen.
Bijwerkingen die zelden voorkomen (bij 1 tot 10 van de 10000 gebruikers):
' omkeerbaar atriumfibrilleren (dit is wanneer het hart ongecontroleerd pompt).
Sommige symptomen, zoals duizeligheid, hoofdpijn en slapeloosheid, kunnen verband houden met
ontwenningsverschijnselen ten gevolge van het stoppen met roken. Na het stoppen met roken is er
mogelijk   een   toename   van   aften.   De   reden   hiervoor   is   niet   duidelijk.   Er   kan   een   blijvende
afhankelijkheid van nicotine optreden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via het  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling
Vigilantie,   Eurostation   II,   Victor   Hortaplein,   40/   40,   B-1060   Brussel   (www.fagg.be;   e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U NICORETTE INHALER '
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
NICORETTE Inhaler 10 mg
v5.2
5./6
PIL
februari 2014
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Nicorette Inhaler niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
de letters 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Nicorette Inhaler'
-
De werkzame stof in Nicorette Inhaler is nicotine. Elk patroon met vloeistof voor inhalatiedamp
bevat 10 mg nicotine.
-
De andere stoffen in Nicorette Inhaler zijn levomenthol, stikstof en een poreuze plug.
Hoe ziet Nicorette Inhaler er uit en hoeveel zit er in een verpakking'
Patronen met vloeistof voor inhalatiedamp, in blisterverpakking.
Doos met 6, 18 of 42 patronen (blisterverpakkingen met elk 6 verzegelde patronen met daarin plugjes
met nicotine) en een mondstuk.
Afleveringswijze
Niet op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse
Fabrikant
McNeil AB, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Zweden
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE179855
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in : 15
NICORETTE Inhaler 10 mg
v5.2
6./6
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERZwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheidBent u vergeten Nicorette te gebruiken'Als u stopt met het gebruik van Nicorette

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Nicorette Inhaler 10mg 42+mondstuk

EUR

32.5600