U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Loperamide Teva Caps 20 X 2mg1430727-31

Meer afbeeldingen

Loperamide Teva Caps 20 X 2mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: Niet in voorraad

Special Price € 4,19

fabrieksprijs: € 4,71

Extra informatie

Producent Teva Pharma Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Acute en chronische diarree van diverse oorsprong
 • Het bekomen van minder talrijke, minder volumineuze en meer gebonden stoelgang na ileostomie
Gebruik

Volwassenen

 • Acute diarre
  • Aanvangsdosis: 2 capsules
  • Volgende dosissen: 1 capsule na elke daaropvolgende losse stoelgang
  • Maximale dosis: 8 capsules per dag
  • Chronische diarree en anale incontinenti
  • Aanvangsdosis: 2 capsules per dag
  • Onderhoudsdosis: 1 tot 6 capsules per dag, tot er 1 à 2 gevormde stoelgangen per dag optreden
  • Maximale dosis: 8 capsules per dag

Kinderen van 6 tot 18 jaar

 • Acute diarre
 • Aanvangsdosis: 1 capsule
 • Onderhoudsdosis: 1 capsule na elke daaropvolgende losse stoelgang
 • Maximale dosis: 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht per dag en maximum 8 capsules per dag
 • Chronische diarree en anale incontinenti
 • Aanvangsdosis: 1 capsule per dag
 • Onderhoudsdosis: 1 tot 6 capsules per dag, tot er 1 à 2 gevormde stoelgangen per dag optreden
 • Maximale dosis: 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht per dag en maximum 8 capsules per dag
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Vaak

 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Constipatie, misselijkheid, winderigheid.
Actieve stof A07DA03
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Loperamide vertoont een hoge affiniteit tot de mu-opiaatreceptoren van de darmwand.
 • Op die receptoren werkt het als een agonist, die verplaatsbaar is door de antagonist naloxon.
 • Loperamide inhibeert de vrijkoming van acetylcholine en sommige prostaglandines in de darmwand, waardoor
 • de propulsieve peristaltiek wordt verminderd,
 • de intestinale transittijd wordt verlengd en
 • de capaciteit van de darmwand tot opname van vocht wordt verhoogd.
 • Mogelijk spelen nog andere mechanismen die niet op een activatie van de opiaatreceptoren berusten, eveneens een rol.
 • Loperamide verhoogt ook de tonus van de anale sfincter, waardoor de incontinentieneiging verdwijnt of na anorectale chirurgie sterk kan verbeteren.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
LOPERAMIDE TEVA 2 mg CAPSULES, HARD
loperamide hydrochloride
Lees  goed  de   hele   bijsluiter   voordat   u  dit   geneesmiddel  gaat   innemen   want   er  staat   belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
'
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1.  Wat is Loperamide Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen' 
2.  Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.  Hoe neemt u dit middel in'
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u dit middel'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Loperamide Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen' 
Loperamide Teva is een snel werkend middel tegen diarree.
Loperamide Teva is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of
langdurige diarree. 
Loperamide Teva kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree . 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN'
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken'
'
U bent allergisch voor één van de stof en die in dit geneesmiddel zitten. Deze stof en kunt u vinden
onder rubriek 6.
'
Bij kinderen van 6 jaar en jonger.
'
In alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening
moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling.
'
Bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (vb ulceratieve colitis of pseudo-membraneuze
colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica).
-   bij   patiënten   met   bacteriële   ontsteking   van   de   dikke   en/of   dunne   darm   veroorzaakt   door
invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
'
Als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts of apotheker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
'
In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen) er eerst voor zorgen dat voldoende
vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel moeten drinken. Vraag uw arts of
apotheker welke dranken (vb orale rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt.
'
Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van Loperamide
Teva stopzetten en uw arts raadplegen.
' Als u aids heeft en voor diarree behandeld wordt met Loperamide Teva . Bij de eerste tekenen van
buikzwelling moet u stoppen met de inname van Loperamide Teva en uw arts raadplegen.
' Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker. In dat geval kan medisch toezicht
nodig zijn.
'
Hoewel Loperamide Teva de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Loperamide Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u één van de onderstaande geneesmiddelen
inneemt:
- geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica),
omdat ze het ef ect van Loperamide Teva kunnen versterken.
- ritonavir (behandelen van aids)
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
- itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Loperamide Teva gedurende de zwangerschap, vooral tijdens
de eerste drie maanden. 
Borstvoeding
U kunt beter geen Loperamide Teva gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat kleine
hoeveelheden  Loperamide Teva  in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het raadzaam voorzichtig
te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
Loperamide Teva bevat lactose en de kleurstof E110 (sunset yel ow). 
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Loperamide Teva bevat tevens kleurstof E110 (sunset yellow), dit kan allergische reacties veroorzaken.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Het verdient aanbeveling om tussen twee toedieningen een minimale tijdsduur van 2 uur in acht te nemen.
Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij kinderen wordt het
vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te dienen via de mond of een inspuiting (zie rubriek
'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel). 
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar
Kortdurende (acute) diarree
De aanvangsdosis  bedraagt  2 harde capsules  voor  volwassenen  en 1  harde  capsule  voor kinderen;
vervolgens 1 harde capsule innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
Langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden
Men start met 2 harde capsules per dag voor volwassenen en 1 harde capsule per dag voor kinderen.
Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat ef ect bereikt men
gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 harde capsules per dag.
Volwassenen mogen nooit meer dan 8 harde capsules per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3
harde capsules per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te let en dat men nooit
meer dan 8 harde capsules per dag toedient.
Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per
kilogram lichaamsgewicht!
Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het
lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Lichaamsgewicht in kilogram (kg)
maximaal aantal Loperamide Teva  -capsules per dag
14-20 kg
Niet meer dan 2 capsules
20-27 kg
Niet meer dan 3 capsules
27-34 kg
Niet meer dan 4 capsules
34-40 kg
Niet meer dan 5 capsules
40-47 kg
Niet meer dan 6 capsules
47-54 kg
Niet meer dan 7 capsules
meer dan 54 kg
Niet meer dan 8 capsules
Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u
de toediening stopzet en. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.
Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.
Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Verminderde functie van de lever
Loperamide Teva  moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde
'first-pass' metabolisme (Zie rubriek 2.' Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig
mee zijn).
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Wanneer u teveel van Loperamide Teva heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
In   geval   van   overdosering   kunnen   volgende   verschijnselen   optreden:   verminderd   bewustzijn,
ongecoördineerde
bewegingen, slaperigheid, pupilvernauwing, verhoogde  spierspanning en ademhalingsstoornissen. Ook
kunnen darmverstopping en moeilijk urineren worden vastgesteld. Kinderen zijn gevoeliger voor te grote
dosissen van dit geneesmiddel dan volwassenen. 
Informatie voor de arts: naloxon kan worden gegeven als antidotum. De patiënt moet minstens 48 uur van
nabij worden gevolgd.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
Als u stopt met het innemen van dit middel
Niet van toepassing.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
Stop de behandeling met Loperamide Teva en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen
zich voordoen:
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en
anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
Zenuwstelselaandoeningen
Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning,
coördinatieafwijkingen
Maagdarmstelselaandoeningen
Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezet e buik
Huid- en onderhuidaandoeningen
Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid,
vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnsonsyndroom,
Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de
typische ziektetekens van diarree:
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil
Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in
de bovenbuik, braken, dyspepsie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineretentie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - 
EUROSTATION I  - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: 
patientinfo@fagg-afmps.be
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na   'EXP'.   Daar   staat   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
' De werkzame stof in dit middel is loperamide hydrochloride. Eén harde capsule Loperamide Teva
bevat 2 mg loperamide hydrochloride. 
' De andere stof en in dit middel zijn: maïszetmeel ' lactose monohydraat ' watervrij 
colloïdaal silica ' magnesiumstearaat - 
Gelatine donker grijze capsules: gelatine - zwart ijzeroxide (E172) - patent blue V (E131) - 
sunset yellow (E110) - titanium dioxide (E171).
Inkt voor de tekst op de capsule: schellak, gedehydrateerde ethanol, isopropyl alcohol, 
butylalcohol, propyleenglycol, natrium hydroxide, povidone, titanium dioxide.
Hoe ziet Loperamide Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
'
Capsules, hard.
'
Doos met 20, 60 of 200 capsules, hard in blisterverpakking.
Mogelijks worden niet alle genoemde verpakkingsgroot en in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5 / P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, NEDERLAND
OF
Laboratoria Wolfs N.V., Haantjeslei 70 ' 74, B ' 2018 ANTWERPEN
OF
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS Co. Ltd. by Shares. Pallagi út 13, H-4042 Debrecen, HONGARIJE
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE207085
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 14
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.ZwangerschapBorstvoedingRijvaardigheid en het gebruik van machinesHouder van de vergunning voor het in de handel brengenFabrikantOFNummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Loperamide Teva Caps 20 X 2mg

EUR

4.7100