U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Glycerine Kela Pharma Supp Ad 1001586387-31

Meer afbeeldingen

Glycerine Kela Pharma Supp Ad 100

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 21,40

fabrieksprijs: € 23,83

Extra informatie

Producent Kela Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Occasionele constipatie met oorsprong in het sigmoïd en het rectum.

Gebruik

Volwassenen

  • 1 of 2 zetpillen per dag
  • De evacuatie treedt gewoonlijk binnen 5 tot 30 minuten op
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties

- Ileus en buikpijn waarvan de oorzaak niet is gekend;- Acute opstoten van hemorroïden, anale fissuren, hemorragische rectocolitis;- Overgevoeligheid voor glycerine of voor één van de hulpstoffen.

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A06AX01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Glycerine zal het vocht van de dikke darm absorberen dankzij zijn osmotische en hygroscopische eigenschappen en door contact met de mucosa de darmperistaltiek prikkelen.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfbijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GLYCERINE SUPPO'S KELA 
Glycerine 65%
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit   geneesmiddel   kan   zonder   voorschrift   verkregen   worden.   Desondanks   moet   u  Glycerine
suppo's Kela zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 7 dagen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Glycerine suppo's Kela en waarvoor wordt het gebruikt'
2. Wat u moet weten voor dat u Glycerine suppo's Kela gebruikt
3. Hoe wordt Glycerine suppo's Kela gebruikt'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Glycerine suppo's Kela'
6.  Aanvul ende informatie
1. WAT IS GLYCERINE SUPPO'S KELA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT'
-
Zetpil voor rectale toediening.
-
Laxativum.
-
Glycerine suppo's Kela kunnen worden gebruikt teneinde tijdelijk een verlichting te verkrijgen
van een voorbijgaande darmverstopping. 
2.  WAT U MOET WETEN VOOR DAT U GLYCERINE SUPPO'S KELA GEBRUIKT
Neem Glycerine suppo's Kela niet in
-
Indien u een belemmering van de darmdoorgang heeft en buikpijn waarvan de oorzaak niet is
gekend;
-
Bij acute opstoten van aambeien, anale kloven, bloederige ontsteking van het rectum;
-
als u al ergisch (overgevoelig) bent voor glycerine of voor één van de andere bestanddelen
van Glycerine suppo's Kela.
Wees extra voorzichtig met Glycerine suppo's Kela
-
Als   u   nog   andere   geneesmiddelen   neemt,   gelieve   ook   de   rubriek   'Gebruik   met   andere
geneesmiddelen' te lezen.
-
Uitsluitend rectaal gebruiken.
-
Wanneer bij gebruik buikpijn of abnormale effecten worden waargenomen dient de arts te
worden geraadpleegd.
-
Laxativa mogen niet langer gebruikt worden dan één week zonder advies van de arts.

bijsluiter
-
Herhaaldelijk  gebruik  van  de  glycerine   suppo's  is  te  vermijden   bij  chronische   constipatie.
Deze kan best behandeld worden door aanpassing van het dieet en door wijzigingen van de
levensgewoonten.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest. 
Gebruik met andere geneesmiddelen
Bij   gelijktijdige   inname   van   andere   geneesmiddelen   kan   de   opname   van   deze   stoffen
verminderen.Vertel   uw   arts   of   apotheker   als   u   andere   geneesmiddelen   gebruikt   of   kort
geleden   heeft   gebruikt.   Dit   geldt   ook  voor   geneesmiddelen   die   u  zonder  voorschrift   kunt
krijgen.
Gebruik van Glycerine suppo's Kela met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Vermits de bestanddelen van glycerine suppo's niet worden opgenomen, mogen glycerine
suppo's gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect
is echter niet waarschijnlijk.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Glycerine suppo's Kela
Niet van toepassing.
3. HOE WORDT GLYCERINE SUPPO'S KELA GEBRUIKT'
Volg   bij   het   gebruik   van   Glycerine   suppo's   Kela   nauwgezet   het   advies   van   uw   arts.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
Volwassenen: 1 tot 2 suppositoria voor volwassenen per dag diep in de anus inbrengen, 5 tot
30 minuten voor het moment van ontlasting.
Baby's en kinderen:  1 tot 2 suppositoria voor baby's en kinderen per dag diep in de anus
inbrengen, 5 tot 30 minuten voor het moment van ontlasting.
Herhaaldelijk gebruik bij chronische verstopping is te vermijden, een aanpassing van dieet en
wijziging van levensgewoonten is een betere behandeling.
Uw arts zal u vertel en hoe lang u Glycerine suppo's Kela moet gebruiken.
Wat u moet doen wanneer u meer van Glycerine suppo's Kela heeft gebruikt dan u zou
mogen

Indien   plots   een   zware   diarree   zou   optreden,   dient   het   zout-water-evenwicht   hersteld   te
worden.
Bij inname van grote hoeveelheden glycerine langs de mond, kan uitdroging optreden. Men
dient over te gaan tot het instel en van een rehydratatie therapie en het herstel en van het
elektrolyten evenwicht.
Indien glycerine langs de mond wordt genomen kunnen grote hoeveelheden toxisch zijn en
kunnen hoofdpijn, misselijkheid, dorst, bloed-en nierproblemen optreden.

bijsluiter
Wanneer u te  veel van  Glycerine suppo's KELA heeft gebruikt of ingenomen,  neem dan
onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (05.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Glycerine suppo's Kela te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Glycerine suppo's Kela
Niet van toepassing.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan  Glycerine suppo's Kela  bijwerkingen veroorzaken, hoewel
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Binnen   iedere   groep   worden   bijwerkingen   gerangschikt   naar   afnemende   ernst:  Zeer
vaak(>);   vaak  (>0,   00,   000,   

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Glycerine Kela Pharma Supp Ad 100

EUR

23.8300