U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Gaviscon Antizuur-antireflux Susp Oraal Gebr.600ml3026192-30

Meer afbeeldingen

Gaviscon Antizuur-antireflux Susp Oraal Gebr.600ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: Niet in voorraad

Special Price € 17,92

fabrieksprijs: € 19,97

Extra informatie

Producent Reckitt Benckiser Healthcare
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Gastro-oesofageale reflux

Gebruik

Volwassenen en kinderen > 12 j

Kinderen < 12 j

Toedieningswijze

Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.

Zie ook:
Algemene ongewenste effecten van antacida
Actieve stof A02BX13
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Combinatie van 2 antacida (NaHCO3 en CaCO3) en een alginaat.
  • Het geneesmiddel reageert snel met het maagzuur, waardoor er op de maaginhoud een laag alginezuurgel met een vrijwel neutrale pH-waarde wordt gevormd. Deze gaat de gastro-oesofageale reflux op doeltreffende wijze tegen. Bij ernstige gevallen is het mogelijk dat niet de maaginhoud, maar deze laag terugvloeit naar de slokdarm, waar deze een verzachtend effect zal uitoefenen.
  • Calciumcarbonaat neutraliseert het maagzuur en biedt op deze wijze snelle verlichting van klachten als indigestie en brandend maagzuur. Dit effect wordt versterkt door de toevoeging van natriumbicarbonaat, dat ook neutraliserend werkt.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
B
  IJSLUITER  :  INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 
GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX suspensie voor oraal gebruik
Natriumalginaat, natriumbicarbonaat en calciumcarbonaat.
 Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 
beste resultaat.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem 
dan contact op met uw arts.
'
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of 
krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Gaviscon Antizuur - Antireflux gebruikt'
2.
Wanneer mag u Gaviscon Antizuur - Antireflux niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe gebruikt u Gaviscon Antizuur - Antireflux'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Gaviscon Antizuur - Antireflux'
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX GEBRUIKT'
Gaviscon Antizuur - Antireflux is een combinatie van twee antacida (calciumcarbonaat en 
natriumbicarbonaat) en een alginaat, en heeft een dubbele werking:
1. het neutraliseert overmatig maagzuur, waardoor de pijn en het ongemak afneemt;
2. het vormt een beschermend laagje over de maaginhoud, waardoor het branderige gevoel in
uw borststreek wordt verzacht.
Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van zuurgerelateerde klachten die veroorzaakt 
worden door reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm. Deze klachten kunnen bestaan uit 
brandend maagzuur, zure oprispingen en indigestie, en kunnen bijvoorbeeld ontstaan na de 
maaltijd of tijdens de zwangerschap.
2.
WANNEER MAG U GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX NIET GEBRUIKEN 
OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN'
Wanneer mag u Gaviscon niet gebruiken'
 U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon'
Dit middel bevat kleine hoeveelheden natrium (5,53 mmol per 10 ml) en calcium (3,25 mmol 
per 10 ml). Moet u een zoutarm of calciumarm dieet volgen' Neem dan contact op met uw 
arts.
-
Heeft u een nier- of hartaandoening of heeft u die gehad' Bespreek dan met uw arts het 
zout dat in dit middel zit. Bepaalde zouten kunnen namelijk voor problemen zorgen bij 
deze aandoeningen. 
Pagina 1 van 3
Bijsluiter
-
Dit middel mag niet gebruikt worden door patiënten met een zeer slechte nierfunctie of 
met hypofosfatemie.
-
Dit middel mag niet langdurig worden gebruikt.
-
Net als het gebruik van andere middelen die het maagzuur neutraliseren, kan het gebruik 
van dit middel ervoor zorgen dat symptomen van andere, ernstigere, onderliggende 
medische aandoeningen niet worden opgemerkt.
-
Zit er weinig maagzuur in uw maag' Neem dan contact op met uw arts. Het is namelijk 
mogelijk dat dit middel dan minder goed zal werken.
Heeft u na 7 dagen nog steeds klachten' Neem dan contact op met uw arts.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen minimaal twee uur voordat u dit middel 
inneemt. Dit middel kan namelijk de werking van sommige andere geneesmiddelen 
beïnvloeden.
Gebruikt u naast Gaviscon Antizuur - Antireflux nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat 
kort geleden gedaan' Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen 
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Voor alle 
geneesmiddelen geldt dat de behandeling niet langer moet duren dan noodzakelijk is.
Stoffen in Gaviscon waarmee u rekening moet houden
Dit middel bevat de stoffen methylparahydroxybenzoaat (E218) en 
propylparahydroxybenzoaat (E216). Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken. 
Het kan zijn dat allergische reacties pas een tijdje na het innemen van het middel ontstaan.
3.
HOE GEBRUIKT U GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX'
Goed schudden voor gebruik.
Gebruik bij volwassenen, inclusief ouderen, en kinderen vanaf 12 jaar: 10-20 ml na de 
maaltijd en voor het slapengaan, maximaal viermaal daags.
Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar: enkel te gebruiken op medisch advies.
Heeft u te veel van Gaviscon ingenomen'
Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, zal dat waarschijnlijk geen kwaad kunnen. Wel 
kunt u last krijgen van een opgeblazen gevoel. Duurt dit gevoel erg lang' Neem dan contact 
op met uw arts.
Wanneer u meer Gaviscon Antizuur - Antireflux heeft ingenomen dan nodig, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum 
(05.245).
Bent u vergeten Gaviscon in te nemen'
Als u een dosis vergeet, hoeft u de volgende keer geen dubbele dosis in te nemen. U blijft 
gewoon de normale dosis van het middel innemen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Gaviscon Antizuur - Antireflux bijwerkingen hebben, al krijgt 
niet iedereen daarmee te maken.
Als u last krijgt van een bijwerking, moet u het gebruik van dit middel stoppen en direct 
contact opnemen met uw arts. In zeer zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 
gebruikers) kan er een allergische reactie op een van de stoffen in dit middel ontstaan. 
Mogelijke klachten die dan kunnen optreden zijn huiduitslag, jeuk, duizeligheid en zwelling 
van het gezicht, de lippen, de tong of de keel.
Pagina 2 van 3
Bijsluiter
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
 HOE BEWAART U GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX'
Gebruik dit middel niet meer na de vermelde uiterste houdbaarheidsdatum (EXP: maand/jaar) 
' Buiten het bereik en zicht van kinderen houden ' Bewaren beneden 30°C. Niet in de 
koelkast of de vriezer bewaren ' Binnen 6 maanden na opening gebruiken ' Controleer voordat
u dit middel voor het eerst gebruikt of de verzegeling van de dop niet verbroken is. 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan 
op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Gaviscon Antizuur - Antireflux'
De werkzame stoffen in elke 10 ml zijn 500 mg natriumalginaat, 213 mg natriumbicarbonaat 
en 325 mg calciumcarbonaat. De andere stoffen in dit middel zijn carbomeer, 
methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsacharine, 
pepermuntsmaakstof, natriumhydroxide en water. Dit middel bevat geen suiker en gluten.
Hoe ziet Gaviscon Antizuur - Antireflux eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Gaviscon Antizuur - Antireflux is een gebroken witte tot crèmekleurige suspensie met 
pepermuntgeur en -smaak.
Verkrijgbaar in flessen van 150, 200, 300 en 600 ml.
Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE373317
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA
Researchdreef 20
1070 Brussel
Fabrikant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Dansom Lane HU8 7DS ' Hull, East Yorkshire
Verenigd Koninkrijk
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11.
Pagina 3 van 3

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Gaviscon Antizuur-antireflux Susp Oraal Gebr.600ml

EUR

19.9700