U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Duphalac Dry Sach 20x10g1100585-30

Meer afbeeldingen

Duphalac Dry Sach 20x10g

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: Niet in voorraad

Special Price € 12,51

fabrieksprijs: € 13,95

Extra informatie

Producent Mylan Epd
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Habituele constipatie van niet-obstructieve oorsprong
Gebruik

Aanvangsdosis tijdens 3 dagen

 • VOLWASSENEN
  • hardnekkige gevallen: 2 à 3 zakjes per dag
  • minder ernstige gevallen: 1 à 2 zakjes per dag
  • lichtere gevallen: 1 zakje per dag
  • KINDEREN VAN 6 TOT 14 JAAR: 1 zakje per dag
  • KLEUTERS: 5 à 10 g per dag
  • ZUIGELINGEN: 5 g per dag

Onderhoudsdosis

 • VOLWASSENEN
 • hardnekkige gevallen: 1 à 2 zakjes per dag
 • minder ernstige gevallen: 1 zakje per dag
 • lichtere gevallen: 1 zakje per dag
 • KINDEREN VAN 6 TOT 14 JAAR: 1 zakje per dag
 • KLEUTERS: 5 - 10 g per dag
 • ZUIGELINGEN: 5 g per dag

Toedieningswijze

 • De dagdosis is in één keer in te nemen, bij voorkeur bij het ontbijt
 • DUPHALAC° Dry wordt het best toegevoegd aan de normale voeding (b.v. ontbijtgranen, op de boterham), maar kan desgewenst ook worden vermengd met thee, koffie, fruitsap of melk
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Zie ook:
Meteorisme

Frequent

 • Nausea en braken; indien te hoge dosering, diarree.

Zeer frequent

 • Flatulentie, buikpijn.
Actieve stof A06AD11
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Zacht laxativum.
 • Lactulose wordt praktisch niet door de darmwand geresorbeerd en bereikt onveranderd de dikke darm.
 • Lactulose wordt door de darmflora afgebroken tot laag moleculaire zuren, wat een osmotisch effect veroorzaakt. Deze zuren, welke onder normale omstandigheden ook in het colon voorkomen, bevorderen de normale darmwerking en de vorming van een zachte ontlasting.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
DUPHALAC DRY 10G POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK
Lactulose
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact 
op met uw arts.
-
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Duphalac Dry en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u dit middel'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
Wat is Duphalac Dry
- Duphalac Dry bevat een laxeermiddel genaamd lactulose. Het zorgt voor een zachtere en beter 
uit te scheiden stoelgang door water in de darm aan te trekken. Het wordt niet in het lichaam 
opgenomen.
Duphalac Dry wordt gebruikt voor:
Duphalac Dry wordt gebruikt bij de behandeling van constipatie (weinig frequente beweging van de 
dikke darm, harde en droge ontlasting) teneinde de stoelgang zachter te maken. Bijvoorbeeld:
' Wanneer u aambeien heeft
' Wanneer u een operatie heeft gehad aan uw anus of dikke darm
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 
VOORZICHTIG ZIJN'

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
-
U bent allergisch (overgevoelig) voor lactulose of voor één van de stoffen in dit 
geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
-
Wanneer u lijdt aan:
-
Galactosemie (een ernstige genetische afwijking waardoor u geen galactose verteert)
-
Afsluiting in het maagdarmkanaal (anders dan normale constipatie)
Als u er niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Duphalac gaat 
gebruiken.
1
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken wanneer u lijdt aan een
medische aandoening of ziekte, in het bijzonder:
-
Indien u geen melk verteert (lactose)
U neemt geen Duphalac Dry wanneer u lijdt aan:
-
Galactose- of fructose-intolerantie
-
Lapp lactase deficiëntie
-
Glucose-galactose malabsorptie
-
Als u diabetes heeft.
Chronisch gebruik van onaangepaste doseringen (meer dan 2-3 keer zachte stoelgang per dag) of 
misbruik kan leiden tot diarree en een verstoring van de elektrolytenhuishouding.
Gebruik Duphalac Dry niet meer dan 2 weken zonder medisch advies.
Tijdens de behandeling met laxeermiddelen dient u een voldoende hoeveelheid vloeistof te drinken 
(ongeveer 2 liter per dag overeenkomend met 6-8 glazen water).
Indien u Duphalac Dry meerdere dagen gebruikt zonder een verbetering van uw gezondheid of 
wanneer de symptomen verergeren, neem dan contact op met uw arts.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Duphalac Dry nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat
dan uw arts of apotheker. 
Duphalac Dry kan de werking van geneesmiddelen waarvan de afgifte afhankelijk is van de pH in de 
dikke darm (bv. 5-ASA-stoffen) teniet doen.
Geneesmiddelen die uitdroging (dehydratatie) kunnen verergeren (bijv. diuretica: geneesmiddelen die 
de urineproductie bevorderen) moeten bij diarree worden vermeden; de dosering van Duphalac Dry 
moet verlaagd worden tot de diarree verdwenen is.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Duphalac Dry kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen. Er zijn geen beperkingen met 
betrekking tot eten en drinken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Duphalac Dry mag gebruikt worden zijdens de zwangerschap of de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Kinderen
Duphalac Dry zou normaal gezien niet moeten toegediend worden aan zuigelingen en kleine kinderen,
omdat het de normale reflexen kan beïnvloeden die nodig zijn voor het passeren van de stoelgang.
In speciale omstandigheden kan uw arts Duphalac Dry aan een kind, zuigeling of baby voorschrijven. 
Uw arts zal dan de behandeling nauwlettend opvolgen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Duphalac heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om 
machines te bedienen.
Duphalac Dry kan kleine hoeveelheden lactose (melksuiker), galactose, epilactose of fructose 
bevatten.
Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
2
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem uw dosering altijd op een vast tijdstip van de dag in. Slik het geneesmiddel snel door.
Laat het niet in uw mond zitten.
Indien u Duphalac Dry gebruikt, neem deze:
-
met een lepel of leg het poeder direct op de tong vooraleer in te slikken met water of een 
andere vloeistof
-
door het dispergeren op voeding
-
door te mengen met water of een andere vloeistof
Dosering bij constipatie of voor het verkrijgen van zachte stoelgang om medische redenen
De dosering mag eenmaal daags ingenomen worden, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt, of verdeeld
worden over twee doseringen.
Afhankelijk van uw reactie op dit middel kan de startdosering na een paar dagen aangepast
worden tot de onderhoudsdosering. Er kunnen een aantal (2-3) dagen behandeling nodig zijn
voordat het effect op de behandeling optreedt.
Duphalac Dry oraal poeder
Patiënt
aanvangsdosis
onderhoudsdosis
Per dag
Per dag
Volwassenen en adolescenten
10-30 g / 1-3 sachets
10-20 g / 1-2 sachets
Kinderen (7-14 jaar)
10 g / 1 sachet
7-10 g / 1 sachet
Kleuters (1-6 jaar)
3-7 g
3-7 g
Zuigelingen (

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Duphalac Dry Sach 20x10g

EUR

13.9500