U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Creon 10000 Caps Maagsapresist Hard 100 X 150mg1481563-32

Meer afbeeldingen

Creon 10000 Caps Maagsapresist Hard 100 X 150mg

Availability: In voorraad

Special Price € 19,63

fabrieksprijs: € 21,87

Extra informatie

Producent Mylan Epd
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Exocriene pancreasinsufficiëntie.

Gebruik
 • De dosering hangt af van de samenstelling van de voeding en de evolutiegraad van de pancreasinsufficiëntie
 • Max. dosering: 10.000 E. lipase/kg per dag

Mucoviscidose

 • Kinderen < 4 j: 1.000 E. lipase/kg/maaltijd
 • Kinderen > 4 j: 500 E. lipase/kg/maaltijd

Erfelijke, chronische pancreatitis

Andere stoornissen

 • startdosis: 10.000 tot 25.000 E. lipase
 • gebruikelijke dosis: 20.000 tot 75.000 E. lipase

Toedieningswijze

 • Eén derde of de helft van de totale dosis is bij de aanvang van de maaltijd in te nemen en de rest tijdens de maaltijd
 • De capsules moeten, zonder ze stuk te bijten of te kauwen, met voldoende vloeistof tijdens de maaltijden of met de tussendoortjes ingenomen worden
 • Als het doorslikken van de capsule problemen geeft, dan mag ze geopend worden, waarna de minimicrogranulen onmiddellijk, zonder ze stuk te bijten, met een beetje vloeistof (pH < 5) of vermengd met zacht voedsel (pH < 5) dat niet gekauwd hoeft te worden, moeten worden ingenomen (langdurig contact van de minimicrogranulen met voedingsmiddelen kan de omhulling van het preparaat oplossen
 • Voedsel met pH < 5 : confituur, appelsiensap, kwark, groentensoep, appelmoes ... Zie sleutelwoord voor andere voorbeelden
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties

Bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het product of voor varkensproteïnen.

Nevenwerkingen

Vaak

 • Abdominale pijn.
 • N.B.: Het is van groot belang om tijdens de hele duur van de behandeling een goede hydratatie te waarborgen, in het bijzonder tijdens periodes van groot vochtverlies. Onvoldoende hydratatie kan een constipatie verergeren.
Actieve stof A09AA02
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Varkenspancreatine bevat pancreasenzymen. Hun lipolytische, amylolytische en proteolytische activiteitent verzekeren de vertering van vetten, koolhydraten en proteïnen.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
CREON 10.000, 150 mg maagsapresistente capsules, hard
Pancreatine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts, apotheker of 
verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op
met uw arts
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Creon 10.000 en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u dit middel'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS CREON 10.000 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
Wat is Creon 10.000'
-
Creon 10.000 bevat een enzymmengsel 'pancreatine' genoemd.
-
Dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van symptomen die verband houden 
met een slechte vertering die optreedt als de alvleesklier niet genoeg enzymen meer afscheidt.
Waarvoor wordt Creon 10.000 gebruikt'
Creon 10.000 is bestemd voor kinderen en volwassenen met 'exocriene pancreasinsufficiëntie'. Dit is
een aandoening waarbij de pancreas (alvleesklier) onvoldoende enzymen aanmaakt om het voedsel te 
verteren. Men vindt dit dikwijls terug bij personen die:
-
Mucoviscidose, een zeldzame genetische ziekte, hebben;
-
Geblokkeerde kanalen van hun pancreas of hun galblaas hebben (pancreaskanalen en 
galwegen);
-
Een aanval hebben van een acute ontsteking van de pancreas (acute pancreatitis). Creon 
10.000 kan gebruikt worden wanneer de inname van voedsel terug begonnen is;
-
Een chronische ontsteking van de pancreas (chronische pancreatitis) hebben;
-
Kanker van de pancreas hebben;
-
Een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de pancreas ondergaan hebben (partiële of 
totale pancreatectomie); 
-
Een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de maag ondergaan hebben (partiële of totale 
gastrectomie);
-
Een gastro-intestinale overbrugging gehad hebben;
-
Het syndroom van Shwachmann-Diamond hebben, een zeer zeldzame erfelijke ziekte.
Hoe werkt Creon'
De enzymen van Creon 10.000 functioneren door het voedsel te verteren gedurende zijn passage in de 
darmen. U zal Creon 10.000 moeten innemen gedurende of na een maaltijd of een tussendoortje.
Dit zal toelaten dat de enzymen zich goed mengen met de voeding.
1
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten of voor 
varkenseiwitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
-
Dat u de aanbevolen dosering niet overschrijdt zonder het advies van uw dokter.
-
Dat u de minimicrogranulen niet stukbijt of fijnplet, want dan verliest het product zijn 
doeltreffendheid. Het is dan vernietigd, wanneer het de maag bereikt.
-
Het gebruik van dit geneesmiddel vraagt een regelmatig medisch toezicht. Dat kan bestaan uit 
onderzoeken van de stoelgang (dosering van de vetten die na het eten in de stoelgang 
overblijven).
-
Een zeldzame darmaandoening ('fibroserende colopathie') waarbij de darmen vernauwd zijn,
is gemeld bij patiënten met taaislijmziekte (mucoviscidose) die een hoge dosis pancreatine 
gebruiken. 
-
Bijgevolg, wanneer u aan Mucoviscidose lijdt en u meer dan 10.000 eenheden lipase/kg/dag 
inneemt en u heeft abnormale symptomen van het abdomen of wijzigingen in abdominale 
symptomen, spreek er dan over met uw arts. 
-
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Kinderen en adolescenten
Niet van toepassing.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Creon 10.000 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft.
Er werd geen enkele wisselwerking gemeld.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
'
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
'
Uw arts zal beslissen of u Creon moet innemen en aan welke dosis.
'
Creon 10.000 mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Voor zover bekend, heeft Creon 10.000 geen invloed op het besturen van voertuigen of bedienen van 
machines.
3. HOE GEBRUIKT U CREON 10.000 MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES. HARD'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
2
Hoeveelheid Creon 10.000 in te nemen
'
De dosis, die moet worden ingenomen, wordt bepaald in 'lipase eenheden'. Lipase is een van 
de enzymen in pancreatine. De verschillende sterktes van Creon capsules bevatten verschillende
hoeveelheden lipase.
'
Volg altijd de doseringsadviezen van uw arts op.
'
Uw arts zal de dosis vaststellen die voor u geschikt is. De dosis hangt af van:
o De aard van uw ziekte
o Uw lichaamsgewicht
o Uw dieet
o De hoeveelheid vet in uw ontlasting
'
Als u nog last heeft van vetdiarree of andere maag- of darmproblemen (gastro-intestinale 
symptomen), bespreek dat dan met uw arts want uw dosis zal aangepast moeten worden. 
Taaislijmziekte (mucoviscidose)
'
De gebruikelijke dosis om mee te beginnen bij kinderen jonger dan 4 jaar is 1.000 lipase 
eenheden per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd.
'
De gebruikelijke dosis om mee te beginnen bij kinderen ouder dan 4 jaar, jongeren en 
volwassenen is 500 lipase eenheden per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd.
Andere problemen met uw alvleesklier
De gebruikelijke dosis voor een hoofdmaaltijd ligt tussen de 25.000 en 75.000 lipase eenheden en 
voor een tussendoortje / snack tussen 5.000 en 25.000 lipase eenheden.
De aanvangsdosis Creon is 10.000 tot 25.000 lipase eenheden per hoofdmaaltijd.
Desalniettemin hoeven bepaalde patiënten een hogere dosis om het vetgehalte in de stoelgang 
(steatorrhoea) onder controle te houden en een behoorlijke voedingstoestand te handhaven.
De gangbare klinische praktijk geeft aan dat minstens 20.000 tot 50.000 E. lipase de maaltijden 
moeten vergezellen.
Wanneer moet u Creon 10.000 innemen
Neem Creon 10.000 in gedurende of na de maaltijd. Dit zal toelaten dat de enzymen zich goed 
mengen met de voeding en van die te verteren tijdens zijn passage in de darmen.
Hoe Creon 10.000 innemen
De capsules volledig innemen zonder doorbijten of kauwen.
Indien u de capsules niet kunt inslikken dan kunnen ze zorgvuldig opengemaakt worden en kunnen de 
minimicrogranules aan een kleine hoeveelheid licht zure voeding toegevoegd worden of met zure 
vloeistoffen gemengd worden. De licht zure voeding zou bv. appelmoes of yoghurt kunnen zijn. Zure 
vloeistoffen kunnen appel-, sinaasappel of ananassap zijn. Slik het mengsel direct in zonder kauwen 
of doorbijten en drink wat water of een vruchtensap.
Het mengsel met een niet zure voeding of vloeistof of het feit van de minimicrogranules te kauwen of 
door te bijten kan een irritatie van de mond veroorzaken of de manier waarop Creon in uw lichaam 
ageert, wijzigen.
Houd de Creon capsules of de inhoud niet in uw mond. 
Het mengsel niet bewaren.
Als algemene regel geldt dat men iedere dag veel water moet drinken.
Doseringsschema
Eén capsule Creon 10.000 bevat 10.000 Eenheden lipase.
Voor de laagste doses, bv. een dosis van 5.000 E. lipase: open een capsule Creon 10.000 en voeg de 
helft van de minimicrogranules toe aan vloeistof of aan een zachte maaltijd welke niet gekauwd dient 
te worden. Voor hogere doses bestaat er Creon 25.000 welke 25.000 Eenheden lipase bevat per 
capsule.
3
Hoe lang moet u Creon 10.000 innemen
Blijf Creon innemen totdat uw arts zegt dat u er mee moeten stoppen. Veel patiënten moeten Creon 
innemen gedurende de rest van hun leven.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Als u te hoge doses Creon 10.000 ingenomen hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dokter, 
uw apotheker of het Antigifcentrum in Brussel (tel.:  05 245) dat alle nuttige gegevens in zijn 
bezit heeft.
Indien u hoge doses Creon 10.000 heeft ingenomen, drink dan veel water.
Hoge doses pancreatine hebben soms teveel urinezuur in de urine (hyperuricosurie) of in het bloed 
(hyperuricemie) veroorzaakt.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Wanneer u een dosis vergeten bent, neem dan de volgende dosis op het gebruikelijke uur met uw 
volgende maaltijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruiken van Creon zonder dat u met uw arts overlegd heeft.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Creon 10.000 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
De volgende bijwerkingen werden waargenomen tijdens de studies bij patiënten die Creon 10.000 
innamen. De volgende bijwerkingen kunnen optreden met dit geneesmiddel:
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 personen)
' Pijn in uw maag (buik).
Vaak (treedt op bij minder dan 1 op 10 personen)
' misselijkheid (nausea)
' braken
' constipatie
' opgezwollen gevoel (abdominale distensie)
' diarree.
Deze bijwerkingen kunnen te wijten zijn aan de aandoening waarvoor u Creon 5000 inneemt. Tijdens 
de studies was het aantal patiënten die Creon 5000 innamen en die maagpijn of diarree hadden, 
vergelijkbaar of lager dan bij de patiënten die Creon 5000 niet innamen.
Soms (treedt op bij minder dan 1 op 100 personen)
' huiduitslag (rash)
Niet gedefinieerde frequentie (kan niet beoordeeld worden op basis van de huidige gegevens)
'
ernstige jeuk (pruritus) en netelroos (urticaria)
'
andere allergische reacties (overgevoeligheid) kunnen door Creon veroorzaakt worden en 
kunnen ademhalingsproblemen en gezwollen lippen inhouden
'
vernauwingen van het ileo-caecum en de dikke darm (fibroserende colonopathie) werden 
gerapporteerd bij patiënten et mucoviscidose onder hoge doses pancreatinen preparaten.
4
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via www.fagg.be of patientinfo@fagg-afmps.be (België - Federaal agentschap voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te 
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C. De fles zorgvuldig gesloten houden. Bewaren in de oorspronkelijke 
verpakking.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de 
fles na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
De werkzame stof is pancreatine 150 mg equivalent aan Amylasen 8.000 E.Eur.F., Lipasen 10.000 
E.Eur.F., Proteasen 600 E.Eur.F.
De andere stoffen zijn: macrogol 4000, methylhydroxypropylcellulosephtalaat, dimethicon 1000, 
triëthylcitraat, cetylalcohol.
Samenstelling van de capsule: gelatine, natriumlaurylsulfaat, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide 
(E172), geel ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Creon 10.000 eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Maagsapresistente capsules, hard voor orale toediening. Gekleurde capsules, hard: ondoorschijnende, 
bruine kop en doorschijnend lichaam. Elke gelule bevat lichtbruine minimicrogranulen. Elke 
minimicrogranule is in een maagbestendig laagje gehuld, waardoor ze niet in de maag afgebroken 
wordt.
Verpakking met 20, 50 of 100 maagsapresistente capsules, hard in een HDPE flesje met volle 
veiligheidsdop in PP (polypropyleen).
Verpakking met 20 maagsapresistente capsules, hard onder blisterverpakking (Alu/Alu).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mylan EPD BVBA
Avenue Einstein, 12
B-1300 Wavre
Fabricant:
Abbott Laboratories GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 33
D-31535 Neustadt am Rübenberge
5
Nummer van de vergunning voor het in handel brengen: 
HDPE/PP: BE134897
Blisterverpakking (Alu/Alu):
BE467555
Wettelijke afleveringsstatus: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15
6

Klantenreviews

Bevordering vertering Review by Maria
Werking
Gebruik
Veiligheid
Dit product wordt door mijn doctor voorgeschreven, maar is vrij verkrijgbaar in de apotheek.
Het bevat pancreasenzymen om de spijsvertering te bevorderen. (Geplaatst op 21-02-2015)

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Creon 10000 Caps Maagsapresist Hard 100 X 150mg

EUR

21.8700

5

1