U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Citrafleet Poeder Drank 2 Zakjes3089117-31

Meer afbeeldingen

Citrafleet Poeder Drank 2 Zakjes

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 16,98

fabrieksprijs: € 18,92

Extra informatie

Producent Recordati S.p.a.
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Om de darm te reinigen

Gebruik

Volwassenen

 • 1 zakje voor 8 uur 's ochtends innemen op de dag voor de behandeling
 • Het 2de zakje 6-8 uur later innemen

Toedieningswijze

 • De inhoud van een zakje oplossen in een kopje water (ongeveer 150 ml)
 • Gedurende 2-3 minuten roeren
 • De gevormde oplossing ziet er troebel uit
 • De oplossing opdrinken, na eventueel te laten afkoelen
 • De dag voor de ziekenhuisbehandeling een laag residu dieet respecteren
 • Om dehydratie te voorkomen tijdens de behandeling: 250 ml water of een andere heldere vloeistof per uur te drinken terwijl de reinigende werking aanhoudt
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties

Overgevoeligheid voorde werkzame stoffen of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen, congestief hartfalen, ernstige dehydratie, hypermagnesiëmie, maagretentie, gastro-intestinale ulceratie, toxische colitis, toxisch megacolon, ileus, misselijkheid en braken, ascites, acute abdominale aandoeningen waarvoor chirurgische ingreep nodig is, bijv. acute appendicitis en bekende of vermoede gastro-intestinale obstructie of perforatie.Niet gebruiken bij patiënten met rabdomyolyse, omdat laxeermiddelen rabdomyolyse kunnen induceren en bijgevolg de aandoening kunnen verergeren.Niet gebruiken bij patiënten met actieve inflammatoire darmziekte (IBD), bijv. de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa.Bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie kan ophoping van magnesium in plasma voorkomen. In dergelijke gevallen dient een ander preparaat te worden gebruikt.

Nevenwerkingen

Vaak

 • Slaapstoornis.
 • Hoofdpijn.
 • Droge mond, misselijkheid, abdominale distensie, anale klachten en proctalgie (pijn in de endeldarm).
 • Dorst, vermoeidheid.

Zeer vaak

 • Abdominale pijn.
Actieve stof A06AB58
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • De gecombineerde werking is die van een "reinigend" effect gecombineerd met een peristaltische stimulatie om de darm leeg te maken.

Magnesiumcitraat

 • Werkt als een osmotisch laxans door vocht vast te houden in het colon.

Natriumpicosulfaat

 • Lokaal werkend stimulerend laxans.
 • Gaat na bacteriële splitsing in het colon over in het actief laxerende bestanddeel bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-methaan (BHPM).
 • Dit heeft een tweevoudige werking: het stimuleren van de mucosa van zowel de dikke darm als het rectum.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
CitraFleet, Poeder voor drank 
Natriumpicosulfaat, licht magnesiumoxide, watervrij citroenzuur.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u 
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u  last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ' Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is CitraFleet waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u dit middel in'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS CITRAFLEET EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
U neemt CitraFleet in om uw darmen (de dunne en de dikke darm) te reinigen voordat u een diagnostische 
ingreep krijgt waarvoor de darmen schoon moeten zijn, bijvoorbeeld een colonoscopie (een ingreep waarbij 
de binnenkant van uw darmen wordt bekeken met een lang, buigzaam instrument dat uw arts via uw anus 
inbrengt) of een röntgenonderzoek. CitraFleet is een poeder dat naar citroen ruikt en smaakt. Het bevat twee 
soorten laxeermiddelen die samen in elk sachet zitten. Wanneer deze middelen worden opgelost in water en 
worden opgedronken, spoelen ze de darmen schoon. Het is belangrijk dat uw darmen leeg en schoon zijn, 
zodat uw arts of specialist ze duidelijk kan zien.
Volwassenen (met inbegrip van ouderen) in de leeftijd van 18 jaar en ouder.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken' 
-
U bent allergisch voor één van de stoffen  in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden  in 
rubriek 6.
-
U hebt congestief hartfalen (uw hart kan niet voldoende bloed in uw lichaam rondpompen)
-
U hebt een aandoening die maagretentie wordt genoemd (uw maag wordt niet goed geleegd)
-
U hebt een maagzweer (soms ook maag- of duodenum-ulcus genoemd)
-
U hebt een blokkade in de darmen of de normale darmbewegingen werken niet goed (soms ook 
ileus genoemd)
-
Een arts heeft u verteld dat uw darmwand beschadigd is (ook toxische colitis genoemd)
-
U hebt een gezwollen dikke darm (ook toxisch megacolon genoemd)
-
U hebt onlangs last gehad van misselijkheid of braken of u hebt daar op dit moment last van
1
-
U bent erg dorstig of u denkt dat u misschien ernstig uitgedroogd bent
-
Uw arts heeft u verteld dat u een gezwollen buik hebt door ophoping van vocht (ascites genoemd)
-
U hebt onlangs een buikoperatie gehad, bijvoorbeeld vanwege een blindedarmontsteking (ook 
appendicitis genoemd)
-
U kunt een doorboorde/beschadigde of geblokkeerde darm hebben (darmperforatie of 
darmobstructie)
-
Uw arts heeft u verteld dat u lijdt aan een actieve inflammatoire darmziekte (bijvoorbeeld de ziekte 
van Crohn of ulceratieve colitis (colitis ulcerosa)
-
Uw arts heeft u verteld dat u beschadigde spieren hebt, waarvan de inhoud weglekt in uw bloed 
(rabdomyolyse)
-
U hebt ernstige nierproblemen of uw arts heeft u verteld dat u te veel magnesium in uw bloed heeft 
(hypermagnesiëmie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel' 
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt :

-
U hebt onlangs een darmoperatie gehad
-
U hebt nier- of hartproblemen
-
U hebt een verstoorde vocht- en/of elektrolytenbalans (natrium of kalium) of u gebruikt 
geneesmiddelen die de vocht- en/of elektrolytenbalans
 (natrium of kalium) in uw lichaam 
kunnen verstoren, zoals plaspillen (diuretica), corticosteroïden of lithium
-
U hebt epilepsie of een voorgeschiedenis met toevallen
-
U hebt een lage bloeddruk (hypotensie)
-
U bent dorstig of u denkt dat u licht tot matig uitgedroogd bent
-
U bent een oudere patiënt of u bent lichamelijk zwak
-
U hebt ooit geleden aan een te laag natrium- of kaliumgehalte in uw bloed (ook hyponatriëmie 
of hypokaliëmie genoemd).
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
CitraFleet kan invloed hebben op andere geneesmiddelen, en andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben
op CitraFleet, wanneer u de middelen tegelijkertijd inneemt. Als u een of meer typen geneesmiddelen 
gebruikt die hieronder staan vermeld, kan uw arts besluiten dat u een ander geneesmiddel moet krijgen of 
dat de dosis moet worden aangepast. Dus als u nog niet met uw arts hierover hebt gesproken en u gebruikt 
een of meer van de volgende typen geneesmiddelen, ga dan terug naar uw arts en vraag wat u moet 
doen
:
-
'De pil' (orale contraceptiva), omdat de effecten daarvan verminderd kunnen zijn
-
Middelen tegen diabetes of middelen om epilepsie (toevallen) te behandelen, omdat de effecten 
daarvan verminderd kunnen zijn
-
Antibiotica, omdat de effecten daarvan verminderd kunnen zijn
-
Andere laxeermiddelen, waaronder zemelen
-
Plasmiddelen (diuretica), bijvoorbeeld furosemide, dat wordt gebruikt om te regelen hoeveel vocht 
het lichaam vasthoudt
-
Corticosteroïden, bijvoorbeeld prednison, dat wordt gebruikt om ontstekingen tegen te gaan bij 
ziektes zoals artritis, astma, hooikoorts, dermatitis en inflammatoire darmziekte
-
Digoxine, wordt gebruikt om hartfalen te behandelen
-
NSAID's (niet-steroïdale ontstekingsremmers), bijvoorbeeld aspirine en ibuprofen, die worden 
gebruikt om pijn en ontsteking tegen te gaan
-
Tricyclische antidepressiva, bijvoorbeeld imipramine en amtryptiline, en selectieve 
serotonineheropnameremmers (SSRI's)
, bijvoorbeeld fluoxetine, paroxetine en citalopram, die 
worden gebruikt om depressie en angst te behandelen
-
Middelen tegen psychose (antipsychotica), bijvoorbeeld haloperidol, clozapine en risperidon, die 
worden gebruikt om schizofrenie te behandelen
-
Lithium, wordt gebruikt om manische depressie (bipolaire stoornis) te behandelen
2
-
Carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie te behandelen
-
Penicillamine, wordt gebruikt om reumatoïde artritis en andere aandoeningen te behandelen.
Neemt u naast CitraFleet nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel dat dan 
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig hebt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact 
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U mag geen voertuigen besturen, of gereedschappen of machines gebruiken, wanneer u zich na het innemen 
van CitraFleet vermoeid of duizelig begint te voelen.
CitraFleet bevat kalium
CitraFleet  bevat 5 mmol (of 195 mg) kalium. U moet dit met uw arts bespreken als u nierproblemen hebt of 
als u een kaliumbeperkt dieet moet volgen.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN'
Neem dit geneesmiddel altijd  precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u 
dat heeft verteld , want het kan zijn dat de ingreep in het ziekenhuis moet worden herhaald wanneer u uw 
darmen niet volledig hebt schoongespoeld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw 
arts..
Wees erop voorbereid dat u vaak dunne ontlasting kunt verwachten, op elk moment na het innemen 
van een dosis CitraFleet. 
Dit is normaal en laat zien dat het geneesmiddel werkt. Het is verstandig om 
ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot een toilet totdat de effecten zijn verdwenen.
Drink ruime hoeveelheden heldere vloeistoffen, bijvoorbeeld sportdranken (die de elektrolytenbalans 
in evenwicht brengen), heldere bouillon, kruidenthee, zwarte thee of koffie (d.w.z. zonder melk), 
verdund vruchtensap of water
, om uitdroging te voorkomen. Over het algemeen moet u proberen om elk 
uur 250 ml (een heel groot glas) te drinken, totdat de effecten van CitraFleet verdwenen zijn. Daarna moet u 
tot na de ingreep in het ziekenhuis heldere vloeistoffen drinken om uw dorst te lessen, of moet u de 
instructies van uw arts volgen.
Het is belangrijk dat u een speciaal dieet volgt (restenarme voeding) vanaf het moment dat je start met 
CitraFleet tot na de procedure. Volg altijd de voedingsinstructies van uw arts . Als u vragen heeft kunt u 
contact opnemen met uw arts of apotheker.
U mag binnen een periode van 24 uur niet meer dan de aanbevolen dosis innemen, tenzij uw arts u andere 
instructies geeft.
Behandelplan
Als het goed is, hebt u twee sachets CitraFleet gekregen. Elk sachet bevat één dosis voor een volwassene. 
De doses moeten met een tussenperiode van 6 - 8 uur worden ingenomen op de dag vóór de ingreep in het 
ziekenhuis.
AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:
Volwassenen (met inbegrip van ouderen) in de leeftijd van 18 jaar en ouder:
Dosis 1 ' moet worden ingenomen vóór 8 uur 's ochtends, VÓÓR HET ONTBIJT, op de ochtend van 
de dag vóór de ingreep:
-
Stap 1 ' Voeg de inhoud van 1 sachet toe aan een tas koud kraanwater (ongeveer 150 ml).
3
-
Stap 2 ' Roer gedurende 2 - 3 minuten. Als de vloeistof tijdens het roeren heet wordt, wacht 
dan tot hij is afgekoeld voordat u de hele oplossing opdrinkt. Als de oplossing klaar is, drink hem dan 
direct op. De oplossing zier er troebel uit.
Dosis 2 ' moet worden ingenomen tussen 2 uur en 4 uur 's middags, op dezelfde dag als dosis 1:
-
Neem op dezelfde manier in als hierboven is beschreven bij stap 1 en 2.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen' 
Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. De bekende bijwerkingen van CitraFleet worden hieronder beschreven en zijn gerangschikt volgens 
de frequentie waarmee ze optreden:
Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
Buikpijn.
Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten):
Opgezette buik, zich dorstig voelen, vervelend gevoel bij de anus en pijn in en rond de anus, vermoeidheid, 
slaapstoornis, hoofdpijn, droge mond, misselijkheid.
Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten):
Duizeligheid, braken, de ontlasting niet kunnen ophouden (ontlasting-incontinentie).
Andere bijwerkingen, waarvan de frequentie waarmee ze optreden niet bekend is (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Anafylaxie of overgevoeligheid, dit zijn ernstige allergische reacties. U moet direct naar een ziekenhuis gaan
wanneer u ademhalingsmoeilijkheden hebt, rood begint aan te lopen, of een ander symptoom hebt dat u laat 
denken dat u misschien een ernstige allergische reactie hebt.
Laag natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie), epilepsie, stuipen (toevallen), lage bloeddruk waardoor u 
zich bij het opstaan duizelig of onvast kunt voelen (orthostatische hypotensie), zich verward voelen, 
huiduitslag, waaronder galbulten (urticaria), jeuk (pruritus) en bloeding onder de huid (purpura).
Winderigheid (flatulentie) en pijn.
Dit geneesmiddel is bedoeld om u zeer regelmatige, dunne ontlasting te geven, vergelijkbaar met diarree. 
Als uw ontlasting echter problemen geeft na het innemen van dit geneesmiddel of als u zich er zorgen over 
maakt, neem dan contact op met uw arts.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, website: 'www.fagg.be'. Door bijwerkingen te 
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
4
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op 
het sachet na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier 
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhould van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
-
De werkzame stoffen in dit middel zijn 10,0 mg natriumpicosulfaat, 3,5 g licht magnesiumoxide en 
10,97 g watervrij citroenzuur per sachet.
-
De andere stoffen in dit middel zijn kaliumwaterstofcarbonaat, natriumsacharine, citroenaroma 
(citroenaroma, maltodextrine, tocoferol E307). Zie rubriek 2.
Hoe ziet CitraFleet eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
CitraFleet is een poeder voor drank in sachet, dat wordt geleverd in verpakkingen van 2, 50, 50 (25x2), 100, 
100 (50x2), 200, 200 (100x2), 500, 500 (250x2) of 1000 sachets die kristallen van wit poeder bevatten. Elk 
sachet bevat één dosis voor een volwassene. sachet bevat één dosis van 15,08 g voor een volwassene. Niet 
alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Casen Recordati, S.L
Autovía de Logro'o Km 13.300
50180 Zaragoza
Spanje
Lokale vertegenwoordiger
Kela Pharma nv
Industriepark West 68
BE 9100 Sint-Niklaas
Tel: 0.63.90
U kunt meer informatie over CitraFleet krijgen door contact op te nemen via het volgende e-
mailadres: 
e nquiries@casenfleet.com  
OP VERZOEK IS EEN GESPROKEN VERSIE, EEN AFDRUK IN GROTE LETTERS OF EEN 
VERSIE IN BRAILLE VERKRIJGBAAR.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Naam van de
Naam van het geneesmiddel
lidstaat
Denemarken
Citrafleet
Finland
CitraFleet, Jauhe oraaliliuosta varten, annospussissa
Frankrijk
CitraFleet, Poudre pour solution buvable en sachet-dose
5
Duitsland
CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen in einem 
Beutel
VK / Ierland
CitraFleet, Powder for oral solution in sachet
Italië
CitraFleet Polvere per soluzione orale in bustina
Noorwegen
Citrafleet, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose
Portugal
CitraFleet, Pó para solução oral em saqueta
Spanje
CitraFleet, Polvo para solución oral
Zweden
CitraFleet, Pulver till oral lösning i dospåse
Oostenrijk
CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
België
CitraFleet, poeder voor drank
Nederland
CitraFleet, poeder voor drank 
Hongarije
CitraFleet, Por bels'leges oldathoz 
IJsland
CitraFleet, mixtúruduft, lausn í skammtapoka
Luxemburg
CitraFleet, poudre pour solution buvable
Polen
CitraFleet, CitraFleet, (0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/saszetk', proszek do 
sporz'dzania roztworu doustnego 
Tsjechische Republiek
Citrafleet prá'ek pro perorální roztok 
Roemenië
CitraFleet pulbere pentru solu'ie oral'
Slowakije
CitraFleet, prá'ok na perorálny roztok vo vrecku
Griekenland
        CitraFleet, ' '  '  ' 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE439372
Afleveringwijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 15

6

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Citrafleet Poeder Drank 2 Zakjes

EUR

18.9200