U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Calcichew Comp 100x500mg1092766-30

Meer afbeeldingen

Calcichew Comp 100x500mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 21,73

Normale prijs: € 24,20

Extra informatie

Producent Takeda Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Osteoporose

 • Calciumsupplement, als adjuvans bij specifieke therapie bij de preventie en behandeling van osteoporose

Calciumtekort

 • Preventie en behandeling

Hyperfosfatemie

 • Fosfaatbinder
Gebruik

Calciumtekort

 • 1 tot 3 tabletten per dag
 • 1 tot 2 tabletten per dag

Osteoporose

 • 1 tot 3 tabletten per dag

Hyperfosfatemie

 • 2-8 g calcium per dag, te verdelen over 2-4 innamen.
 • De tabletten samen met de maaltijd innemen om het fosfaat in het voedsel te binden

Toedieningswijze

 • De tablet(ten) kauwen of opzuigen
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

calciumcarbonaat 1,26 g (500 mg calcium).

Contra-indicaties

• Ziekten en/of omstandigheden die leiden tot hypercalcemie en/of hypercalciurie• Nefrolithiase• Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de hulpstoffen

Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A12AA04
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Calcium speelt een essentiële rol in het organisme, niet alleen bij de opbouw en instandhouding van het skelet, waarin 99 % van het lichaamscalcium in minerale vorm wordt opgeslagen, maar ook bij talrijke andere fysiologische processen.
 • Calcium activeert een reeks enzymatische reacties en is belangrijk voor het evenwicht van de electrolytenbalans, de overdracht van zenuwimpulsen, spiercontracties en de hartfunctie.
 • Calcium beïnvloedt de permeabiliteit en potentialen van celmembranen en komt tussen in de bloedstolling. Hoewel het lichaam beschikt over talrijke mechanismen om de calciumhomeostase te verzekeren, kan calciumsuppletie nodig zijn.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Calci-Chew 500 mg kauwtabletten
calcium
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Calci-Chew 
zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is Calci-Chew en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Calci-Chew inneemt 
3.
Hoe wordt Calci-Chew ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Calci-Chew
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS CALCI-CHEW EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Calci-Chew zijn kauwtabletten die calcium bevatten, hetgeen belangrijk is voor de botvorming. Calci-
Chew wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van calciumtekort, en als supplement in 
combinatie met een specifieke behandeling van botontkalking (osteoporose). Calci-chew wordt ook op
voorschrift van uw arts gebruikt als fosfaatbinder bij patiënten met een grote hoeveelheid fosfaat in 
hun bloed.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALCI-CHEW INNEEMT
Neem Calci-Chew niet in
-
als u grote hoeveelheden calcium in het bloed  of in de urine heeft.
-
als u nierstenen heeft.
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor calcium of voor één van de andere bestanddelen van 
Calci-Chew.
Wees extra voorzichtig met Calci-Chew
-
als u een verminderde nierfunctie heeft of in het verleden nierstenen heeft gehad. Raadpleeg uw 
arts. 
-
als u hoge dosissen calcium inneemt en bovendien producten gebruikt die vitamine D bevatten. 
Raadpleeg uw arts.
-
als u hoge dosissen calcium inneemt en bovendien geneesmiddelen tegen maagzuur gebruikt. 
Raadpleeg uw arts.
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
1
Calciumcarbonaat kan interfereren met de absorptie van gelijktijdig toegediende 
tetracyclinepreparaten. Daarom moeten tetracyclinepreparaten minstens 2 uur voor of 4 tot 6 
uur na de orale inname van Calci-Chew toegediend worden.
Geneesmiddelen die bifosfonaten bevatten, moeten ten minste 1 uur vóór de inname van Calci-Chew 
ingenomen worden. 
Calcium kan het effect van levothyroxine verminderen. Daarom moet levothyroxine minstens 4 uur 
voor of 4 uur na Calci-Chew worden ingenomen.
Het effect van chinolonantibiotica kan afnemen als ze op hetzelfde moment als calcium worden 
ingenomen. Neem chinolonantibiotica 2 uur voor of 6 uur na de inname van Calci-Chew in.
Andere geneesmiddelen die Calci-Chew kunnen beïnvloeden of door Calci-Chew beïnvloed kunnen 
worden zijn: thiazide diuretica en hartglycosiden.
Inname van Calci-Chew met voedsel en drank
Calci-Chew kan worden ingenomen met of zonder voedsel en drank.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Tijdens de zwangerschap mag de dagelijkse inname calcium van 1500 mg (inclusief voedsel 
en de inname van supplementen) niet overschreden worden. Als u zwanger bent, mag Calci-
Chew gebruikt worden in geval van calciumtekort.
Calcium wordt uitgescheiden in de moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen 
om machines te bedienen. Een effect is echter onwaarschijnlijk.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Calci-Chew
Calci-Chew bevat isomalt (E953). Als u door uw arts werd verteld dat u sommige suikers niet kunt 
verdragen, raadpleeg dan uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen. 
3.
HOE WORDT CALCI-CHEW INGENOMEN
Volg bij het innemen van Calci-Chew nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts 
of apotheker. De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 500-1500 mg calcium per dag, en voor 
kinderen is de gebruikelijke dosering 500-1000 mg calcium per dag. De tablet mag gekauwd of 
opgezogen worden. 
Wat u moet doen als u meer van Calci-Chew heeft ingenomen dan u zou mogen 
Wanneer u te veel van Calci-Chew heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calci-Chew in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Calci-Chew bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
2
Soms (treedt op bij minder dan 1 op 100 patiënten): Veel te hoge hoeveelheden calcium in het bloed of 
in de urine kunnen voorkomen met hoge dossissen.
Zelden (treedt op bij minder dan 1 op 1.000 patiënten): Verstopping, winderigheid, misselijkheid, 
maagpijn, diarree.
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten): Jeuk en huiduitslag. Melk-
alkalisyndroom (wordt doorgaans alleen vastgesteld als overmatige hoeveelheden calcium werden 
ingenomen), de symptomen zijn: frequente aandrang om te plassen, hoofdpijn, verlies van eetlust, 
misselijkheid of braken, ongewone vermoeidheid of zwakte, samen met verhoogde 
calciumconcentraties in het bloed en nierfalen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U CALCI-CHEW
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
Gebruik Calci-Chew niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na EXP. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Tablettencontainer: Bewaren beneden 30°C. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden ter 
bescherming tegen vocht.
Blisterverpakking: Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter 
bescherming tegen vocht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Calci-Chew
-
Het werkzame bestanddeel in één tablet is 1250 mg calciumcarbonaat (overeenkomend met 
500 mg calcium)
-
De andere bestanddelen zijn : 
Xylitol (E967)
Povidone
Isomalt (E953)
Smaakstof (sinaasappel)
Magnesiumstearaat
Sucralose (E955)
Mono- en diglyceriden van vetzuren
Hoe ziet Calci-Chew er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Calci-Chew zijn witte, ronde kauwtabletten.
Verpakkingsgrootten : 
Tablettencontainer : 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 en 180 tabletten.
Blisterverpakking: 50 x 1 tabletten (unit dose)
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
3
Afleveringswijze
Vrij 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant :
Tabletten in tablettencontainer:
Takeda Nycomed AS
Drammensveien 852, P.O. Box 205
1372 Asker, Noorwegen
of
Takeda Pharma AS
55B Jaama Street,
63308 Polva, Estland
Tabletten  in blisterverpakking:
Tjoapack B.V.
Columbusstraat 4
7825 VR Emmen, Nederland
Registratienummer
Tablettencontainer: BE 150071
Blisterverpakking: BE 339595
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen
België: Calci-Chew
Finland: Calcichew appelsiini 500 mg purutabletti
Griekenland: Calcioral 
Luxemburg: Calcichew
Nederland: Calci-Chew 500 mg
Spanje: Mastical
Zweden: Calcitugg 500 mg
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 15.
4
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Calci-Chew zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.Wat bevat Calci-Chew

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Calcichew Comp 100x500mg

EUR

24.2000