U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Cacit 1000 Bruistabletten Tube 30 X 1000mg1218460-30

Meer afbeeldingen

Cacit 1000 Bruistabletten Tube 30 X 1000mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 12,33

fabrieksprijs: € 13,76

Details

Cacit wordt gebruikt bij de bestrijding van kalkgebrek:· als aanvullende behandeling bij slechte verkalking van botten, zowel bij kinderen (men spreekt dan over rachitis) als bij volwassenen (men spreekt dan over osteomalacie) · bij gestoorde kalkopname, zoals na het verwijderen van gedeelten van maag of darm · als aanvullende behandeling bij botontkalking of osteoporose (zoals na de overgang bij vrouwen en bij mannen en vrouwen op hoge leeftijd) · bij aanvallen van spierkrampen (tetanie) die een gevolg zijn van een te kleine hoeveelheid calcium in het bloed Cacit wordt ook gebruikt als aanvulling op de dagelijkse voeding, wanneer de inname van kalk via voedsel onvoldoende is of de behoefte aan kalk verhoogd is. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij kinderen in de groei, bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, en bij ouderen.

Extra informatie

Producent Theramex Ireland Limited
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Bestrijding van kalkgebrek

Gebruik

Dosering volwassenen:· Bij kalkgebrek is de hoeveelheid 2 tot 6 maal 1 tablet Cacit 500 mg per dag, of 1 tot 3 maal 1 tablet Cacit 1000 mg per dag. · Bij osteoporose of botontkalking en als aanvulling op de voeding is de hoeveelheid 1 tot 3 maal 1 tablet Cacit 500 mg per dag, of 1 tablet Cacit 1000 mg per dag. Dosering kinderen: · 6 tot 10 jaar oud: 1 tablet Cacit 500 mg per dag. · Meer dan 10 jaar oud: 1 tablet Cacit 1000 mg per dag Cacit is bestemd voor oraal gebruik (inname via de mond). De bruistabletten moeten worden opgelost in een half glas water (100 ml of meer). De oranje gekleurde drank moet opgedronken worden onmiddellijk nadat de gasbelletjes verdwenen zijn. Bij langer wachten kan in het glas een neerslag ontstaan.

Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Cacit 1000 mg: calciumcarbonaat 2500 mg (= 1000 mg elementair calcium)Hulpstoffen met bekend effect: dit geneesmiddel bevat 5,25 mg natrium en 2mg zonnegeel (E110) per tablet. Andere ingrediënten: citroenzuur, natriumcyclamaat, saccharinenatrium, E110 zonnegeel, natuurlijk sinaasappelaroma

Contra-indicaties

· Hypercalciëmie, hypercalciurie, calcilithiasis.· Langdurige immobilisatie gepaard met hypercalciurie en/of hypercalciëmie. Vitamine D- en calcium-behandeling mogen in dergelijke gevallen slechts worden hernomen wanneer de patiënt weer mobiel is. · Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A12AA04
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Calcium speelt een essentiële rol in het organisme, niet alleen bij de opbouw en instandhouding van het skelet, waarin 99 % van het lichaamscalcium in minerale vorm wordt opgeslagen, maar ook bij talrijke andere fysiologische processen.
  • Calcium activeert een reeks enzymatische reacties en is belangrijk voor het evenwicht van de electrolytenbalans, de overdracht van zenuwimpulsen, spiercontracties en de hartfunctie.
  • Calcium beïnvloedt de permeabiliteit en potentialen van celmembranen en komt tussen in de bloedstolling. Hoewel het lichaam beschikt over talrijke mechanismen om de calciumhomeostase te verzekeren, kan calciumsuppletie nodig zijn.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdf[Type text]
[Type text]
10H15
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Cacit 500 mg, bruistabletten
Cacit 1000 mg, bruistabletten
calciumcarbonaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in 
voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft 
verteld.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter 
1.
Wat is Cacit en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe gebruikt u dit middel'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel'
6.
Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1.
WAT IS CACIT 500 mg EN CACIT 1000 mg EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
Cacit 500 mg en Cacit 1000 mg behoren tot de groep van de calciumzouten. Cacit wordt gebruikt bij de bestrijding
van kalkgebrek:
' als aanvullende behandeling bij slechte verkalking van botten, zowel bij kinderen (men spreekt dan over 
rachitis) als bij volwassenen (men spreekt dan over osteomalacie)
' bij gestoorde kalkopname, zoals na het verwijderen van gedeelten van maag of darm
' als aanvullende behandeling bij botontkalking of osteoporose (zoals na de overgang bij vrouwen en bij 
mannen en vrouwen op hoge leeftijd)
' bij aanvallen van spierkrampen (tetanie) die een gevolg zijn van een te kleine hoeveelheid calcium in het 
bloed
Cacit wordt ook gebruikt als aanvulling op de dagelijkse voeding, wanneer de inname van kalk via voedsel 
onvoldoende is of de behoefte aan kalk verhoogd is. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij kinderen in de groei, bij vrouwen
die zwanger zijn of borstvoeding geven, en bij ouderen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG 
MEE ZIJN'

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
' Het calciumgehalte in uw bloed en urine is te hoog of u heeft nierstenen gehad
' U moet gedurende langere tijd het bed houden en het calciumgehalte in uw bloed en/of urine is te hoog (inname
van calcium en van vitamine D mag pas worden hervat als u weer op de been bent)
' U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek
6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
' als uw nieren niet goed werken
' als u nierstenen heeft gehad
' als u gelijktijdig met Cacit grote hoeveelheden vitamine D (meer dan 400 eenheden per dag) inneemt

10H15
' als u gelijktijdig met Cacit bepaalde geneesmiddelen voor het hart inneemt.
Bijzondere voorzorgen (controle van het kalkgehalte in bloed en/of urine) kunnen nodig zijn.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is
geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Cacit 500 mg of Cacit 1000 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw arts of 
apotheker. 
' Als u tetracyclines (een soort antibioticum) gebruikt, zou u deze ten minste 2 uur vóór of 4 tot 6 uur na de inname 
van Cacit 500 mg of Cacit 1000 mg moeten innemen. Calciumcarbonaat kan de opname van 
tetracyclinepreparaten beïnvloeden wanneer ze gelijktijdig ingenomen worden.
' Geneesmiddelen die bisfosfonaten (gebruikt bij de behandeling van osteoporose) of natriumfluoride (gebruikt ter 
versterking van het tandglazuur) bevatten, moeten ten minste 1 uur vóór de inname van Cacit 500 mg of Cacit 
1000 mg ingenomen worden.
' Gelijktijdige inname van Cacit 500 mg of Cacit 1000 mg met levothyroxine (geneesmiddel gebruikt bij 
schildklierproblemen) kan de werking van levothyroxine verminderen. Daarom moet tussen de inname van beide 
geneesmiddelen ten minste 4 uur liggen.
' Chinolonen (bepaalde antibiotica) kunnen een verminderde werking hebben bij gelijktijdige inname met Cacit 
500 mg of Cacit 1000 mg. Daarom moeten deze geneesmiddelen 2 uur vóór of 6 uur na de inname van Cacit 500 
mg of Cacit 1000 mg worden ingenomen.
' Andere geneesmiddelen die Cacit 500 mg of Cacit 1000 mg kunnen beïnvloeden of door Cacit 500 mg of Cacit 
1000 mg beïnvloed kunnen worden, zijn:
- thiazide diuretica (gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk of oedeem) 
- hartglycosiden (gebruikt bij de behandeling van hartstoornissen) 
- vitamine D
Als u een van bovenstaande geneesmiddelen inneemt, zal uw arts u verdere instructies geven.
Zwangerschap,borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Cacit mag worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding, maar volg precies de richtlijnen van uw arts. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen nadelige gevolgen bekend.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Cacit bevat zonnegeel (E110) en kan daardoor allergische reacties veroorzaken.
Cacit bevat geen suiker en weinig zout (5 mg). Daarom mogen deze tabletten, indien nodig, ook gegeven worden aan 
mensen met suikerziekte (diabetes mellitus) of mensen die een zoutarm dieet volgen.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft 
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Cacit is bestemd voor oraal gebruik (inname via de mond). De bruistabletten moeten worden opgelost in een half glas 
water (100 ml of meer). De oranje gekleurde drank moet opgedronken worden onmiddellijk nadat de gasbelletjes 
verdwenen zijn. Bij langer wachten kan in het glas een neerslag ontstaan. 
Dosering volwassenen:
' Bij kalkgebrek is de hoeveelheid 2 tot 6 maal 1 tablet Cacit 500 mg per dag, of 1 tot 3 maal 1 tablet Cacit 
1000 mg per dag.

10H15
' Bij osteoporose of botontkalking en als aanvulling op de voeding is de hoeveelheid 1 tot 3 maal 1 tablet Cacit 
500 mg per dag, of 1 tablet Cacit 1000 mg per dag.
Dosering kinderen
' 6 tot 10 jaar oud: 1 tablet Cacit 500 mg per dag.
Meer dan 10 jaar oud: 1 tablet Cacit 1000 mg per dag
Neem altijd het aantal tabletten dat uw arts voorschrijft. Soms kunnen controles van het kalkgehalte in bloed en urine 
nodig zijn (zie 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel).
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Cacit moet gebruiken.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt' 
Wanneer u te veel van Cacit heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (( 05.245).
Als u te veel hebt ingenomen, kan dit leiden tot te grote hoeveelheden calcium in het bloed. U moet dan stoppen met 
het innemen van calcium en veel water (laten) drinken, maar nooit melk.
De symptomen van te grote hoeveelheden calcium in het bloed zijn: gebrek aan eetlust, dorst, misselijkheid, braken, 
verstopping, buikpijn, spierzwakte, vermoeidheid, mentale stoornissen, verhoogd gevoel van dorst, verhoogde 
hoeveelheid urine, botpijn, nierstenen en, in ernstige gevallen, hartritmestoornissen. Een extreem teveel aan calcium 
in het bloed kan resulteren in coma en overlijden. Constant hoge calciumspiegels kunnen leiden tot onherstelbare 
nierschade en verharding van de zachte weefsels in het lichaam. Als gevolg van te grote hoeveelheden calcium in het 
bloed kan ook het melkalkalisyndroom optreden. De symptomen hiervan zijn: vaak moeten urineren, voortdurende 
hoofdpijn, voortdurend gebrek aan eetlust, misselijkheid of braken, ongewone vermoeidheid of zwakheid, verhoogd 
calciumgehalte in de urine, alkalose en nierbeschadiging.
Behandeling: De behandeling met calcium moet stopgezet worden. De behandeling met thiazide diuretica, vitamine D
en cardiale glycosiden moet ook stopgezet worden.
Bij patiënten met verstoord bewustzijn moet de maag worden geledigd en moet vocht worden toegediend. Afhankelijk
van de ernst zal de arts verdere maatregelen nemen. 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken'
Als u een dosis bent vergeten in te nemen, kunt u deze overslaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in 
te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Neem contact met uw arts of apotheker voor het stoppen met het innemen van dit middel
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
'
Verstopping, winderigheid, misselijkheid, maagpijn en diarree komen zelden voor.
'
Bij langdurige behandeling met hoge doses kan het calciumgehalte in de urine verhoogd zijn en, in zeldzame 
gevallen, ook in het bloed. 
'
Vooral patiënten die ooit allergische reacties hebben gehad kunnen last krijgen van jeuk, uitslag en netelroos.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie

10H15
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 
geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.  Na gebruik de verpakking
zogvuldig sluiten. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na Exp. Daar 
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u 
met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en 
komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel' 
De werkzame stof in dit middel is calciumcarbonaat 1250 mg (= 500 mg elementair calcium) voor Cacit 500 mg en 
calciumcarbonaat 2500 mg (= 1000 mg elementair calcium) voor Cacit 1000 mg.
De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur, natriumcyclamaat, sacharinenatrium, zonnegeel E110, natuurlijk 
sinaasappelaroma.
Hoe ziet Cacit eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Cacit 500 mg is verpakt in tablettencontainers met 20 bruistabletten. Cacit 1000 mg is verpakt in dozen met 3 
tablettencontainers met elk 10 bruistabletten. De bruistabletten zijn rond, glad, lichtroze gespikkeld en met een lichte 
fruitgeur. Cacit wordt uitsluitend als drank ingenomen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning
Warner Chilcott Pharmaceuticals SPRL
Rue du Travail, 16, 4460 Grâce-Hollogne
België
( 0800-21150 (9 - 17 h)
Fabrikant
Hermes Pharma Ges.m.b.H
Neutorgasse 4 - 8
A-1010 Wien
Oostenrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Cacit 500 mg: BE149134
Cacit 1000 mg: BE169181
Afleveringswijze:
Vrij verkrijgbaar.

10H15
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.

Vrij verkrijgbaar.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Cacit 1000 Bruistabletten Tube 30 X 1000mg

EUR

13.7600