U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Asa 100 Eg Comp Maagsapresistente 168 X 100mg3040532-31

Meer afbeeldingen

Asa 100 Eg Comp Maagsapresistente 168 X 100mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 7,51

fabrieksprijs: € 8,40

Extra informatie

Producent Eg Nv
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Secundaire preventie van myocardinfarct
 • Preventie van cardiovasculaire morbiditeit bij patiënten die lijden aan stabiele angina pectori
 • Voorgeschiedenis van onstabiele angina pectoris, behalve tijdens de acute fase
 • Preventie van occlusie van de bypass na aorta-coronaire bypass
 • Coronaire angioplastiek, behalve tijdens de acute fase
 • Secundaire preventie van transiënte ischemische aanvallen en ischemische cerebrovasculaire, op voorwaarde dat intracerebrale bloedingen zijn uitgesloten
Gebruik

Volwassen en kinderen > 16 jaar

 • 100 mg 1 x per dag
 • Tot 300 mg per dag in bepaalde gevallen

Wijze van toediening

 • Neem de tablet volledig in met een 1/2 glas water
 • Niet pletten of kauwen (maagsapresistent omhulsel).
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Zie ook:
Syndroom van Reye

Vaak

 • Verhoogde neiging tot bloeding.
 • Dyspepsie.
Actieve stof B01AC06
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Acetylsalicylzuur is een bloedplaatjesaggregatie remmer waarvan de werking algemeen wordt toegeschreven aan een onomkeerbare acetylering van cyclooxygenase door acetylsalicylzuur. Vandaar treedt er een inhibitie van de tromboxaan A2 (TXA2) synthese op.
 • Het anti-aggregerend effect houdt aan gedurende de volledige levensduur van trombocyten (7 tot 10 dagen). Het remmend effect raakt niet uitgeput tijdens langdurige behandelingen en de enzymatische activiteit begint opnieuw bij vernieuwing van de bloedplaatjes 24 tot 48 uur na onderbreking van de behandeling.
 • Acetylsalicylzuur heeft ook een analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire werking, maar dit in dosissen hoger dan deze die hier zijn voorgesteld.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
ASA 100 EG 100 mg maagsapresistente tabletten
Acetylsalicylzuur
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts. 
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter 
1.
Waarvoor wordt ASA 100 EG ingenomen'
2.
Wanneer mag u ASA 100 EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u ASA 100 EG in'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u ASA 100 EG'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt ASA 100 EG ingenomen'
ASA 100 EG bevat acetylsalicylzuur, dat in lage doses behoort tot een groep geneesmiddelen die
antibloedplaatjesgeneesmiddelen   genoemd   worden.   Bloedplaatjes   zijn   kleine   cellen   die   het   bloed
helpen   stollen   en   verantwoordelijk   voor   trombose.   Wanneer   er   een   bloedklonter   optreedt   in   een
slagader dan stopt het bloed met stromen en sluit het de zuurstofaanvoer af. Als dit in het hart gebeurt,
dan kan het een hartaanval of angina veroorzaken; in de hersenen kan het een beroerte veroorzaken.
ASA  100  EG   wordt   gebruikt   om  het   risico  op  de   vorming  van  bloedklonters  te  verminderen  en
voorkomt daarmee verdere:
-
hartaanvallen
-
beroertes
-
cardiovasculaire problemen bij patiënten die lijden aan stabiele of onstabiele angina (een soort
pijn in de borstkas). 
ASA 100 EG wordt ook gebruikt om de vorming van bloedklonters te voorkomen bij patiënten die
bepaalde soorten hartingrepen hebben ondergaan om de bloedvaten te verbreden of te deblokkeren.
Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij spoedgevallen. Het kan uitsluitend gebruikt worden als
een preventieve behandeling.
2.
Wanneer mag u ASA 100 EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u ASA 100 EG niet innemen'
-
U bent allergisch voor acetylsalicylzuur of voor één van de stoffen die in ASA 100 EG zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
-
U bent allergisch voor andere salicylaten of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen
(NSAID's). NSAID's worden vaak gebruikt voor artritis of reuma en pijn.

Bijsluiter
-
U heeft een astma-aanval of zwelling van bepaalde lichaamsdelen gehad vb. gezicht, lippen,
keel of tong (angio-oedeem) na het gebruiken van salicylaten of NSAID's.
-
U heeft nu een zweer in uw maag of dunne darm of enig ander soort bloeding zoals een beroerte
of heeft dit ooit gehad.
-
U had ooit bloedstollingsproblemen.
-
U heeft ernstige lever- of nierproblemen.
-
U bent in de 3 laatste maanden van uw zwangerschap; u mag geen doseringen van meer dan
100 mg per dag gebruiken (zie rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding').
-
U gebruikt het geneesmiddel methotrexaat (vb. voor kanker of reumatoïde artritis) in doseringen
van meer dan 15 mg per week.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ASA 100 EG'
Neem contact op met uw arts voordat u ASA 100 EG inneemt.
-
Als u problemen heeft met uw nieren, lever of hart.
-
Als u (ooit) problemen heeft (gehad) met uw maag of dunne darm.
-
Als u een hoge bloeddruk heeft.
-
Als u astmatisch bent, hooikoorts, neuspoliepen of andere chronische ademhalingsziekten heeft;
acetylsalicylzuur kan een astma-aanval uitlokken.
-
Als u ooit jicht heeft gehad.
-
Als u hevige menstruatie heeft.
Gelieve  onmiddellijk uw arts te raadplegen indien uw symptomen erger  worden of u ernstige  of
onverwachte bijwerkingen ervaart zoals ongewone bloedingen, ernstige huidreacties of andere tekenen
van ernstige allergie (zie rubriek 'Mogelijke bijwerkingen').
Informeer uw arts als u van plan bent een operatie te ondergaan (zelfs een kleine ingreep zoals het
trekken van een tand) want acetylsalicylzuur verdunt het bloed en er kan dan een verhoogd risico op
bloeding zijn. 
Acetylsalicylzuur kan het syndroom van Reye veroorzaken als het wordt toegediend aan kinderen. Het
syndroom van Reye is een zeer zeldzame ziekte die de hersenen en lever aantast en levensbedreigend
kan zijn. Daarom mag ASA 100 EG niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij op
doktersadvies.
Zorg ervoor dat u niet uitgedroogd geraakt (u kan dorst hebben met een droge mond) aangezien het
gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur een verslechtering van de nierfunctie kan veroorzaken.
Dit geneesmiddel is niet geschikt als pijnstiller of koortsverlagend middel.
Als één van bovenstaande punten voor u van toepassing is, of indien u twijfelt, raadpleeg dan uw arts
of apotheker.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast ASA 100 EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Het effect van de behandeling kan beïnvloed worden als acetylsalicylzuur tegelijkertijd gebruikt wordt
met bepaalde andere geneesmiddelen voor:
-
verdunnen van bloed/voorkomen van bloedklonters (vb. warfarine, heparine, clopidogrel)
-
afstoting van organen na transplantatie (ciclosporine, tacrolimus)
-
hoge bloeddruk (vb. diuretica en ACE-inhibitoren)
-
regelen van de hartslag (digoxine)
-
manisch-depressieve ziektes (lithium)
-
pijn en ontsteking (vb. NSAID's zoals ibuprofen of steroïden)

Bijsluiter
-
jicht (vb. probenecid)
-
epilepsie (valproaat, fenytoïne)
-
glaucoom (acetazolamide)
-
kanker of reumatoïde artritis (methotrexaat; in doseringen minder dan 15 mg per week)
-
diabetes (vb. glibenclamide)
-
depressie (selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRIs) zoals sertraline of paroxetine)
-
gebruik als hormoonvervangende therapie wanneer de bijnieren of hypofyse werden vernietigd
of verwijderd, of om ontsteking te behandelen, waaronder reumatische ziekten en ontsteking
van de ingewanden (corticosteroïden)
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Het drinken van alcohol kan het risico op maagdarmbloeding verhogen en de bloedingstijd verlengen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangere   vrouwen   mogen   geen   acetylsalicylzuur   gebruiken   tijdens   hun   zwangerschap,   tenzij   op
advies van hun arts. 
Het   gebruik   van  ASA  100   EG   wordt   niet   aanbevolen   als   u   in   de   3   laatste   maanden   van   uw
zwangerschap bent, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven en dan mag de dagelijkse dosering
niet meer dan 100 mg bedragen (zie rubriek 'Wanneer mag u ASA 100 EG niet gebruiken). Normale
of hoge doseringen van dit geneesmiddel tijdens de laatste maanden van de zwangerschap kunnen
ernstige complicaties veroorzaken bij moeder of baby.
U dient geen acetylsalicylzuur te gebruiken als u borstvoeding geeft, tenzij op advies van uw arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
ASA 100 EG heeft waarschijnlijk geen effect op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
bedienen.
3.
Hoe neemt u ASA 100 EG in'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts u dat heeft
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen
Ter voorkoming van hartaanvallen: 
-
De gebruikelijke dosis is 100 mg eenmaal daags.
Ter voorkoming van beroertes: 
-
De gebruikelijke dosis is 100 mg eenmaal daags.
Ter voorkoming van cardiovasculaire problemen bij patiënten die lijden aan stabiele of onstabiele
angina (een soort pijn in de borstkas): 
-
De gebruikelijke dosis is 100 mg eenmaal daags. 
Ter voorkoming van het vormen van bloedklonters na bepaalde soorten hartingrepen: 
-
De gebruikelijke dosis is 100 mg eenmaal daags.
De gebruikelijke dosering op lange termijn is 100 mg (een tablet) eenmaal daags. ASA 100 EG mag
niet aan hogere doses gebruikt worden tenzij de arts u dit heeft geadviseerd, en de voorgeschreven
dosis mag niet meer dan 300 mg bedragen.
Ouderen  

Bijsluiter
Hetzelfde als voor volwassenen. In het algemeen zou acetylsalicylzuur met voorzichtigheid moeten worden
gebruikt bij oudere patiënten die gevoeliger zijn voor bijwerkingen. De behandeling dient regelmatig te
worden herbekeken.
Kinderen  
Acetylsalicylzuur mag niet worden toegediend aan kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar, tenzij
voorgeschreven door een arts (zie rubriek 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Acetylsalicyl acid
EG').
Wijze van toediening  
Voor oraal gebruik.
De tabletten dienen in hun geheel ingenomen worden met voldoende water ( glas water). De tabletten
hebben een maagsapresistent omhulsel dat voorkomt dat de darmen worden geïrriteerd, en dient daarom niet
te worden verbrijzeld, gebroken of gekauwd. 
Heeft u te veel van ASA 100 EG ingenomen' 
Wanneer u (of iemand anders) per ongeluk te veel van ASA 100 EG heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245), of ga naar de
dichtstbijzijnde spoedgevallendienst. Toon de overblijvende tabletten of de lege verpakking aan de
arts. 
Symptomen  van  een overdosis kunnen  zijn:   oorsuizen,  gehoorproblemen,  hoofdpijn,  duizeligheid,
verwarring,   misselijkheid,   braken   en   buikpijn.   Een  grote   overdosis  zou  kunnen   leiden  tot   sneller
ademen dan normaal (hyperventilatie), koorts, overdadig zweten, rusteloosheid, stuipen, hallucinaties,
lage bloedsuiker, coma en shock. 
Bent u vergeten ASA 100 EG in te nemen'
Indien u een dosis vergeet in te nemen, wacht dan tot het tijd is voor uw volgende dosis en ga dan
verder zoals in het begin. 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook ASA 100 EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als u een van onderstaande bijwerkingen krijgt, stop dan met het gebruik van ASA 100 EG en
contacteer onmiddellijk een arts:
-
Plotseling piepende ademhaling, zwelling van uw lippen, gezicht of lichaam, rash, flauwvallen
of slikmoeilijkheden (ernstige allergische reactie). 
-
Rood worden van de huid met blaren of afschilfering wat gepaard kan gaan met hoge koorts en
gewrichtspijn. Dit zou erythema multiforme, het Stevens-Johnson syndroom of syndroom van
Lyell kunnen zijn. 
-
Ongewone bloeding, zoals het ophoesten van bloed, bloed in uw braaksel of urine, of zwarte
stoelgang.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij 1 tot 10 van de 100 patiënten):
-
Indigestie
-
Verhoogde neiging tot bloedingen

Bijsluiter
S
  oms voorkomende bijwerkingen  ( kan voorkomen bij 1 tot 10 van de 1.000 patiënten): 
-
Netelroos
-
Loopneus
-
Ademhalingsmoeilijkheden
Zelden voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten):
-
Ernstige bloeding in de maag of darmen, hersenbloeding; gewijzigd aantal bloedcellen
-
Misselijkheid en braken 
-
Krampen in de onderste luchtwegen, astma-aanval
-
Ontsteking in de bloedvaten
-
Kneuzing met paarse vlekken (cutane bloeding) 
-
Ernstige  huidreacties zoals rash bekend als erythema   multiforme   en  zijn  levensbedreigende
vormen Stevens-Johnson syndroom en syndroom van Lyell 
-
Overgevoeligheidsreacties, zoals zwellen van vb. lippen, gezicht of lichaam, of shock
-
Abnormaal hevige of lange menstruatieperiodes 
Bijwerkingen met onbekende frequentie
-
Oorsuizen (tinnitus) of verminderd hoorvermogen
-
Hoofdpijn
-
Duizeligheid (vertigo)
-
Zweren in maag of dunne darm en perforatie
-
Verlengde bloedingstijd
-
Verstoorde nierfunctie
-
Verstoorde leverfunctie
-
Hoog urinezuurgehalte in het bloed
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via  de website:  www.fagg.be.  Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u ASA 100 EG'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Tablettencontainer: De container zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of
tablettencontainer/blisterverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in ASA 100 EG'

Bijsluiter
De werkzame stof in ASA 100 EG is acetylsalicylzuur. Elke maagsapresistente tablet bevat 100 mg
acetylsalicylzuur.
De andere stoffen in ASA 100 EG zijn: 
Tabletkern: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, stearinezuur;
Filmomhulling: methacrylzuur - ethylacrylaat copolymeer (1:1), polysorbaat 80, natriumlaurylsulfaat,
triethylcitraat, talk.
Hoe ziet ASA 100 EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
ASA 100 EG maagsapresistente tabletten 100 mg zijn ronde, witte, biconvexe filmomhulde tabletten
met een diameter van 7,2 mm.
Verpakkingsgrootten:
Blisterverpakkingen: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 168, 266 maagsapresistente tabletten.
Tablettencontainers: 10, 30, 50, 100, 500 maagsapresistente tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
1) Actavis Limited - BLB 016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta
2) Balkanpharma Dupnitsa AD - 3, Samokovsko Schosse Str. - 2600 Dupnitsa - Bulgarije
3) Actavis ehf - Reykjavíkurvegur 78 - 220 Hafnarfjördur - Ijsland 
4) STADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 ' 61118 Bad Vilbel - Duitsland
5) Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH - Göllstrasse 1 - 84529 Tittmoning - Duitsland
6) STADA Arzneimittel GmbH - Muthgasse 36 - 1190 Wenen - Oostenrijk
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
AT
Thrombostad Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten
BE
ASA 100 EG 100 mg maagsapresistente tabletten
CZ
STACYL 100 mg enterosolventni tablet
DE
ASS AL Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten
IT
ACIDO ACETILSALICILICO EG
LU
ASA 100 EG 100 mg comprimés gastro-résistants
SE
Tianzakt
SK
STADAPYRIN 100 mg gastrorezistentné tablety
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Blisterverpakking (PVC/PVDC/Aluminium)
BE426474
Tablettencontainer (HDPE) met plastic cap (LDPE)
BE426483
Tablettencontainer (LDPE) met plastic cap (PP)
BE426492
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is goedgekeurd op 14 /herzien op  15.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Asa 100 Eg Comp Maagsapresistente 168 X 100mg

EUR

8.4000