U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Acetylcysteine Eg Sach 10x600mg1286269-30

Meer afbeeldingen

Acetylcysteine Eg Sach 10x600mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 5,37

fabrieksprijs: € 6,02

Extra informatie

Producent Eg Nv
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Chronische bronchitis

 • In geval van chronische bronchitis (met behoud van een minimale longfunctie ±50 % van de normale waarde), is een behandeling op lange termijn met acetylcysteïne geïndiceerd om het risico op en de ernst van de exacerbaties te verminderen.

Mucoviscidose

 • In geval van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen

Acute aandoeningen van de luchtwegen

 • Voorgesteld als symptomatische behandeling voor het fluïdiseren van muceuze en mucopurulente secreties bij aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen
Gebruik

Acute aandoeningen luchtwegen

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen
 • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen

Chronische bronchitis

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 600 mg per dag in 1 tot 3 inname
 • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 inname

Mucoviscidose

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag
 • Kinderen van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag

Toedieningswijze

 • In een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen
 • Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt
 • Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd
 • Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam de andere helft binnen de 24 uur te gebruiken)
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Acetylcysteine EG 600 mg, zakjes:

 • Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne, overeenkomend met respectievelijk 600 mg per zakje.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aspartaam (E951) – zonnegeel FCF (E110) – citroensmaak – sorbitol (E420)
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Vaak

 • Nausea.
Actieve stof R05CB01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Acetylcysteïne oefent een fluïdiserende activiteit uit op muceuze en mucopurulente secreties door depolymerisatie van mucoproteïnen en macromoleculen van nucleïnezuren. Deze activiteit is gebonden aan de thiolgroep die disulfidebindingen verbreekt en daardoor de viscositeit van de secreties vermindert. Hierdoor vergemakkelijkt acetylcysteïne de evacuatie van viskeuze secreties die het ophoesten bemoeilijken.
 • Als reducerend cysteïnederivaat met een vrije thiolgroep herstelt acetylcysteïne, door de aanvoer van cysteïne, de concentratie van glutathion.
 • Als anti-oxiderende substantie kan acetylcysteïne de vrije radicalen van bepaalde moleculen (radicalen: vrij zuurstof, superoxyde-anion en het hydroxylradicaal) binden. Door deze eigenschappen, precursor van glutathion en antioxydans, verhoogt acetylcysteïne de anti-elastase-activiteit van het alfa-1-antitrypsine. Ook de mucociliaire klaring wordt verhoogd.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Acetylcysteine EG 200 mg, granulaat voor drank
Acetylcysteine EG 600 mg, granulaat voor drank

acetylcysteïne
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel  altijd  precies zoals beschreven in deze  bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. 
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
'
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Acetylcysteine EG en waarvoor wordt het ingenomen'
2. Wanneer mag u Acetylcysteine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u Acetylcysteine EG in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Acetylcysteine EG'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Acetylcysteine EG en waarvoor wordt het ingenomen'
'
Acetylcysteine  EG  is  een  geneesmiddel   voor  het  vloeibaar   maken  van slijmen  (lost
slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd).
'
Acetylcysteine EG wordt gebruikt bij:
A.
C
  hronische bronchitis 
 
Om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B.
M
  ucoviscidose 
In gevallen van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid
een behandeling met aërosol aanvullen.
C.
A
  cute aandoeningen van de luchtwegen 
Het   vloeibaar   maken   van   etterige   en   taaie   slijmen   die   bij   infecties   van   de
ademhalingswegen worden gevormd.
2. Wanneer mag u Acetylcysteine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Acetylcysteine EG niet innemen'
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit  geneesmiddel.  Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Acetylcysteine EG'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Acetylcysteine EG inneemt.

'
als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, dan moeten de
luchtwegen   door   houdingsdrainage   of   zo   nodig   door   opzuiging   (aspiratie)   vrij   worden
gehouden.
'
indien u een maagzweer heeft. Patiënten met een maagzweer moeten acetylcysteïne met
de nodige omzichtigheid gebruiken, in het bijzonder wanneer ook nog andere medicamenten
met een gekend irriterend effect op het maagslijmvlies worden ingenomen. De ervaring met
Acetylcysteine  EG wijst tot nog toe echter niet  op een verhoogd risico op irritatie  van het
maagslijmvlies aan een dosering van 600 mg/dag.
Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt  u naast Acetylcysteine  EG nog andere  geneesmiddelen  in, of heeft u dat  kort geleden
gedaan   of  bestaat   de   mogelijkheid   dat   u  in   de   nabije   toekomst   andere   geneesmiddelen   gaat
innemen' Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen zoals goud-, en ijzerzouten en met
calciumzouten. Het is daarom beter de inname van acetylcysteïne en van deze metaalzouten te
spreiden of ze langs verschillende wegen in te nemen.
De  inname  van acetylcysteïne   langs  de   mond  samen  met  een  antibioticum (stof die  bacteriën
vernietigt)   stelt   geen   problemen,   behalve   voor   antibiotica   die   behoren   tot   de   groep   van   de
cefalosporinen. In dit laatste geval moet Acetylcysteine EG en het antibioticum afzonderlijk (vb.
2 uur verschil) ingenomen worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel   tot   dusver   nooit   bijwerkingen   tijdens   de   zwangerschap   werden   beschreven,   is
voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteine EG tijdens de zwangerschap. Bij gebrek
aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteine EG tijdens
de lactatieperiode. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Acetylcysteine EG granulaat voor drank bevat sorbitol
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
Acetylcysteine EG granulaat voor drank bevat aspartaam als zoetstof (E951). 
Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Acetylcysteine EG granulaat voor drank bevat Zonnegeel FCF (E110). 
Kan allergische reacties veroorzaken.
3. Hoe neemt u Acetylcysteine EG in'

Neem dit geneesmiddel  altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Dosering
A.
C
  hronische bronchitis 
- Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar:
600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv.:
  1 zakje van 200 mg, driemaal per dag.
  1 zakje van 600 mg, éénmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot 7 jaar:
400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 of 3 innamen bv.:
  1 zakje van 200 mg tweemaal per dag.
B.
M
  ucoviscidose 
- Van 2 tot 6 jaar:
  120 mg tot 600 mg per dag, bv.:
    100 mg (een half zakje van 200 mg) driemaal per dag.
- Ouder dan 6 jaar:
  600 mg per dag, bv.:
    200 mg (1 zakje) driemaal per dag.
Als algemene regel dient de posologie te worden aangepast op grond van de verkregen resultaten
en de  toestand van de  patiënt.  De behandelingsperioden kunnen van enkele  weken tot enkele
maanden gaan en kunnen onderbroken worden door perioden zonder behandeling, waarvan de
duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.
C. B
  ehandeling van acute aandoeningen van de luchtwegen 
-
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar:
    400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv.:
1 zakje van 200 mg twee- tot driemaal per dag.
1 zakje van 600 mg, éénmaal per dag.
-
Kinderen van 2 tot 7 jaar:
  400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 of 3 innamen, bv.:
1 zakje van 200 mg tweemaal per dag.
Wijze van toediening
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk,
fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als
dusdanig kan worden ingenomen. Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname
worden bewaard (het is raadzaam de andere helft binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen
moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt.
Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles
worden gemengd.

De   eventuele   aanwezigheid   van   een   zwavelgeur   bij   het   openen   van   het   zakje   wijst   niet   op
ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.
Heeft u te veel van Acetylcysteine EG ingenomen' 
Wanneer u te veel van Acetylcysteine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. Na inname van hoge doses kunnen bijwerkingen (zie '4.
Mogelijke bijwerkingen') optreden. Meestal volstaat een behandeling van de ziektetekens. Als de
ziektetekens ernstig zijn, is het beter een arts te raadplegen.
Bent u vergeten Acetylcysteine EG in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Acetylcysteine EG
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Acetylcysteine EG moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna 
weergegeven: Zeer vaak: ' ; vaak: ' 0, 

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Acetylcysteine Eg Sach 10x600mg

EUR

6.0200