Vous n'avez pas d'articles dans votre panier.

Sous-total: 0,00 €

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vogel Edisan Gutt 50ml1438191-38

Plus de vues

Disponibilité : En stock

Special Price 9,84 €

prix fabricant : 10,99 €

Informations complémentaires

Producteur Biohorma Belgium
Our Selection N/A
Description N/A
Application Non
Usage Non
Préservation Non
Composition Non
Contre-indications Non
Effets secondaires Non
Substance active Non
Substance active Non
Pharmacologic Properties Non
Notice /var/www/vhosts/pharma2go.be/httpdocs/media/leaflet/1438191Druppels voor oraal gebruik.
3. Hoe wordt A.Vogel Edisan druppels ingenomen'
Biohorma Belgium NV
Numéro de notification: 1466 CH 14 F 11
1 ml = 19 druppels
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts
Bosstraat 54
u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
B-3560 Lummen
1.Qu'est-ce qu'est Edisan gouttes de A.Vogel et dans
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Edisan
twijfel uw arts of apotheker.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
quel cas est-il utilisé'
druppels inneemt'
www.avogel.be
Edisan de A.Vogel est un médicament homéopathique
3x daags 20 druppels voor de maaltijd in een weinig
avogel@biohorma.be
qui est utilisé pour maintenir un taux d'acidité normal
Edisan® druppels
Gebruik A.Vogel Edisan niet'
water innemen. Even in de mond houden en dan
dans l'estomac et éviter ainsi les douleurs gastriques.
Als u overgevoelig bent voor Ficus carica, Melissa offi-
doorslikken.
Vrije aflevering.
L'efficacité de ce remède homéopathique n'a pas été
Zuurbranden
cinalis, Marsdenia cundurango of één van de andere
Bij plotse klachten mag tot 5x daags 20 druppels
évaluée à l'aide de critères scientifiques par la 'Direction
bestanddelen van A.Vogel Edisan.
worden ingenomen. Bij langdurige klachten kan de
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012. Générale de la Protection de la Santé Publique:
inname na acht weken worden teruggebracht tot
Médicaments'.
Pas goed op met A.Vogel Edisan ...
2x daags 20 druppels.
Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2x daags 10 druppels.
Edisan de A.Vogel est disponible en emballage de
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat
dat er een beginverergering optreedt in de eerste
50 ml.
er voor u belangrijke informatie in staat.
week van inname. Dit betekent dat de klachten in
Indien noodzakelijk kan dit homeopathisch middel
Gouttes pour administration orale.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijg-
eerste instantie toenemen in plaats van afnemen.
langdurig worden toegepast.
1 ml = 19 gouttes
baar. Desalniettemin dient u A.Vogel Edisan
Stop in dat geval de inname van het homeopathische
druppels zorgvuldig te gebruiken om er de beste
geneesmiddel en begin een paar dagen later met de
Het flesje met druppels schudden voor gebruik.
2.Quelles sont les informations à connaître avant
resultaten mee te bereiken.
halve dosering.
Edisan® gouttes
d'utiliser Edisan gouttes de A.Vogel'
'Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem
Bij het aanhouden van de klachten is het raadzaam
nog een keer nodig.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook
een arts te raadplegen.
Brûlures d'estomac N'utilisez pas Edisan de A.Vogel '
'Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of
de rubriek 'Gebruik van A.Vogel Edisan in combinatie
Si vous êtes hypersensible à Ficus carica, Melissa offici-
advies nodig hebt.
met andere geneesmiddelen.' te lezen.
Wat moet u doen wanneer u A.Vogel Edisan vergeet
nalis, Marsdenia cundurango ou à un des autres compo-
'Ga naar uw arts, als de verschijnselen vererge-
in te nemen'
sants de Edisan de A.Vogel.
ren of na 2 weken niet verbeteren.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande
Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Edisan om
waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
zo de vergeten dosis in te halen.
Veuillez lire attentivement l'intégralité de
Faites attention '
het verleden is geweest.
cette notice avant de prendre ce médicament.
Lorsque vous prenez un médicament homéopathique,
Inhoud van deze bijsluiter
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behan-
Elle contient des informations importantes
une aggravation initiale peut apparaître au cours de la
1.Wat is A.Vogel Edisan druppels en waarvoor
Gebruik van A.Vogel Edisan in combinatie met
deling met A.Vogel Edisan wordt gestopt
pour votre traitement.
première semaine du traitement, ce qui veut dire que
wordt het gebruikt'
voedsel en drank
Er zijn geen ef ecten te verwachten na het stoppen
Ce médicament est délivré sans ordonnance.
les symptômes peuvent augmenter au lieu de diminuer.
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Edisan
Vermijd voedingsmiddelen die een prikkelend ef ect
met de behandeling.
Vous devez néanmoins utiliser Edisan gouttes
Si cela devait être le cas, cessez de prendre ce médica-
druppels inneemt'
hebben op het mondslijmvlies (koffie, thee, munt,')
de A.Vogel avec soin pour obtenir les meilleurs
ment et recommencez le traitement quelques jours plus
3. Hoe wordt A.Vogel Edisan druppels ingenomen'
onmiddellijk voor of na de inname van dit homeo-
Wat u moet doen als u meer van A.Vogel Edisan
résultats.
tard en prenant la moitié de la dose.
4. Mogelijke bijwerkingen
patische middel.
heeft gebruikt dan u zou mogen
'Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin
5. Hoe bewaart u A.Vogel Edisan druppels'
Volgens de homeopathie is het ef ect gerelateerd aan
de la relire.
Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire
6. Aanvullende informatie.
Zwangerschap
de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.
'Si vous avez besoin de plus d'informations et
également la rubrique 'Utilisation de Edisan de A.Vogel
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal
de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
en association avec d'autres médicaments'.
A.Vogel Edisan druppels
geneesmiddel gebruikt.
het ef ect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen
'Si les symptômes s'aggravent ou persistent
De werkzame stof en zijn: Ficus carica D1 65%, Melissa
Voor zover bekend kan dit homeopathisch genees-
bijwerkingen te verwachten.
après 15 jours, consultez un médecin.
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en
officinalis D1 15%, Marsdenia cundurango D4 20%.
middel zonder bezwaar in overeenstemming met de
garde mentionnées ci-dessus est d'application pour
aanbevolen dosering worden gebruikt.
Wanneer u teveel van A.Vogel Edisan heeft ingeno-
vous, ou si elle l'a été dans le passé.
Andere bestanddelen (hulpstof en) zijn: glycerine,
men, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
Contenu de cette notice

ethanol.
Borstvoeding
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
1.Qu'est-ce qu'est Edisan gouttes de A.Vogel et dans
Utilisation de Edisan de A.Vogel en association
Alcoholgehalte: 46% v/v.
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
quel cas est-il utilisé'
avec des aliments ou des boissons
geneesmiddel gebruikt.
4. Mogelijke bijwerkingen
2.Quelles sont les informations à connaître avant de
Evitez les aliments qui ont un ef et irritant sur les
Notificatiehouder
Voor zover bekend kan dit homeopathisch genees-
Zoals alle geneesmiddelen kan A.Vogel Edisan
prendre Edisan gouttes de A.Vogel'
muqueuses buccales (café, thé, menthe') immédia-
Biohorma Belgium N.V.
middel zonder bezwaar in overeenstemming met de
bijwerkingen hebben.
3. Comment prendre Edisan gouttes de A.Vogel'
tement avant ou après la prise de ce produit homéo-
Bosstraat 54
aanbevolen dosering worden gebruikt.
4. Effets indésirables éventuels.
pathique.
B-3560 Lummen
Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen
5. Comment conserver Edisan gouttes de A.Vogel'
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
bijwerkingen bekend.
6. Informations supplémentaires.
Grossesse
Fabrikant:
Dit homeopathisch geneesmiddel beïnvloedt de
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
Biohorma B.V.
rijvaardigheid en het vermogen om machines te
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in
Edisan gouttes de A.Vogel
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
Postbus 33
gebruiken niet.
deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
Les substances actives sont: Ficus carica D1 65%,
autant que connu, ce médicament homéopathique
NL-8080 AA Elburg
informeer dan uw arts of apotheker.
Melissa officinalis D1 15%, Marsdenia cundurango
peut être utilisé sans problème dans les doses recom-
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen
D4 20%.
mandées.
Notificatienummer: 1466 CH 14 F11
van A.Vogel Edisan
5. Hoe bewaart u A.Vogel Edisan druppels'
A.Vogel Edisan bevat alcohol. Per dosering bevat het
A.Vogel Edisan buiten het bereik en het zicht van
Les autres composants (excipients) sont: glycérine,
Allaitement
1.Wat is A.Vogel Edisan druppels en waarvoor wordtslechts een weinig alcohol.
kinderen houden.
éthanol.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
het gebruikt'
Rechtop, droog, donker, bij 25°C of koeler.
Teneur en alcool: 46% v/v.
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
A.Vogel Edisan is een homeopathisch geneesmiddel dat
Gebruik van A.Vogel Edisan in combinatie met
autant que connu, ce médicament homéopathique
gebruikt wordt om de normale zuurgraad in de maag te
andere geneesmiddelen
Uiterste gebruiksdatum
Titulaire de notification
peut être utilisé sans problème dans les doses recom-
regelen en helpt zo bij het voorkomen van zuurbranden.
U kunt dit homeopathisch geneesmiddel in het alge-
Gebruik A.Vogel Edisan niet meer na de datum op de
S.A. Biohorma Belgium
mandées.
De werkzaamheid van dit homeopathisch geneesmiddelmeen zonder bezwaar gelijktijdig met andere genees-
verpakking achter:'EX'(maand/jaar).
Bosstraat 54
is door het 'Directoraat Generaal voor de Bescherming
middelen gebruiken.
B-3560 Lummen
Conduite d'un véhicule et utilisation de machines
van de Volksgezondheid: Geneesmiddelen' niet met
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmid-
6. Aanvullende informatie
Ce médicament homéopathique n'exerce pas d'influence
wetenschappelijke criteria beoordeeld.
delen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit
Fabricant
sur la capacité de conduire un véhicule et d'utiliser des
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift
geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Biohorma B.V.
machines.
A.Vogel Edisan is verkrijgbaar in een verpakking
noodzakelijk is.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de
Postbus 33
van 50 ml.
contactpersoon van de notificatiehouder.
NL-8080 AA Elburg
Informations importantes concernant certains
5. Comment conserver Edisan gouttes de A.Vogel'
Ficus carica D1 65%, Melissa officinalis D1 15%,
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
und es sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.
composants de Edisan de A.Vogel
Tenir hors de portée et de la vue des jeunes enfants.
Marsdenia cundurango D4 20%.
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
12L2
A.Vogel Edisan contient de l'alcool. Il ne contient que
Au sec, à l'abri de la lumière, à 25°C ou plus fraîche.
Wenn Sie zuviel A.Vogel Edisan eingenommen haben,
très peu d'alcool par dose.
Die sonstigen Bestandteile sind: Glyzerin, Äthanol.
Stillzeit
nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker
Date de péremption:
Alkoholgehalt: 46% v/v.
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimittelnoder mit dem Antigiftzentrum auf (05.245).
Utilisation de Edisan gouttes de A.Vogel en
N'utilisez plus Edisan de A.Vogel après la date de
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
association avec d'autres médicaments
péremption figurant sur l'emballage après la mention:
Inhaber der Marktzulassung
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
Vous pouvez généralement employer ce produit
EX' (mois-année).
Biohorma Belgium A.G.
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
Wie alle Arzneimittel kann A.Vogel Edisan
© 07509460 /
homéopathique sans objection en combinaison avec
Bosstraat 54
Nebenwirkungen haben.
d'autres médicaments.
6. Informations supplémentaires
B-3560 Lummen
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharma-
Maschinen
Es sind keine Nebenwirkungen für dieses homöopathi-
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien
cien pour toute information relative à ce médicament.
Hersteller
Dieses homöopathische Mittel beeinflusst nicht die
sche Mittel bekannt.
si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact
Biohorma B.V.
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit Maschine zu
avez pris récemment même s'il s'agit de médicamentsavec le représentant local du titulaire de notification.
Postbus 33
bedienen.
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
obtenus sans ordonnance.
NL-8080 AA Elburg
Sie Nebenwirkungen bemerken die Sie als ernsthaft
S.A. Biohorma Belgium
Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteileerfahren, die nicht in dieser Packungsbeilage aus-
3. Comment prendre Edisan gouttes de A.Vogel'
Bosstraat 54
Nummer der Marktzulassung: 1466 CH 14 F11
von A.Vogel Edisan
geführt sind.
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à
B-3560 Lummen
Enthält Alkohol. Pro Dosierung enthält es ein ganz

moins que votre médecin vous en ait donné d'autres.
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
1.Was ist A.Vogel Edisan Tropfen und wofür
wenig Alkohol.
5. Wie ist Edisan Tropfen aufzubewahren'
En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin
www.avogel.be
wird es angewendet'
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
ou votre pharmacien.
avogel@biohorma.be
A.Vogel Edisan ist ein homöopathisches Arzneimittel
Wechselwirkungen von A.Vogel Edisan mit anderen
Stehend, trocken, lichtgeschützt und bei 25°C oder
dass angewendet wird bei gelegentlichen
Arzneimitteln
kühler bewahren.
Prendre 3x par jour 20 gouttes dans un peu d'eau.
Délivrance libre.
Magenbeschwerden, Sodbrennen und Völlegefühl.
Im Allgemeinen können Sie dieses Mittel gefahrlos
Attendre un moment, puis avaler.
Die Wirksamkeit dieses homöopathischen Mittels
zusammen mit anderen Arzneimitteln einnehmen.
Verfalldatum
En cas de plaintes soudaines on peut prendre jusqu'à
Cette notice a été revue pour la dernière fois en
ist vom 'Generaldirektion Gesundheitsschutz:
Sie dürfen A.Vogel Edisan nach dem auf dem
5x par jour 20 gouttes. En cas de plaintes prolongées,
décembre 2012. Arzneimittel' nicht nach wissenschaftlichen Kriterien
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Umkarton angegebenen Verfalldatum 'EX' (Monat-Jahr)
la prise peut être ramenée à 2x par jour 20 gouttes.
beurteilt worden.
Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem
nicht mehr verwenden.
Enfants de 6 jusqu'à 12 ans:
angewendet haben, auch wenn es sich um nicht ver-

2x par jour 10 gouttes.
A.Vogel Edisan wird in 50 ml angeboten.
schreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
6. Weitere Angaben
Tropfen zur oralen Verabreichung.
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
Agiter le flacon de gouttes avant l'emploi.
1 ml = 19 Tropfen
3. Wie wenden Sie A.Vogel Edisan Tropfen an'
Informationen hinsichtlich dieses Medikaments
Wenden Sie A.Vogel Edisan immer genau nach der
benötigen.
Si nécessaire, ce produit homéopathique peut être
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von
Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen
Falls weitere Informationen über das Arzneimittel
utilisé à long terme. Si les problèmes persistent, il est
A.Vogel Edisan Tropfen beachten'
Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich
gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem ört-
Edisan® Tropfen
conseillé de consulter un médecin.

nicht ganz sicher sind.
lichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers
Wann darf A.Vogel Edisan nicht angewendet werden ...
in Verbindung.
Si vous avez oublié de prendre Edisan de A.Vogel
Sodbrennen
Wenn Sie überempfindlich gegenuber Ficus carica,
3x täglich 20 Tropfen in ein wenig Wasser einnehmen.
Ne prenez jamais une double dose de Edisan de
Melissa officinalis, Marsdenia cundurango oder einem
Ein Moment warten, dann verschlucken.
Biohorma Belgium A.G.
A.Vogel pour compenser la dose que vous avez oublié
der sonstigen Bestandteile von A.Vogel Edisan sind.
Bei plötzlich auftretenden Beschwerden kann
Bosstraat 54
de prendre.
man 20 Tropfen bis zu 5x täglich nehmen. Bei
B-3560 Lummen
Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung
Langzeitbeschwerden kann die Einnahme nach 8
Tel.: + 32 (0) 13 35 89 40
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig
von A.Vogel Edisan erforderlich ...
Wochen auf 2x täglich 20 Tropfen reduziert werden.
www.avogel.be
par Edisan de A.Vogel est arrêté
durch, denn sie enthält wichtige Informationen
Bei einem homöopathischen Mittel kann es vorkom-
Kinder von 6 bis 12 Jahren:
avogel@biohorma.be
Il ne faut s'attendre à aucun ef et après la fin du
für Sie.
men, dass eine anfängliche Verschlechterung inner-
2x täglich 10 Tropfen.
traitement.
Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung
halb der ersten Einnahmewoche auftritt. Das heisst,
Frei erhältlich.
erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungs-
dass die Beschwerden zuerst stärker werden anstelle
Wenn nötig kann dieses homöopathisches Mittel
Si vous avez pris plus de Edisan de A.Vogel
erfolg zu erzielen muss Edisan Tropfen jedoch
abzunehmen. In diesem Fall sollten Sie die Einnahme
langfristig eingenommen werden.
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt Dezember 2012
que vous n'auriez dû
sorgfältig angewendet werden.
des homöopathischen Mittels abbrechen und ein paar
überprüft.
Dans l'homéopathie, l'efficacité est liée au degré de
'Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht
Tage später mit der halben Dosis die Behandlung
Flasche mit Tropfen: vor Gebrauch schütteln.
dilution et pas tellement au dosage. Si vous prenez
möchten Sie sie später nochmals lesen.
erneut starten.
une double dose, vous n'en renforcez pas l'ef et et il
'Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere
Klingen die Beschwerden nicht ab, fragen Sie Ihren
ne devrait pas y avoir d'ef et secondaire.
Informationen oder einen Rat benötigen.
Wenn Sie weitere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie
Arzt.
'Wenn sich ihr Krankheitsbild verschlimmert oder
bitte ebenfalls die Rubrik 'Wechselwirkungen von
Si vous avez utilisé ou pris trop de Edisan de
nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen
A.Vogel Edisan mit anderen Arzneimitteln.'
Wenn Sie die Anwendung von A.Vogel Edisan ver-
A.Vogel, prenez immédiatement contact avec votre
Sie einen Arzt aufsuchen.
gessen haben
médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison
Bitte befragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der oben
Nehmen Sie niemals eine doppelte Dosis ein, wenn
(05.245).
genannten Vorsichtsmassnahmen Sie betrifft bzw.
Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.
Diese Packungsbeilage beinhaltet
Sie früher betrof en hat.
4. Effets indésirables éventuels
1.Was ist A.Vogel Edisan Tropfen und wofür wird es
Auswirkungen, wenn die Behandlung mit A.Vogel
Comme tous les médicaments, Edisan de A.Vogel peut
angewendet'
Gebrauch von A.Vogel Edisan zusammen mit
Edisan abgebrochen wird
avoir des ef ets indésirables.
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von A.Vogel
Nahrungsmitteln und Getränken
Es sind keine Wirkungen am Ende der Behandlung
Edisan Tropfen beachten'
Vermeiden Sie Nahrungsmittel, welche die
zu erwarten.
Aucun ef et indésirable n'est connu pour ce médica-
3. Wie ist A.Vogel Edisan Tropfen anzuwenden'
Rachenschleimhaut reizen wie Kaf ee, Tee,
ment homéopathique.
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
Pfef erminze unmittelbar vor oder nach Einnahme
Wenn Sie eine grössere Menge von A.Vogel Edisan
5. Wie ist A.Vogel Edisan Tropfen aufzubewahren'
dieses homöopathischen Mittels.
angewendet haben, als Sie sollten
Si vous constatez un ef et indésirable non mentionné
6. Weitere Angaben.
In der Homöopathie ist die Wirksamkeit mit dem
dans cette notice et que vous considérez comme
Schwangerschaft
Verdünnungsgrad verbunden und nicht so sehr mit der
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre
A.Vogel Edisan Tropfen
Fragen Sie vor der Anwendung von allen ArzneimittelnDosierung. Wenn Sie eine doppelte Dosis einnehmen
pharmacien.
Die arzneilich wirksamen Bestandteile sind:
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
sollten, wird die Wirksamkeit dadurch nicht stärker

Commentaires des clients

Rédigez votre propre commentaire

Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer

Marques

Vogel Edisan Gutt 50ml

EUR

10.9900