You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vogel Cinuforce Nf Tabl 801531334-32

More Views

Vogel Cinuforce Nf Tabl 80

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €7.14

factory price: €7.99

Additional Information

Producer Biohorma Belgium
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Homeopatische formule.

Ter voorkoming van neus- en bijholteklachten.

Usage

3 maal daags 2 tabletten in de mond uiteen laten vallen.

Kinderen van 3 tot 6 jaar een derde van de dosering; kinderen van 6 tot 12 jaar de helft van de dosering.

Preservation No
Composition

Cinnabaris D8 19,2 %, Hydrastis canadensis D6 19,2 %, kalium bicromicum D6 19,2 %, Lemna minor D4 19,2 %, Luffa operculata D6 19,2 %, magnesii stearas, solani amylum q.s.

Warnings No
Side effects No
Active substance No
Active substance No
Pharmacologic Properties No
Leaflet /var/www/vhosts/pharma2go.be/httpdocs/media/leaflet/1531334Bescherming van de Volksgezondheid: Geneesmiddelen'Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmid-
Biohorma Belgium N.V.
Fabricant:
niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.
delen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
Kolmen 1114
Biohorma B.V.
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift
B-3570 Alken
Postbus 33
A.Vogel Cinuforce is verkrijgbaar in een verpakking
noodzakelijk is.
Tel.: + 32 (0) 11 31 51 72
NL-8080 AA Elburg
van 80 tabletten (20,8 g).
e-mail: avogel@biohorma.be
1 tablet = 260 mg.
3. Hoe wordt A.Vogel Cinuforce tabletteningenomen'
www.avogel.be
Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché:
Cinuforce® tabletten
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u
1466 CH 6 F3
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Cinuforce
een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
Vrije aflevering.
tabletteninneemt'
uw arts of uw apotheker.
1.Qu'est ce que Cinuforce comprimés de A.Vogel
Problemen met
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in januari 2008. et dans quel cas est-il utilisé
Gebruik A.Vogel Cinuforce niet '
3 maal daags 2 tabletten in de mond laten smelten.
Cinuforce de A.Vogel est un médicament homéopa-
Als u overgevoelig bent voor Cinnabaris, Hydrastis
Kinderen van 3 tot 6 jaar:
thique qui est utilisé en cas de et en prévention de
de sinussen
canadensis, Kalium bichromicum, Lemna minor, Luffa
2 maal daags 1 tablet.
problèmes de sinus.
operculata of één van de andere bestanddelen van
Kinderen van 6 tot 12 jaar:
L'efficacité de ce remède homéopathique n'a pas
A.Vogel Cinuforce.
3 maal daags 1 tablet.
été évaluée à l'aide de critères scientifiques par
la 'Direction Générale de la Protection de la Santé
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er
Pas goed op met A.Vogel Cinuforce '
Indien noodzakelijk kan dit homeopathisch genees-
Publique: Médicaments'.
voor u belangrijke informatie in staat.
Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk
middel langdurig worden toegepast.
Cinuforce® comprimés
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijg-
dat er een beginverergering optreedt in de eerste
Cinuforce de A.Vogel est disponible en emballage
baar. Desalniettemin dient u A.Vogel Cinuforce
week van de inname. Dit betekent dat de klachten
Bij het aanhouden van de klachten is het raadzaam
de 80 comprimés (20,8 g).
tabletten zorgvuldig te gebruiken om er de beste
in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen.
een arts te raadplegen.
1 comprimé = 260 mg.
Problèmes
resultaten mee te bereiken.
Stop in dat geval de inname van het homeopathische
'Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem
geneesmiddel en begin een paar dagen later met de
Wat u moet doen wanneer u A.Vogel Cinuforce
2.Quelles sont les informations à connaitre avant
nog een keer nodig.
halve dosering.
vergeet in te nemen
d'utiliser Cinuforce comprimés de A.Vogel'
de sinus
'Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of
Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Cinuforce
advies nodig hebt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook
om zo de vergeten dosis in te halen.
N'utilisez pas Cinuforce de A.Vogel '
'Ga naar uw arts, als de verschijnselen vererge-
de rubriek 'Gebruik van A.Vogel Cinuforce in combina-
Si vous êtes hypersensible à Cinnabaris, Hydrastis
ren of na 2 weken niet verbeteren.
tie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behan-
canadensis, Kalium bichromicum, Lemna minor, Luffa
deling met A.Vogel Cinuforce wordt gestopt
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette
operculata ou à un des autres composants de Cinuforce
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande
Er zijn geen ef ecten te verwachten na het stoppen
notice avant de prendre ce médicament. Elle
de A.Vogel.
Inhoud van deze bijsluiter
waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
met de behandeling.
contient des informations importantes pour votre
1.Wat is A.Vogel Cinuforce tabletten en waarvoor
het verleden is geweest.
traitement.
Faites attention '
wordt het gebruikt'

Wat u moet doen als u meer van A.Vogel Cinuforce
Ce médicament est délivré sans ordonnance. Vous
Lorsque vous prenez un médicament homéopathique,
2.Wat moet u weten voordat u A.Vogel Cinuforce
Gebruik van A.Vogel Cinuforce in combinatie met
heeft gebruikt dan u zou mogen
devez néanmoins utiliser Cinuforce comprimés de
une aggravation initiale peut apparaître au cours de la
tabletten inneemt'
voedsel en drank
Volgens de homeopathie is het ef ect gerelateerd aan
A.Vogel avec soin pour obtenir les meilleurs résultats.
première semaine du traitement, ce qui veut dire que
3. Hoe wordt A.Vogel Cinuforce tabletten ingenomen'
Vermijd voedingsmiddelen die een prikkelend ef ect
de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.
'Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin
les symptômes peuvent augmenter au lieu de diminuer.
4. Mogelijke bijwerkingen.
hebben op het mondslijmvlies (koffie, thee, munt, ')
Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal
de la relire.
Si cela devait être le cas, cessez de prendre ce médica-
5. Hoe bewaart u A.Vogel Cinuforce tabletten'
onmiddellijk voor of na de inname van dit homeopa-
het ef ect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen
'Si vous avez besoin de plus d'informations et de
ment et recommencez le traitement quelques jours plus
6. Aanvullende informatie.
thisch middel.
bijwerkingen te verwachten.
conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
tard en prenant la moitié de la dose.

'Si les symptômes s'aggravent ou persistent
A.Vogel Cinuforce tabletten
Zwangerschap
Wanneer u teveel van A.Vogel Cinuforce heeft ingeno-
après 15 jours, consultez un médecin.
Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez
De werkzame stof en zijn: Cinnabaris D8 19,2%,
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
men, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
lire également la rubrique 'Utilisation de Cinuforce de
Hydrastis canadensis D6 19,2%, Kalium bichromicum
geneesmiddel gebruikt. Voor zover bekend kan dit
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
A.Vogel en association avec d'autres médicaments'.
D6 19,2%, Lemna minor D4 19,2%, Luffa operculata
homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar

Contenu de cette notice
D6 19,2%.
in overeenstemming met de aanbevolen dosering
4. Mogelijke bijwerkingen
1.Qu'est-ce que Cinuforce comprimés de A.Vogel et
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en
worden gebruikt.
Zoals alle geneesmiddelen kan A.Vogel Cinuforce
dans quel cas est-il utilisé'
garde mentionnées ci-dessus est d'application pour
Andere bestanddelen (hulpstof en) zijn: magnesium-
bijwerkingen hebben.
2.Quelles sont les informations à connaître avant de
vous, ou si elle l'a été dans le passé.
stearaat, aardappelzetmeel q.s. pro compr. uno.
Borstvoeding
prendre Cinuforce comprimés de A.Vogel '

Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen
3.Comment prendre Cinuforce comprimés de
Utilisation de Cinuforce de A.Vogel en association avec
Notificatiehouder:
geneesmiddel gebruikt. Voor zover bekend kan dit
bijwerkingen bekend.
A.Vogel '
des aliments ou des boissons
Biohorma Belgium N.V.
homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar
4.Effets indésirables éventuels.
Evitez les aliments qui ont un ef et irritant sur les
Kolmen 1114
in overeenstemming met de aanbevolen dosering
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in
5.Comment conserver Cinuforce comprimés de
muqueuses buccales (café, thé, menthe') immédia-
B-3570 Alken
worden gebruikt.
deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
A.Vogel '
tement avant ou après la prise de ce produit homéo-
informeer dan uw arts of apotheker.
6. Informations supplémentaires.
pathique.
Fabrikant:
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Biohorma B.V.
Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de
5. Hoe bewaart u A.Vogel Cinuforce tabletten'
Cinuforce comprimés de A.Vogel
Grossesse
Postbus 33
rijvaardigheid en het vermogen om machines te
A.Vogel Cinuforce buiten het bereik en zicht van
Les substances actives sont: Cinnabaris D8 19,2%,
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
NL-8080 AA Elburg
gebruiken niet.
kinderen houden.
Hydrastis canadensis D6 19,2%, Kalium bichromicum
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
Droog, donker, bij 25°C of koeler.
D6 19,2%, Lemna minor D4 19,2%, Luffa operculata
autant que connu, ce médicament homéopathique
Notificatienummer: 1466 CH 6 F3
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen
D6 19,2%.
peut être utilisé sans problème dans les doses recom-
van A.Vogel Cinuforce
Uiterste gebruiksdatum
mandées.
1.Wat is A.Vogel Cinuforce tabletten en waarvoor
Geen gegevens bezorgd.
Gebruik A.Vogel Cinuforce niet meer na de datum op
Les autres composants (excipients) sont: stéarate
wordt het gebruikt'
de verpakking achter: 'EX' (maand-jaar).
de magnésium, amidon de pomme de terre q.s. pro
Allaitement
A.Vogel Cinuforce is een homeopathisch geneesmiddelGebruik van A.Vogel Cinuforce in combinatie met
compr. uno.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre
dat gebruikt wordt bij en ter voorkoming van proble-
andere geneesmiddelen
6. Aanvullende informatie
pharmacien avant de prendre tout médicament. Pour
men met de sinussen.
U kunt dit homeopathisch middel in het algemeen
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit
Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché:
autant que connu, ce médicament homéopathique
De werkzaamheid van dit homeopathisch genees-
zonder bezwaar gelijktijdig met andere geneesmid-
geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
S.A. Biohorma Belgium
peut être utilisé sans problème dans les doses recom-
middel is door het 'Directoraat Generaal voor de
delen gebruiken.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de
Kolmen 1114
mandées.
contactpersoon van de notificatiehouder.
B-3570 Alken
Conduite d'un véhicule et utilisation de machines
Si vous constatez un ef et indésirable non mentionné
Diese Packungsbeilage beinhaltet
Wenn Sie weitere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie
Wenn Sie die Anwendung von A.Vogel Cinuforce
Ce médicament homéopathique n'exerce pas d'in-
dans cette notice et que vous considérez comme
1.Was ist A.Vogel Cinuforce Tabletten und wofür wird
bitte ebenfalls die Rubrik 'Wechselwirkungen von
vergessen haben
fluence sur la capacité de conduire un véhicule et
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre
es angewendet'
A.Vogel Cinuforce mit anderen Arzneimitteln.'
Nehmen Sie niemals eine doppelte Dosis ein, wenn
/
08E1
d'utiliser des machines.
pharmacien.
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von A.Vogel
Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.
Cinuforce Tabletten beachten'
Bitte befragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der oben
Informations importantes concernant certains
5.Comment conserver Cinuforce comprimés de
3. Wie ist A.Vogel Cinuforce Tabletten anzuwenden'
genannten Vorsichtsmassnahmen Sie betrifft bzw. Sie
Auswirkungen, wenn die Behandlung mit A.Vogel
composants de Cinuforce de A.Vogel
A.Vogel '
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
früher betrof en hat.
Cinuforce abgebrochen wird
07506905
Données non fournies.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
5. Wie ist A.Vogel Cinuforce Tabletten aufzubewahren'
Es sind keine Wirkungen am Ende der Behandlung
©
Sec, à l'abri de la lumière, à 25°C ou plus fraîche.
6. Weitere angaben.
Gebrauch von A.Vogel Cinuforce zusammen mit
zu erwarten.
Utilisation de Cinuforce comprimés de A.Vogel en
Nahrungsmitteln und Getränken
association avec d'autres medicaments
Date de péremption:
A.Vogel Cinuforce Tabletten
Vermeiden Sie Nahrungsmittel, welche die
Wenn Sie eine grössere Menge von A.Vogel Cinuforce
Vous pouvez généralement employer ce produit
N'utilisez plus Cinuforce de A.Vogel après la date de
Die arzneilich wirksamen Bestandteile sind: Cinnabaris
Rachenschleimhaut reizen wie Kaf ee, Tee,
angewendet haben, als Sie sollten
homéopathique sans objection en combinaison avec
péremption figurant sur l'emballage après la mention:
D8 19,2%, Hydrastis canadensis D6 19,2%, Kalium
Pfef erminze unmittelbar vor oder nach Einnahme
In der Homöopathie ist die Wirksamkeit mit dem
d'autres médicaments.
EX' (mois-année).
bichromicum D6 19,2%, Lemna minor D4 19,2%, Luffa
dieses homöopathischen Mittels.
Verdünnungsgrad verbunden und nicht so sehr mit der
operculata D6 19,2%.
Dosierung. Wenn Sie eine doppelte Dosis einnehmen
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien
6. Informations supplémentaires
Schwangerschaft
sollten, wird die Wirksamkeit dadurch nicht stärker
si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharma-
Die sonstigen Bestandteile sind: Magnesiumstearat,
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimittelnund es sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.
avez pris récemment même s'il s'agit de médicamentscien pour toute information relative à ce médicament.
Kartof elstärke q.s. pro compr. uno.
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
obtenus sans ordonnance.
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
Wenn Sie zuviel A.Vogel Cinuforce eingenommen
avec le représentant local du titulaire de notification.
Inhaber der Marktzulassung:
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt,
3.Comment prendre Cinuforce comprimés de
S.A. Biohorma Belgium N.V.
Apotheker oder mit dem Antigiftzentrum auf
A.Vogel '
S.A. Biohorma Belgium
Kolmen 1114
Stillzeit
(05.245).
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à
Kolmen 1114
B-3570 Alken
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln
moins que votre médecin vous en ait donné d'autres.
B-3570 Alken
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Soweit bekannt,
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich'
En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin
Tel.: + 32 (0) 11 31 51 72
Hersteller:
kann dieses homöopathische Mittel problemlos in der
Wie alle Arzneimittel kann A.Vogel Cinuforce
ou votre pharmacien.
e-mail: avogel@biohorma.be
Biohorma B.V.
empfohlenen Dosierung angewendet werden.
Nebenwirkungen haben.
www.avogel.be
Postbus 33
Laisser fondre 3 fois par jour 2 comprimés dans
NL-8080 AA Elburg
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von
Es sind keine Nebenwirkungen für dieses homöopathi-
la bouche.
Délivrance libre.
Maschinen
sche Mittel bekannt.
Enfants de 3 jusqu'à 6 ans:
Nummer der Marktzulassung: 1466 CH 6 F3
Dieses homöopathische Mittel beeinflusst nicht die
2 fois par jour 1 comprimé.
Cette notice a été revue pour la dernière fois en
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit Maschine zu
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Enfants de 6 jusqu'à 12 ans:
janvier 2008. 1.Was ist A.Vogel Cinuforce Tabletten und wofür
bedienen.
Sie Nebenwirkungen bemerken die Sie als ernsthaft
3 fois par jour 1 comprimé.
wird es angewendet'
erfahren, die nicht in dieser Packungsbeilage aus-
A.Vogel Cinuforce ist ein homöopathisches ArzneimittelWichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteilegeführt sind.
Si nécessaire, ce produit homéopathique peut être
dass angewendet wird bei Stirnhöhleproblemen und
von A.Vogel Cinuforce

utilisé à long terme.
zur Vorbeugung dagegen.
Genauere Angaben fehlen.
5.Wie ist A.Vogel Cinuforce Tabletten
aufzubewahren'
Si les problèmes persistent, il est conseillé de consul-
Die Wirksamkeit dieses homöopathische Mittel ist vomWechselwirkungen von A.Vogel Cinuforce mit
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
ter un médecin.
Generaldirektion Gesundheitsschutz: Arzneimittel'
anderen Arzneimitteln
Trocken, lichtgeschützt und bei 25°C oder kühler
nicht nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilt
Im Allgemeinen können Sie dieses Mittel gefahrlos
bewahren.
Cinuforce® Tabletten
Si vous avez oublié de prendre Cinuforce de A.Vogel
worden.
zusammen mit anderen Arzneimitteln einnehmen.
Si vous avez oublié de prendre le comprimé précé-
Verfalldatum
dent, ne prenez jamais une double dose de Cinuforce
A.Vogel Cinuforce wird in 80 Tabletten (20,8 g)
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Sie dürfen A.Vogel Cinuforce nach dem auf dem
Bei Stirnhöhle-
de A.Vogel.
angeboten.
Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem
Umkarton angegebenen Verfalldatum 'EX' (Monat-Jahr)
1 Tablette = 260 mg.
angewendet haben, auch wenn es sich um nicht ver-
nicht mehr verwenden.
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par
schreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

problemen
Cinuforce de A.Vogel est arrêté
2.Was müssen Sie vor der Anwendung von A.Vogel
6. Weitere Angaben
Il ne faut s'attendre à aucun ef et après la fin du
Cinuforce Tabletten beachten'
3. Wie wenden Sie A.Vogel Cinuforce Tabletten an'
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
traitement.

Wenden Sie A.Vogel Cinuforce immer genau nach der
Informationen hinsichtlich dieses Medikaments
Wann darf A.Vogel Cinuforce nicht angewendet
Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen
benötigen.
Si vous avez pris plus de Cinuforce de A.Vogel que
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage
werden ...
Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich
Falls weitere Informationen über das Arzneimittel
vous n'auriez dû
sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige
Wenn Sie überempfindlich gegenuber Cinnabaris,
nicht ganz sicher sind.
gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem ört-
Dans l'homéopathie, l'efficacité est liée au degré de
Informationen für Sie.
Hydrastis canadensis, Kalium bichromicum, Lemna
lichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers
dilution et pas tellement au dosage. Si vous prenez
Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche
minor, Luffa operculata oder einem der sonstigen
3 Mal täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen.
in Verbindung.
une double dose, vous n'en renforcez pas l'ef et et il
Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen
Bestandteile von A.Vogel Cinuforce sind.
Kinder von 3 bis 6 Jahren:
ne devrait pas y avoir d'ef et secondaire.
Behandlungserfolg zu erzielen muss A.Vogel
1 Tablette 2 Mal täglich
Biohorma Belgium N.V.
Cinuforce Tabletten jedoch sorgfältig angewendet
Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung
Kinder von 6 bis 12 Jahren:
Kolmen 1114
Si vous avez utilisé ou pris trop de Cinuforce de
werden.
von A.Vogel Cinuforce erforderlich ...
1 Tablette 3 Mal täglich.
B-3570 Alken
A.Vogel, prenez immédiatement contact avec votre
'Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht
Bei einem homöopathischen Mittel kann es vorkom-
Tel.: + 32 (0) 11 31 51 72
médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison
möchten Sie sie später nochmals lesen.
men, dass eine anfängliche Verschlechterung inner-
Wenn nötig kann dieses homöopathische Mittel lang-
e-mail: avogel@biohorma.be
(05.245).
'Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere
halb der ersten Einnahmewoche auftritt. Das heisst,
fristig eingenommen werden.
www.avogel.be
Informationen oder einen Rat benötigen.
dass die Beschwerden zuerst stärker werden anstelle
4. Effets indésirables éventuels
'Wenn sich ihr Krankheitsbild verschlimmert oder
abzunehmen. In diesem Fall sollten Sie die Einnahme
Klingen die Beschwerden nicht ab, fragen Sie Ihren
Frei erhältlich.
Comme tous les médicaments, Cinuforce de A.Vogel
nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen
des homöopathischen Mittels abbrechen und ein paar
Arzt.
peut avoir des ef ets indésirables.
Sie einen Arzt aufsuchen.
Tage später mit der halben Dosis die Behandlung
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt Januar 2008 überprüft.
erneut starten.
Aucun ef et indésirable n'est connu pour ce médica-
ment homéopathique.

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

Vogel Cinuforce Nf Tabl 80

EUR

7.9900