You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Iso Betadine Derm 10% 125ml1112598-33

More Views

Iso Betadine Derm 10% 125ml

Be the first to review this product

iso-Betadine® is een ontsmettingsmiddel.

Availability: In stock

Special Price €5.31

Sale: €5.96

Details

iso-Betadine® bevat polyvidone-jodium afgekort PVP-I en wordt ook wel een “breed spectrum ontsmettingsmiddel” genoemd omdat het alle microben doodt (bacteriën, schimmels, virussen).

Additional Information

Producer Meda Pharma
Our Selection N/A
Description iso-Betadine® is een ontsmettingsmiddel.
Application

Dermatologie

 • Microbiële dermitis: furonculosis, folliculitis, impetigo, papulo-pustuleuse acné
 • Mycotische dermitis: pityriasis versicolor, erythrasma, intertrigo perigenitalis, herpes circinatus, atleetvoet, onychomycosis
 • Doorligwonden en ulcus cruris

Heelkunde

 • Ontsmetting van wonden en van het operatieveld
 • Peritoneale spoeling, blaasinstillatie
 • Voorbereiding van de huid vóór injectie, venapunctie of transfusie
 • Behandeling van brandwonden
Usage
 • 1 - meermaals /dag penselen en aanstippen
 • De oplossing puur of verdund met de helft of een kwart water gebruiken
Preservation N/A
Composition No
Warnings
 • Overgevoeligheid aan een van de bestanddelen van het geneesmiddel.
  - Prematuren of kinderen jonger dan 30 maanden.
  - Schildklierstoornissen of voorgeschiedenis van jodium-intolerantie.
  - Gelijktijdig gebruik van topische middelen die kwikderivaten bevatten.
  - Niet toedienen vóór een scintigrafie met radioactief jodium of een behandeling van schildklierkanker met radioactief jodium
Side effects
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance D08AG02
Active substance Povidon-jood
Pharmacologic Properties
 • Het actief bestanddeel van iso-betadine is een complex van polyvidonejodium, behorend tot de klasse van de iodoforen.
 • Als zodanig zet het geleidelijk het anorganische jodium vrij tijdens zijn gebruik in contact met de besmette huid en slijmvliezen.
 • Als stabiel anti-infectieus middel met een breed activiteitsspectrum bezit iso-betadine antiseptische, desinfecterende, bactericide, fungicide, sporicide en virucide eigenschappen.
 • Zijn werking is doeltreffend tegen kiemen zoals staphylokokken, enterobacteriën, clostridia, pseudomonas, candida, dermatofyten en mycobacterium tuberculosis.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter : iso-Betadine Dermicum: december 2009
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine® Dermicum, 10 %, oplossing voor cutaan gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u iso-Betadine 
Dermicum zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, of bij twijfel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is iso-Betadine Dermicum en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Dermicum gebruikt
3.
Hoe wordt iso-Betadine Dermicum gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Dermicum
6.
Aanvul ende informatie
1.
WAT IS ISO-BETADINE DERMICUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-
jodium), een antisepticum dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties : preventie en behandeling van huid- en slijmvliesinfecties die door bacteriën, schimmels of
virussen veroorzaakt worden, zoals :
-
huidonstekingen   zoals   steenpuisten,   ontstekingen   en   roodheid,   zweetpuistjes,   impetigo,   acne,
puistjes onder huidplooien, voetschimmels, herpes.
-
ontsmetting van wonden, doorligwonden en beenzweren.
-
behandeling van brandwonden.
-
ontsmetting van de huid vóór een injectie, punctie of transfusie.
-
gespecialiseerde desinfecties zoals buikvliesspoelingen, ontsmetting van de urineblaas, voorbereiding
van de huid vóór een chirurgische ingreep.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISO-BETADINE DERMICUM GEBRUIKT
Gebruik iso-Betadine Dermicum niet
-
als u overgevoelig bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen van deze specialiteit.
-
als u een schildklieraandoening heeft
-
bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat
bevatten.
-
bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wees extra voorzichtig met iso-Betadine Dermicum
-
iso-Betadine Dermicum nooit inslikken.
-
niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
-
niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een geneesheer te raadplegen.
-
frekwente   en   langdurige   behandelingen   evenals   toepassing   op   een   uitgestrekte   huidoppervlakte
vermijden zonder een geneesheer te raadplegen.
-
het contact van het preparaat met de ogen vermijden.
-
de   huid   die   met   iso-Betadine   Dermicum   bestreken   is,   vertoont   een   oranje-bruine   kleuring   die
gemakkelijk met water verwijderd wordt.
-
in geval van onderzoek van de schildklier, de geneesheer op de hoogte brengen van het gebruik van
iso-Betadine Dermicum.
Gebruik met andere geneesmiddelen 
1.
Bijsluiter : iso-Betadine Dermicum: december 2009
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt 
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
iso-Betadine Dermicum kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-Btadine Dermicum en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen op
basis   van   zilver   of   een   oplossing   van   waterstofperoxyde   (gebruikelijk   zuurstofwater   genoemd)   kan
aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de producten.
Voornamelijk bij het gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens iso-Betadine
Dermicum aan te brengen.
iso-Betadine Dermicum kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing;
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
iso-Betadine   Dermicum   wordt   tijdens   de   zwangerschap   en   de   borstvoeding   enkel   op   doktersadvies
aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van iso-Betadine
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
HOE WORDT ISO-BETADINE DERMICUM GEBRUIKT
Volg nauwgezet deze richtlijnen op, behalve andersluidend advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker. 
Het product is enkel voor uitwendig gebruik bestemd. Nooit inslikken.
Gebruikelijke dosering :
De oplossing puur of (aan 25% of 50%) met water verdund, één of meerdere malen per dag op de huid of
de wonden aanbrengen.
Wat u moet doen als u meer iso-Betadine Dermicum heeft gebruikt dan u zou mogen : 
Wanneer u te veel iso-Betadine Dermicum heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op met uw
arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 05.245).
De inname van een zware dosis iso-Betadine Dermicum langs de mond kan een vergiftiging door jodium
veroorzaken   die   in   een   gespecialiseerd   centrum   moet   behandeld  worden.   Dringend  een  geneesheer
raadplegen of de persoon in het ziekenhuis opnemen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten iso-Betadine Dermicum te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van iso-Betadine Dermicum
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
2.
Bijsluiter : iso-Betadine Dermicum: december 2009
Zoals al e geneesmiddelen kan iso-Betadine Dermicum bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 
deze bijwerkingen krijgt :
-
bij frekwente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een al ergie optreden;
-
bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die met symptomen
zoals zwel ing ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen gepaard gaan; 
-
bij toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en
een stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
Ook werden enkele geval en van netelroos en anafylactische shock gemeld. 
Bijkomende   electrolytische   stoornissen   en   gestoorde   nierfunctie   verbonden   aan   ernstige   metabole
acidose   werden   beschreven   na   absorptie   van   grote   hoeveelheden   polyvidon-jodium   (vooral   bij
behandeling van ernstige brandwonden).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ISO-BETADINE DERMICUM '
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik iso-Betadine Dermicum niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Ex. 
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat iso-Betadine Dermicum :
-
Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
-
De andere bestanddelen zijn
glycerol   -   laureth   9   -   dinatriumfosfaat   dihydraat   -   citroenzuur   monohydraat   -   natriumhydroxide   -
gezuiverd water - kaliumiodaat.
Hoe ziet iso-Betadine Dermicum er uit en wat is de inhoud van de verpakking :
Waterige oplossing voor cutaan gebruik. Plastieken flesjes van 30 en 125 ml. 
Plastieken flessen van 500 ml en 2000 ml (kliniekverpakking). 
Unidoses van 5 ml (5x5 ml ;10x5 ml ; 20x5ml ; 40x5ml) en 10 ml (5x10ml ; 25x10ml ; 50 x10 ml).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabricant
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE007077
Afleveringswijze :vrij
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in december 2009.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 15

3.

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

Iso Betadine Derm 10% 125ml

EUR

5.9600