You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Emerxil Aero 150ml1042548-32

More Views

Availability: Out of stock

Special Price €10.30

Sale: €11.50

Additional Information

Producer Axone T2/vemedia Ch
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Symptomatische behandeling van lichte traumatische spier- en gewrichtspijn.

Usage

Volwassenen en kinderen > 15j

  • 3 tot 6 keer per dag

Gebruiksaanwijzing

  • De oplossing op de pijnlijke plaats verstuiven, onmiddellijk na een traumatisme
  • Niet gebruiken op een grote oppervlakte en niet langer dan 3 à 4 dagen
Preservation N/A
Composition N/A
Warnings N/A
Side effects
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance M02AC
Active substance No
Pharmacologic Properties

Glycolsalicylaat

  • Plaatselijk aangebracht, wordt glycolsalicylaat gebruikt om haar pijnstillende en revulsieve (afleidende) werking.
  • Glycolsalicylaat veroorzaakt een lokale irritatie en roodheid met een warmtegevoel, door stimulatie van de oppervlakkige pijnreceptoren. Deze stimulatie van de oppervlakkige receptoren leidt eveneens tot een inhibitie van de pijnstimuli in de diepere structuren.

Lidocaïne

  • Lidocaïne, een lokaal anestheticum van de aminegroep, bezit een veel grotere intrinsieke werking dan procaine.
  • De werking is snel en aanhoudend. Lidocaïne werkt door een effect uit te oefenen op de dermale en epidermale pijnreceptoren en zenuwuiteinden. Lidocaïne stabiliseert namelijk de neuronale membraan en inhibeert het natriumtransport en de depolarisatie, noodzakelijk voor het initiëren van en het geleiden van de zenuwprikkel.

Methylnicotinaat

  • Aangebracht op de huid, bezit methylnicotinaat een revulsieve (afleidende) en pijnstillende werking.
Leaflet Leaflet (NL).pdfNovum Pharma bvba
Emerxil spray
BN ' Pagina: 
27 mei 2008
BIJSLUITER 
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.  
Desalniettemin dient u Emerxyl spray zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
' Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig.
' Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt.
' Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Emerxil spray  en waarvoor wordt het gebruikt'
2. Wat u moet weten voordat u Emerxil spray gebruikt.
3. Hoe wordt Emerxil spray gebruikt'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Emerxil spray'
Emerxil spray
'   Emerxil   spray   bevat   17,3   mg   lidocaïnehydrochloride,   60   mg   glycolsalicylaat   en   20   mg
methylnicotinaat per ml oplossing.
' Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn ethanol, propyleenglycol, calcium EDTA, aqua purificata q.s.
ad 100 ml.   
Registratiehouder:
Novum Pharma bvba
Xavier de Cocklaan 
B-9830 Sint-Martens-Latem
België
Fabrikant: 
Purna Pharmaceuticals N.V.
Rijksweg 17
B-2870 Puurs
België
Registratienummer: BE159537
1. Wat is Emerxil spray en waarvoor wordt het gebruikt'
'
Oplossing voor cutaan gebruik: 1 spray van 150 ml. 
'
Emerxil spray is een oplossing in sprayvorm voor uitwendig gebruik op de intacte huid om de
pijn te verzachten.
'
Emerxil   spray   is   aangewezen   bij   symptomatische   behandeling   van   lichte   spier-   en
gewrichtspijn.
Dit product is bestemd om gebruikt te worden op een gezonde huid.
Novum Pharma bvba
Emerxil spray
BN ' Pagina: 
27 mei 2008
2. Wat u moet weten voordat u Emerxil spray gebruikt'
Gebruik Emerxyl spray niet als :
'
u reeds een allergische reactie hebt gehad op het product,  op één van zijn bestanddelen of op
salicylaten. 
'
u een grote of besmette wonde hebt, bij open of ontstoken wonden en brandwonden.
Dit product mag niet aangewend worden op slijmvliezen en in de buurt van de ogen, gezien het 
gevaar voor opname van lidocaïne.
Het product niet aanwenden bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar. 
Vraag, in geval van twijfel, raad aan uw apotheker.
Pas goed op met Emerxil spray:
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van Emerxil spray  in
combinatie met andere geneesmiddelen.' te lezen.
Vermijd elk direct of indirect contact (namelijk met de vingers) met de ogen of met gevoelige
plaatsen. Ingeval van toevallig contact, spoelen onder stromend water.  Indien de pijn aanhoudt, de
arts raadplegen.  
Niet verstuiven op een gekwetste of ontstoken huid (brandwonden veroorzaakt door wrijving),
noch op zware wonden, noch op een grote oppervlakte.
Bij personen waar de te behandelen huid beschadigd of ontstoken is en bij kinderen (ouder dan 3
jaar),   is   er   een   verhoogd   risico   op   het   verschijnen   van   systemische   (algemene)   reacties   (zie
"Mogelijke bijwerkingen"). 
De behandelde plaats niet afdekken met een afsluitend verband.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Gebruik van Emerxil spray in combinatie met voedsel en drank :
Interacties met voedsel en drank zijn niet bekend. 
Zwangerschap: 
Het gebruik van dit product is af te raden in geval van  zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding:
Het gebruik van dit product is af te raden tijdens de borstvoedingsperiode.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Geen problemen te verwachten
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Emerxil spray: 
Niet van toepassing
Novum Pharma bvba
Emerxil spray
BN ' Pagina: 
27 mei 2008
Gebruik van Emerxil spray in combinatie met andere geneesmiddelen:
Toename van de werking van bepaalde geneesmiddelen (warfarine) die de bloedstolling tegengaan,
werd gemeld.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook
als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
3. Hoe wordt Emerxil spray gebruikt'
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.  Raadpleeg bij
twijfels uw arts of uw apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
De oplossing verdelen op de pijnlijke plaats, meteen nadat men de stoot gekregen heeft. 
Vervolgens, indien nodig, de oplossing 3 tot 6 keren verstuiven op de pijnlijke plaats. 
De spray laat toe de oplossing te verstuiven op alle pijnlijke plaatsen. 
Niet gebruiken op een groot huidoppervlak. 
Niet langer dan 3 à 4 dagen gebruiken. 
Raadpleeg uw arts, indien de pijn aanhoudt na 3 à  4 dagen behandeling met Emerxil spray.
Kinderen jonger dan 15 jaar gebruiken de oplossing best niet zelf. 
Wanneer   U   twijfelt   omtrent   de   wijze   van   gebruik   van   het   product,   vraag   dan   raad   aan   uw
apotheker.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Wat u moet doen wanneer u Emerxil spray vergeet te gebruiken:
Indien   u  vergeten   bent   uw   geneesmiddel   in   te   nemen,   herneem  dan   uw   behandeling   zo   vlug
mogelijk zonder evenwel de hoeveelheden, noch het aantal innamen te wijzigen.
Neem nooit een dubbele dosis Emerxil spray om zo de vergeten dosis in te halen.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Emerxil spray wordt 
gestopt:
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van Emerxil spray heeft gebruikt dan u zou mogen:
Geen enkel geval van overdosering is tot op heden gekend. 
Overdoserig te  wijten aan de aanwezigheid van lidocaïne 
Bij onjuist gebruik (te veel verstuivingen, toepassing op wonden of op een te groot oppervlak,
gebruik bij kinderen jonger dan 3 jaar of bij zuigelingen) kunnen symptomen van overdosering
optreden.   Deze   symptomen   zouden   deze   zijn   van   de   mogelijke   bijwerkingen   te   wijten   aan
lidocaïne (zie "Mogelijke bijwerkingen").
Overdosering te wijten aan de aanwezigheid van glycolsalicylaat  
Bij accidentele inname van het product, zeker bij jonge kinderen, kunnen zich symptomen van
hypersalicylemie voordoen : duizeligheid, overvloedig zweten, misselijkheid, braken, verwardheid,
koorts, hyperventilatie, snelle ademhaling.
Behandeling van de overdosis 
(in hospitaalmidden indien de symptomen belangrijk zijn )
Novum Pharma bvba
Emerxil spray
BN ' Pagina: 
27 mei 2008
Bij recente inname van de oplossing : doen braken. 
Verwittig zo snel mogelijk een arts, die zal beslissen welke behandeling er dient te gebeuren.  
Wanneer u te veel van Emerxil spray heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Emerxil spray  bijwerkingen hebben.
Vooral wanneer er te veelvuldig verstoven wordt of indien de oplossing aangewend wordt op een 
grote wonde en in uitzonderlijke gevallen kan het product systemische (algemene) reacties 
veroorzaken.
Symptomen: opwinding, beven, angst, hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, misselijkheid, 
oorsuizingen, ademhalingsstoornissen, te snelle of te trage hartkloppingen.
In dit geval, staakt U de behandeling en verwittigt U uw arts.
Na   de   verstuiving   van   de   oplossing   kan   een   lichte   roodheid   van   de   huid   en   een   gevoel   van
opwarming voorkomen. Deze reactie is volledig normaal en noodzakelijk voor de werking van het
product. 
In zeer zeldzame gevallen kan een allergische reactie van de huid optreden: jeuk, aanhoudende
roodheid van de huid zelfs na het einde van de werking van het product, eczema.  
In dit geval, staakt U de behandeling en verwittigt U uw arts.
Indien u bijwerkingen vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of
apotheker in.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Emerxil spray'
Emerxil spray  buiten bereik en zicht van kinderen houden
Bij kamertemperatuur  (15 - 25° C) in de originele verpakking.
Het recipiënt staat onder druk.  Niet blootstellen aan zonlicht of aan temperaturen hoger dan 50°C.
Gebruik Emerxil spray niet meer na de datum achter 'EXP' op het etiket of de buitenverpakking.
De eerste twee cijfers komen overeen met de maand, de laatste cijfers met het jaar.
De vervaldatum is de laatste dag van de maand waarin het geneesmiddel vervalt.
6.
Aanvullende informatie
Neem   voor   alle   informatie   met   betrekking   tot   dit   geneesmiddel   contact   op   met   uw   arts   of
apotheker.
Desgewenst kan u ook contact opnemen met de registratiehouder.
Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2004.
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 08
1. Wat is Emerxil spray en waarvoor wordt het gebruikt'2. Wat u moet weten voordat u Emerxil spray gebruikt'3. Hoe wordt Emerxil spray gebruikt'4. Mogelijke bijwerkingen5. Hoe bewaart u Emerxil spray'

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

Emerxil Aero 150ml

EUR

11.5000