You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

CACIT VIT D3 1000/880 30 ZAK1284470-30

More Views

CACIT VIT D3 1000/880 30 ZAK

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €16.68

factory price: €18.59

Additional Information

Producer Theramex Ireland Limited
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Osteoporose

  • Suppletie van calcium en vitamine D als een adjunctie bij specifieke behandeling van osteoporose bij patiënten met een vastgestelde of met een hoog risico voor gecombineerde vitamine D- en calciumdeficiënties

Gecombineerde calcium- en vitamine D-deficiënties

  • Correctie van deze deficiënties bij ouderen
Usage

Volwassenen

  • 1 zakje per dag

Toedieningswijze

  • De inhoud van een zakje in een glas gieten, een ruime hoeveelheid water toevoegen, roeren en onmiddellijk opdrinken
Preservation N/A
Composition

Calciumcarbonaat 2500 mg (1 gram effectief calcium), cholecalciferol 880 I.E., watervrij citroenzuur, maleïnezuur, gluconolacton, maltodextrine, natriumcyclamaat, natriumsaccharinaat, citroenaroma (bevattend: sorbitol, mannitol, d-glucono-lacton, dextrine, arabische gom, citroenolie), rijstzetmeel, kaliumcarbonaat, ?-tocoferol, plantaardige olieën, gelatine, sucrose, maïszetmeel.

Warnings

• Ziekten en/of toestanden die leiden tot hypercalciëmie en/of hypercalciurie
• Nefrolithiasis
• Hypervitaminose D
• Overgevoeligheid aan één of meerdere van de bestanddelen van het product (meer specifiek soja olie).

Side effects
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A12AX
Active substance No
Pharmacologic Properties

Zie ook:
Vitamine D

Calcium

  • Calciuminname corrigeert een gebrek aan calcium in het dieet.
  • De algemeen geaccepteerde behoefte aan calcium bij ouderen is 1500 mg/dag.
  • De optimale hoeveelheid vitamine D bij ouderen is 500-1000 IE/dag.

Vitamine D

  • Vitamine D corrigeert een onvoldoende inname van vitamine D en verhoogt de intestinale absorptie van calcium.
  • Vitamine D en calcium corrigeren secundaire seniele hyperparathyreoïdie.
Leaflet Leaflet (NL).pdf03F14
Bijsluiter
Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Cacit Vitamine D3 zorgvuldig te
gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
' Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig
' Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft
' Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Cacit Vitamine D3 en waarvoor wordt het gebruikt'
2. Wat moet u weten voordat u Cacit Vitamine D3 gebruikt'
3. Hoe wordt Cacit Vitamine D3 gebruikt'
4. Mogelijke bijwerkingen'
5. Hoe bewaart u Cacit Vitamine D3'
6. Aanvullende informatie
Cacit Vitamine D3 100, bruisgranulaat voor drank
calcium & vitamine D3
De werkzame stoffen zijn calciumcarbonaat 2500 mg (= 1000 mg elementair calcium) en cholecalciferol concentraat 
880 IE (= 22µg vitamine D3).
Andere bestanddelen zijn watervrij citroenzuur, maleïnezuur, gluconolacton, maltodextrine, natriumcyclamaat, 
natriumsaccharinaat, citroenaroma (bevat sorbitol, mannitol, d-glucono-lacton, dextrine, arabische gom, citroenolie), 
rijstzetmeel, kaliumcarbonaat, '-tocoferol,  gehydrogeneerde sojaolie, gelatine, sucrose, maïszetmeel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Warner Chilcott Pharmaceuticals BVBA, Pegasuslaan 5,
1831 Diegem, België
Fabrikant: 
Hermes Pharma Ges.m.b.H., Allgäu 36, A-9400 Wolfsberg, Oostenrijk 
Austria 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE179891
1. Wat is Cacit Vitamine D3 en waarvoor wordt het gebruikt'
'
Cacit Vitamine D3 100 zakjes zijn verpakt in dozen met 10, 20, 30, 46, 50, 90 of 100 stuks. Elk zakje bevat wit 
bruispoeder, dat na oplossing in water een wit semi-transparante drank geeft met citroensmaak.
'
Cacit Vitamine D3 100 behoren tot de groep van de calciumzouten en vitamine D3. 
Calcium speelt een belangrijke rol bij de opbouw van het beendergestel.  Calciumtekort vermindert de kwaliteit van
de beenderen.   Hierdoor treden breuken gemakkelijker op.   Dit tekort aan calcium kan een gevolg zijn van ziekte,
maar kan ook geleidelijk zijn ontstaan door onvoldoende calcium in het voedsel of omdat het lichaam ongewoon veel
calcium gebruikt.  Toevoer van extra calcium kan de kwaliteit van de beenderen gunstig beïnvloeden. 
Vitamine D speelt een voorname rol bij de opname door het lichaam van calcium.  Het grootste gedeelte vitamine D
wordt aangemaakt in de huid onder invloed van zonlicht.  Het resterende gedeelte wordt via de voeding opgenomen.
Een vitamine D tekort kan gepaard gaan met een afname van de botkwaliteit.  Vitamine D tekort kan onder andere
ontstaan door onvoldoende aanwezigheid van vitamine D in het voedsel, te weinig blootstelling aan zonlicht, of omdat
het lichaam op een afwijkende manier met Vitamine D omgaat.  Toevoer van extra vitamine D kan de opname van
calcium uit het voedsel gunstig beïnvloeden en tevens de opbouw van de botten verbeteren. 
Een onderzoek bij oudere vrouwen van rond de 85 jaar, die in een verpleegtehuis verblijven, toonde aan dat een
additionele inname van calcium (1,2 g/dag) samen met vitamine D (800 eenheden/dag) het risico op heupfracturen kan
verminderen.
'
Cacit Vitamine D3 is aangewezen bij :
'
gecombineerd calcium- en vitamine D-tekort bij ouderen.
'
De specifieke behandeling van botontkalking (osteoporose) als additionele therapie. Bij deze patiënten dient 
een gecombineerd tekort aan vitamine D en calcium te zijn vastgesteld of een hoog risico voor zo'n tekort. 
'
Cacit Vitamine D3 bevat geen suiker en weinig zout (10 mg).  Daarom mogen deze tabletten, indien nodig, ook 
gegeven worden aan suikerzieken of wanneer een zoutarm dieet wordt gevolgd.
2. Wat moet u weten voordat u Cacit Vitamine D3 gebruikt'
Cacit Vitamina D3 ' PIL ' januari 2011
1
03F14
Gebruik Cacit Vitamine D3 niet :
'
Indien het calciumgehalte in uw bloed (hypercalciëmie) en urine (hypercalciurie) te hoog is of indien u nierstenen
heeft gehad (nefrolithiase).
'
Indien u gedurende langere tijd het bed moet houden en het calciumgehalte in bloed en/of urine te hoog is.
Vitamine D- en calciumbehandeling mogen pas worden hervat als u weer op de been bent.
'
Indien u last heeft van teveel vitamine D in het bloed (hypervitaminose D).
'
Indien u overgevoelig bent aan pindanoten of soya, want dit geneesmiddel bevat soyaolie.
'
Indien u overgevoelig bent aan één of meerdere van de bestanddelen van het product.
Pas goed op met Cacit Vitamine D3:
'
Indien uw arts u vertelde dat u intolerantie aan bepaalde suikers heeft, contacteer dan uw arts voordat u dit
geneesmiddel neemt.
'
Indien u een verminderde nierfunctie heeft of indien u een gecontroleerd dieet volgt mag u niet vergeten dat
Cacit Vitamine D3 100 171,2 mg Kalium per sachet bevat.
'
Als u een langdurige behandeling volgt, dan kan controle van het calciumgehalte in uw bloed en urine nodig
zijn. Afhankelijk van de uitslag kan uw dokter de behandeling beperken of tijdelijk onderbreken.
'
Als uw nieren niet goed werken kan controle van het calciumgehalte en het fosfaatgehalte in uw bloed of
urine nodig zijn. Afhankelijk van de uitslag kan uw dokter de behandeling beperken of tijdelijk onderbreken.
'
Als u een langdurig gebrek aan beweging heeft (immobilisatie) en lijdt  aan botontkalking (osteoporose)
vanwege een verhoogd risico op te grote hoeveelheden calcium in het bloed.
'
Want gelijktijdig gebruik van andere middelen met calcium en/of vitamine D mag alleen als uw dokter dit
heeft voorgeschreven.
'
Als   u   lijdt   aan   sarcoïdose   dient   het   calciumgehalte   in   bloed   en   urine   worden   gecontroleerd   tijdens   de
behandeling.
'
En bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenste waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van Cacit Vitamine D3 in combinatie met voedsel en drank:
Er zou een wisselwerking kunnen zijn met voedsel dat bijvoorbeeld oxaalzuur, fosfaten of fytinezuur bevat.
Zwangerschap:
Cacit Vitamine D3 100 mag NIET worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies 
voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding:
Cacit Vitamine D3 100 mag NIET worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies 
voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Geen nadelige gevolgen bekend.
Gebruik van Cacit Vitamine D3 in combinatie met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen 
betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Raadpleeg Uw dokter voordat U Cacit Vitamine D3 100 inneemt samen met vitamine D of middelen voor het hart 
(hartglycosiden uit de digitalisgroep) en/of met middelen tegen hoge bloeddruk (thiazide-diuretica).
Als   U   een   antibioticum   van   de   tetracyclinegroep   moet   innemen   of   producten   die   op   de   beenderen   werken
(bisfosfonaten, fluorzouten), moet Cacit Vitamine D3 100 minstens 2 tot 3 uur voor of na de inname van die
geneesmiddelen worden gedronken.
3. Hoe wordt Cacit Vitamine D3 gebruikt'
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw 
apotheker.
Cacit Vitamine D3 100 zijn bestemd voor oraal gebruik. Het bruispoeder moet worden opgelost in een groot glas 
water. Roer nog eens goed om en drink daarna onmiddellijk het glas leeg. Er kan een lichte neerslag in het glas 
achterblijven. 
Tijdstip
Cacit Vitamine D3 100 dienen liefst 's avonds voor het slapengaan te worden gedronken.
Hoeveel
De gebruikelijke in te nemen hoeveelheid is 1 zakje Cacit Vitamine D3 100 per dag. Volg steeds de 
richtlijnen van uw dokter.
Hoelang
U moet de behandeling met Cacit Vitamine D3 niet zelf stoppen; neem dit geneesmiddel net zolang als 
voorgeschreven. Neem altijd het aantal zakjes dat uw dokter voorschrijft.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Cacit Vitamine D3 moet gebruiken.
Wat u moet doen wanneer u Cacit Vitamine D3 vergeet te gebruiken :
Neem de volgende dosis op het normale tijdstip in, u hoeft geen extra dosis in te nemen.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cacit Vitamine D3 wordt gestopt :
Niet van toepassing.
Cacit Vitamina D3 ' PIL ' januari 2011
2
03F14
Wat u moet doen als u meer van Cacit Vitamine D3 heeft ingenomen dan u zou mogen :
Wanneer u te veel van Cacit heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (( 05.245).
Mogelijke tekenen dat teveel Cacit Vitamine D3 ineens werd ingenomen zijn: misselijkheid, braken, dorst, veelvuldig 
plassen of verstopping.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Cacit Vitamine D3 bijwerkingen hebben.
' Aandoeningen van de nieren en urinewegen: Verhoogd calciumgehalte in de urine en verhoogd calciumgehalte in het
bloed komen niet vaak voor.
' Aandoeningen van de spijsvertering: verstopping, winderigheid, misselijkheid, maagpijn en diarree komen
zeldzaam voor.
' Aandoeningen van de huid of onderhuid: jeuk, roodheid en netelroos komen zeldzaam voor.
Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw
arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Cacit  Vitamine D3'
Cacit Vitamine D3 buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking bij een temperatuur niet hoger dan 25°C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Cacit Vitamine D3 niet meer na de datum achter 'Exp' op de buitenverpakking (eerste dag van de opgegeven
maand - jaar).
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de uw arts of apotheker, of neem contact op
met :
Warner Chilcott Pharmaceuticals SPRL
Rue Saint Exupéry 17, Liège Airport (LGG), 4460 Grâce-Hollogne ( 0800-21150 (9 - 17 h)
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in.
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is  15.
Cacit Vitamina D3 ' PIL ' januari 2011
3

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

CACIT VIT D3 1000/880 30 ZAK

EUR

18.5900