You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

C-WILL 20 CAPS1448778-310

More Views

Availability: In stock

Special Price €5.76

factory price: €6.45

Additional Information

Producer Will Pharma
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Tekort aan vitamine C Scorbuut en prescorbuut.

Usage

Volwassenen en adolescenten

  • Gebruikelijke posologie: 1 capsule, tot 2x per dag

Toedieningswijze

  • De capsule in haar geheel innemen met een glas water
  • C-will wordt voor de maaltijd ingenomen, liefst ’s morgens of ’s middags.
Preservation N/A
Composition

Vitamine C 500 mg in retard vorm, verlengde afgifte.

Warnings N/A
Side effects
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A11GA01
Active substance No
Pharmacologic Properties
  • Ascorbinezuur is een belangrijke wateroplosbare vitamine met anti-oxiderende eigenschappen.
  • Ascorbinezuur en zijn metaboliet, dehydro-ascorbinezuur, vormen samen een omkeerbaar oxido-reductie systeem dat in tal van enzymatische reacties een rol speelt en dat aan de basis ligt van het actiespectrum van vitamine C.
  • Ascorbinezuur fungeert als co-factor bij talrijke hydroxylatie- en amidatie reacties door elektronen door te geven aan de enzymes die reductie-equivalenten leveren.

Zie ook:
Vitamine C
Leaflet Leaflet (NL).pdfB
  IJSLUITER VOOR HET PUBLIEK                                                                                     1  /4
   
Benaming :
C-wil  500 mg, harde capsules met verlengde afgifte
Ascorbinezuur
Samenstelling :
Harde   capsules   met   verlengde   afgifte   met   500   mg  :   Ascorbinezuur     500   mg   '
Suikergranulaat ' Schel ak - Wijnsteenzuur ' Talk ' Gezuiverd water ' Ethanol 96%   -
Chinolinegeel ' Titanium dioxide ' Gelatine (voor één capsule).
Farmaceutische vormen en andere voorstellingen :
20, 30, 60 en 90 harde capsules met verlengde afgifte met 500 mg, in te nemen
Farmacotherapeutische groep :
Vitamine C
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Will-Pharma, Monplaisirlaan 33, 1030 Brussel, België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE219055
Fabrikanten :
-
harde capsules met verlengde afgifte met 500 mg :
Adare Pharmaceuticals S.r.l., Via Marche 9, 20098 San Giuliano Milanese (Milan) 
Italië en
Adare Pharmaceuticals S.r.l., Via Martin Luther King, 13, 20060 Pessano con Bornago
(Milan) Italië
   
Aangewezen bij :
Behandeling van een tekort aan vitamine C : scorbuut en prescorbuut.
Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden :
Indien u al ergisch bent aan een of meerdere van de bestanddelen van het product moet u
geen C-wil  meer nemen.
Leaflet (NL) 
B
  IJSLUITER VOOR HET PUBLIEK                                                                                     2  /4
   
Bepaalde   ziekten   kunnen   worden   verergerd   door   het   gebruik   van   grote   hoeveelheden
vitamine C :
- hyperoxalurie : personen met te veel oxaalzuur in de urine (gevaar voor de vorming van
nierstenen);
- ziekten als gevolg van een overbelasting met ijzer (hemochromatose, hemosiderose).
Bijzondere voorzorgen :
Patiënten met nierstenen, zul en niet meer dan 500 mg C-wil  per dag innemen zonder het
voordien met hun arts te bespreken.
Diabetici die zelf hun urinesuikergehalte meten, moeten de inname van C-wil  enkele dagen
voor   het   uitvoeren   van   zulke   tests   stopzetten,   omdat   vitamine   C   de   resultaten   kan
beïnvloeden.
Informeer uw arts of apotheker indien u
- aan jicht of cystinurie (te veel cystine geëlimineerd met de urine) lijdt,
- aan een andere ziekte lijdt,
- al ergisch bent,
- andere geneesmiddelen neemt (zelfs zelfzorggeneesmiddelen).
Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding :
Vitamine C verhoogt de resorptie van ijzer. Hiermee moet rekening worden gehouden indien
ijzersupplementen worden genomen.
Hoge dosissen vitamine C kunnen de eliminatie van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden
(orale contraceptiva, salicylaten, barbituraten, tetracyclines).  
Indien u een of meerdere van deze geneesmiddelen inneemt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding :
C-wil   mag   aan   de   normale   dosis   worden   ingenomen   tijdens   de   zwangerschap   en   de
borstvoeding.  Hoge dosissen worden afgeraden.
Besturen van voertuigen en gebruik van machines :
Geen enkel effect is gerapporteerd.
Hoe gebruiken en hoeveel '  
De capsule in haar geheel innemen met een glas water.
C-wil  vóór de maaltijd innemen, liefst 's morgens of 's middags.
Dagdosis (uitgezonderd tegengesteld advies van de arts) : 
Volwassenen en jongeren : bij tekort aan vitamine C of gastro-intestinale aandoeningen met 
slechte opname : 500 mg à 1 g per dag.
In het algemeen volstaat een gezonde voeding om aan de vitamine C-behoeften te voldoen.
[Volgens het NRC (1989) bedragen de dagelijkse innames om een tekort aan vitamine C
Leaflet (NL) 
B
  IJSLUITER VOOR HET PUBLIEK                                                                                     3  /4
   
(scorbuut) te voorkomen
  0-  6 maand 30 mg
15 jaar en meer
60 mg
  7-12 maand 35 mg
zwangerschap
70 mg
  1-  3 jaar
40 mg
borstvoeding
  4-10 jaar
45 mg
tot 6 maanden
95 mg
11-14 jaar
50 mg
na 6 maanden
90 mg]
Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden :  
Tot op heden zijn er geen geval en van overdosering gekend.
Ongewenste effecten :  
Na inname van zeer hoge dosissen (4 à 5 g en meer) werd in sommige geval en een lichte
vorm van diarree of een verhoogde urinaire frequentie gezien. Urine kan aanzuren, hetgeen
problemen kan veroorzaken bij personen die te veel oxaalzuur met de urine uitscheiden.  Bij
personen   met   aanleg   voor   vorming   van   nierstenen   kunnen   hoge   dosissen   een   crisis
uitlokken.  Zeldzame al ergische reacties werden gerapporteerd.
Indien andere ongewenste effecten optreden, verwittig dan uw arts of apotheker.
Bewaring :  
C-wil  bewaren buiten het bereik van kinderen.
De harde capsules worden bewaard bij een temperatuur niet hoger dan 25°C.
De   vervaldatum   staat   op   de   verpakking   gedrukt   na   de   letters   EX   (die  'vervaldatum'
betekenen). De twee eerste cijfers geven de vervalmaand aan (laatste dag), de vier laatste
cijfers geven het vervaljaar aan.    
Dit geneesmiddel mag niet meer worden gebruikt na die datum.
Afleveringswijze:  
Vrije aflevering
Datum van de laatste herziening van de bijsluiter : 06.2015.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06.2015
Leaflet (NL) 

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

C-WILL 20 CAPS

EUR

6.4500